Народна Освіта » Географія » Підручник Географія 8 клас Пестушко, Уварова, Довгань читати онлайн (нова програма 2016)

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Географія 8 клас Пестушко, Уварова, Довгань читати онлайн (нова програма 2016)

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 254

Автори: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. 


Скачати Підручник

8_klas_geografija_pestushko_2016.pdf [22.31 Mb] (cкачиваний: 43)

 

Читати Онлайн Підручник Географія 8 клас
Пестушко, Уварова, Довгань

 

Зміст

§ 1. Що вивчає географія україни

§ 2. Географічні відомості про україну в минулому. Сучасні геогра ...

§ 3. Зображення україни в картографічних творах

§ 4. Картографічні проекції, способи картографічного зображення. ...

§ 5. Навчальні карти та атласи. Національний атлас україни. Елект ...

§ 6. Топографічні карти

§ 7. Читання і практичне використання топографічних карт

§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту

§ 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в україн ...

§ 10. Географічне положення, державна територія та державні кордо ...

§ 11. Територіальні змши меж україни. Сучасний адміністративно-те ...

§ 12. Міжнародна система відліку часу

§ 13. Час в україні

§ 14. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, річков ...

§ 15. Геологічна історія землі.

§ 16. Геологічна будова. Вилив геологічної будови і тектоніки на ...

§ 17. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і д ...

§ 18. Корисні копалини україни. Паливні корисні копалини

§ 19. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання ...

§ 20. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використан ...

§ 21. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхн ...

§ 22. Циркуляція атмосфери

§ 23. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади ...

§ 24. Регіональні відмінності клімату

§ 25. Сезонні ного дні умови і явища. Метеорологічна служба. Клім ...

§ 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи

§ 27. Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова доли ...

§ 28. Озера і лимани. Болота

§ 29. Водосховища та канали. Підземні води

§ 30. Водні ресурси україни

§ 31. Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родюч ...

§ 32. Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґру ...

§ 33. Рослинний покрив україни, закономірності його поширення

§ 34. Різноманітність тваринного світу україни, закономірності йо ...

§ 35. Ландшафт - як просторово-цілісна система

§ 36. Районування природних ландшафтів

§ 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

§ 38. Природні зони україни. Зона мішаних і широколистих лісів

§ 39. Лісостепова природна зона

§ 40. Степова природна зона

§ 41. Гірські ландшафти українських карпат

§ 42. Гірські ландшафти кримських гір

§ 43. Природні умови ~ і ресурси чорного моря

§ 44. Природні умови. І ресурси азовського моря

§ 45. Природно-ресурсний потенціал україни та його використання

§ 46. Основні види забруднення довкілля в україні. Екологічна сит ...

§ 47. Природно-заповідний фонд україни. Моніторинг навколишнього ...

§ 48. Кількість населення. Природний рух населення світу та україн ...

§ 49. Статево-віковий склад населення світу та україни. Механічни ...

§ 50. Регіональні відмінності демографічних особливостей

§ 51. Густота населення у світі та україні

§ 52. Міські населені пункти в україні та країнах світу. Міське н ...

§ 53. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

§ 54. Сільські населені пункти в україні та країнах світу. Сільсь ...

§ 55. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багат ...

§ 56. Національний склад населення україни. Етнічні групи

§ 57. Світові релігії. Релігійні вірування в україні

§ 58. Трудові ресурси.

§ 59. Зайнятість населення. Безробіття

§ 60. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрі ...

§ 61. Природні умови і ресурси області

§ 62. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

§ 63. Кількість і структура населення. Національний склад

§ 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення

 


Уважаемые юноши и девушки!

Поздравляем вас! Прошел еще один учебный год, а за ним - и мимолетное лето. И вот пришло время сделать очередной шаг в удивительный мир географии. Вы не новички в этом мире. Ведь позади остались курсы «Общая география» и «География материков и океанов». Сначала наша Земля предстала перед вами, как одета в разнообразном наряд - отдельные природные оболочки. Вы узнали о непростой и интересный «жизни» каждой из оболочек, о том, насколько сложными являются взаимосвязи между ними. Посудите снова о роли человека в этих связях и вспомните о желаемых и неожиданные изменения природы, которыми она обязана нам, людям.

