Народна Освіта » Географія » § 57. Світові релігії. Релігійні вірування в україні

НАРОДНА ОСВІТА

§ 57. Світові релігії. Релігійні вірування в україні

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ! 16 17

Буддизм, що сповідують 500 млн осіб, теж має численні течії (понад 200), та окремі з них мають лише кілька десятків тисяч прихильників.

У Європі переважає християнство, причому католицизм широко представлений у південній, частково в західній і східній її частинах; протестантизм — у північній, центральній і західній; православ’я — на південному сході.

В Азії найбільше поширився іслам переважно сунітського спрямування, а в Ірані, Ємені, Іраку - шиїтського. За кількістю віруючих найбільшою мусульманською країною є Індонезія. Азія - це регіон світу, де зосереджені буддизм, індуїзм, конфуціанство, синтоїзм; християнство розповсюджене на Філіппінах, у Лівані й на Кіпрі.

В Африці, особливо в її північній частині, а також у Сомалі, панує іслам (суніти), у ПАР переважає протестантство серед білого населення і в Ефіопії — християнство. У більшості країн представлені католики і протестанти, а також місцеві традиційні (примітивні) релігії.

В Австралії серед віруючих переважають протестанти і католики, аборигени — представники примітивних релігій.

На Америку припадає понад половит^ всіх католиків світу (США, Канада, країни Латинської Америки) і значна частина протестантів (у СІЛА). І Релігійні вірування в Україні. Україна - багатоконфесійна держава. Тут офіційно діє понад 22 тис. релігійних організацій (громад) майже 80 конфесій, а також напрямків, течій. Конфесія (лат. confessio — визнання) — особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об’єднання вірян, послідовників цього віросповідання.

Близько 84 % віруючих в Україні є християнами, причому більшість з них — православні (майже 40 %), решта — протестанти і католики.

Серед православних конфесій перше місце за чисельністю громад посідає Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Вона представлена громадами майже в усіх регіонах України, крім Галичини. Проте, згідно з багатьма опитуваннями, від третини до половини православних визнає себе вірними Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП), яка посідає перше місце серед українських церков за чисельністю віруючих (понад 29 %). Зазначимо, що у зв’язку з військовою агресією Росії проти України посилилася тенденція переходу вірян УПЦ МП під юрисдикцію УПЦ КП у різних регіонах України - на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопіллі, Київщині, Херсонщині, Буковині, Вінниччині. Інші православні конфесії представлені значно меншою кількістю віруючих. Наприклад, Українська автокефальна православна церква має менше ніж 3 % вірян.

Католики в Україні представлені двома основними конфесіями - Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ), яка налічує понад 14 % вірян, і Римо-католицькою церквою (РКЦ), що має менше ніж 2 % прихильників. Структури УГКЦ зосереджені переважно (97 %) у Галичині й Закарпатті. Переважна більшість релігійних структур РКЦ також діють на заході держави, але вони мають своїх прихильників і східніше -у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях.

Протестанти в Україні становлять лише 2,4 % вірян. Але у більшості областей країни кількість громад протестантів становить до половини всіх церковних організацій. Іслам і буддизм в Україні не поширені й налічують своїх прихильників менше 1 % кожна.

Крім світових релігій, в Україні є також представники інших віросповідань — іудеї, індуси тощо. Однак їхня чисельність незначна.

Окреме місце в Україні посідає так зване рідновірство (рідновір’я) -релігійний напрямок, що спирається на слов’янську міфологію і релігію. Його метою є відродження рідної слов’янської віри. Для всіх течій рідновір’я притаманна ідея відродження праслов’янських вірувань. Рідновірство в Україні представлено течіями Рідної віри, РУНвіри, Ладовіри, Яг-новіри, орантійців, Собору Рідної української віри, Великого Вогню та ін.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІІІТЕРАКТИВ

За даними сайта Релігійно-Інформаційної служби України http://risu. org.ua/ з’ясуйте поточну ситуацію щодо релігійних організацій в країні.

ГОЛОВНЕ

Існує три світові релігії - буддизм, християнство та іслам.

Найбільше у світі християн і мусульман.

Християнство має три основні гілки - католицизм, протестантизм і православ’я. Україна - багатоконфесійна держава, де переважна більшість є християнами.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1.    Назвіть світові релігії.

2.    Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.

3.    Визначте основні релігійні вірування в Україні.

4.    Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

знати реальний стан з трудовими ресурсами у світі та в Україні; усвідомити проблеми зайнятості населення; визначати показники безробіття;

оцінити важливість знань про економічно активне населення і зайнятість населення.

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:42, Переглядів: 1615