Дополнить и углубить ваши географические знания, вооружить вас новыми фактами помог курс «Географии материков и океанов *. Во время освоения его во многих из вас, наверное, не раз вызывали удивление и восхищение различные экзотические уголки планеты. На их фоне природа, что нас окружает, многим кажется обычной. Ведь все такое знакомое! По крайней мере так кажется. Между тем природа родной страны - это также отдельный целый мире и чрезвычайно интересный и увлекательный. Надо только уметь не только смотреть, но и видеть. В этом вам и поможет очередной курс географии «Украина в мире: природа, население», который начинаете изучать.

В начале у вас будет возможность повторить и закрепить некоторые ранее приобретенные знания - о географических методы исследования и источники географических знаний, географические карты и пр. Об этом говорится во вступлении и в первом разделе учебника. В то же время вы ознакомитесь с исследованиями выдающихся отечественных исследователей географов, благодаря которым, в частности, появился этот учебник.

Во втором разделе учебника говорится о географическое пространство Украины. Из этого раздела вы узнаете о политическую карту мира, формы правления и административно-территориальное устройство государств мира и Украины, а к тому же научитесь сравнивать географическое положение Украины с другими странами мире ".

Третий раздел учебника посвящен общей характеристике природных итчов и природных ресурсов Украины. Здесь известны оболочки предстанут перед вами в новом качестве - через призму территории нашего государства. И вы узнаете, насколько она разнообразна и интересна с точки зрения географа. Некоторые из природных комплексов Украины уникальные и нуждаются в нашей охраны, о чем и говорится в заключительной теме этого раздела.

Итак, физическая география Украины - целая сокровищница знаний, тесно связанные с предыдущими курсами географии, а также естествознанием и историей нашего государства. Она ссылается на биологические, экологические и физические закономерности и тому подобное.

Однако природа и Украины, и планеты Земля не только объект нашего любования и восхищения, но и среда жизнедеятельности тех, кто их населяет. Именно населению Украины и мира посвящен четвертый раздел учебника. Овладев его, вы узнаете о численности населения мира и Украины, будете уметь характеризовать населения мира и Украины и ее областей, понимать суть демографических процессов и сможете объяснять демографическую ситуацию в различных регионах мира и Украины. А лучше изучить свой регион, в частности его природу и население, вам поможет пятый раздел учебника.

Для облегчения освоения знаниями по физической географии Украины, так же как и в предыдущих наших учебниках по географии, вам предлагаются различные рубрики «История географии *>,« Научные дискуссии »,« Национальное достояние ». их назначение - подчеркнуть, обобщить и побудить вас к размышлениям, а возможно, и к выдвижению собственных предложений по актуальным географических проблем.

Практические задачи, предложенные в рубрике «Географический ин-терактив *>, помогут вам приобрести необходимые практические навыки,« Практические работы »- закрепить их. А проверить, насколько это вам удалось, помогут рубрики «Главное» и «Проверим свои знания и умения».

Заметим, география Украины это не только одна из учебных дисциплин, которая расширяет ваш кругозор. Она имеет и сугубо практическое значение, поскольку вооружает каждого украинском знаниями, благодаря которым мы учимся не только любоваться природными пейзажами, но и ценить их. Благодаря которым мы не только знакомимся с природными богатствами, но и осознаем потребность в бережном отношении к ним. Ведь природа родной страны - это среда нашей с вами жизни, которое передали нам в наследство наши предки. И мы должны его хранить и улучшать, чтобы так же передать его в надлежащем состоянии нашим потомкам.

Вот почему то, что изучает и чему учит география Украины, необходимо представителям самых разных профессий - экономистам и юристам, торговым представителям и водителям, агрономам и военным, менеджерам и землеустроителям и др. Не случайно информации о природе родной страны так много оказывают внимания газеты, радио и телевидение, ее обсуждают парламентарии, чиновники и высшее должностное лицо государства президент.

Итак, все необходимое для очередной географической путешествия приготовлено. Отправляемся в путь! И успехов вам!

авторы

Автор: evg01 от 15-08-2016, 14:02, Переглядів: 8799