Народна Освіта » Географія » § 51. Релігійний склад населення України та світу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 51. Релігійний склад населення України та світу

Пригадайте: 1. Що таке релігія? 2. Кого називають віруючою людиною?

Релігія як явище культури. У сучасному світі релігія визнана явищем людської культури, її важливою частиною. Сучасні теорії релігії пов’язують її появу з необхідністю зрозуміти становище людини у світі. Віра людини як спосіб поклоніння є неоднозначним явищем. У вірі присутнє очікування бажаного для людини й суспільства. Кожна релігія включає в себе культи н певні обряди, ритуали, звичаї.

Географічна наука вивчає поширення релігійних вірувань, аналізує гео-просторове ядро релігійного життя, її територіальну сакральну структуру. Нині сакральна географія визначається роллю релігії в суспільстві.

Світові релігії. Класифікуючи релігії, учені поділяють їх на три групи: світові релігії, НЩІональнІ релігії, родоплемінні релігії чи культи. Світовими релігіями вважають: християнство, іслам (мусульманство) і буддизм.

У паш час християнство посідає перше місце у світі за географічним поширенням, тобто майже в кожній країні світу є хоча б одна християнська громада.

Майже 2.2 млрд людей із 238 країн світу, або 33,4 % населення планети, вважають себе християнами (табл. 10). У християнській церкві, як спільноті, виокремлюють три основні течії: католицизм (понад 50 % усіх християн), протестантизм (майже чверть усіх християн), православ'я (майже 12 %) та низку дрібніших.

Католицизм — найпоширеніша течія християнства (до 1,1 млрд віруючих). Головою католицької церкви є Пана Римський, який очолює також державу-місто Ватикан у Римі.

Католицизм є основною релігією в багатьох європейських країнах (Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Австрія. Бельгія. Литва, Польща, Чехія таіи.).

Таблиця 10

Райони й країни найбільшого поширення християнства

Католики

Протестанти

Православні

Країни Південної Європи

Франція

Польща

Країни Латинської Америки Філіппіни

Окремі країни заходу й півдня Африки

Англо-Америка

Австралія

Греція

Країни Центральної Європи Країни СНД Ефіопія

Православ’я — християнська спільнота, що складається з кількох єдиних у теології помісиих церков (мал. 175). Найбільше послідовників православ'я проживає в Греції (98 %), Молдові (98 %), Грузії (89 %), Білорусі (88 %), Румунії (87 %), Сербії (84 %), Чорногорії (84 %), Болгарії (83 %), на Кіпрі (80 %), у Росії (80 %), Македонії (80 %), Україні (80 %).

В англо-америкаиських країнах і Австралії поширений протестантизм.

Іслам — одна з найпоширеніших світових релігій, що сформувалася в Аравії (мал. 176). Прихильників ісламу називають мусульманами. Нині загальна кількість мусульман у світі коливається в межах 1,1-1,8 млрд, що робить іслам другою за чисельністю релігією після християнства. Мусульмани становлять більшість населення в багатьох країнах Азії й Африки.

Буддизм - релігійно-філософське вчення про духовне пробудження, яке виникло в Індії. З Індії буддизм поширився на Південну, Південно-Східну та Східну Азію. Значний вилив буддизм має в Монголії, Непалі, Японії, Китаї, Південній Кореї.

Крім світових, існують національні релігії. Найдавнішою з них є іудаїзм. поширений серед євреїв. Цій релігії понад 3 тис. років.

Жителі Індії та Непалу сповідують індуїзм. У Китаї поширені конфуціанство та даосизм. Японці на основі культів природи сповідують синтоїзм.

Народи країн Тропічної Африки, Океанії, аборигени Австралії, індіанці Америки сповідують свої традиційні вірування, так звані примітивні релігії.

Характерні відмінності релігійних вірувань в Україні. Релігійні вірування в Україні мають довгу' й складну історію. Під вплив християнства Україна потрапила в X ст.

Згідно :і офіційними даними, в Україні діє понад 24 тис. релігійних грома;!. Відповідно до традицій переважають християнські конфесії, У структурі християнських конфесій паймасовішим є православ'я. На першому місці тут Українська православна церква (УПЦ). Далі йдуть: Українська греко-като-лицька церква (УГКЦ), Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ (КП)), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ).

Помітним явищем релігійного життя України є розширення виливу ри-мо-католицької церкви — від західного кордону до Дніпра. Багато римо-като-лнцьких громад на Хмельниччині, а м. Кам'янець-Подільський навіть стало своєрідним релігійним центром цієї течії в Україні.

У зв’язку з активізацією національно-культурного життя етнічних меншин поступово відроджуються релігійні конфесії мусульман, євреїв, німців, вірмен. Релігійне життя має свої територіальні особливості. Так, лише дві конфесії — УГКЦ та Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ (МП)) мають досить чітко виражені ареали домінуючого виливу. УПЦ (МП) переважає на півдні та сході України та сході Поділля (у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській, Херсонській, Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях її частка перевищує 50 % від загальної кількості громад). Значним є її вплив і на Закарпатті (до 50 %). У нашій країні існує об'єктивна ноліконфесійність українського народу, що потребує терпимості, толерантного ставлення віруючих один до одного.

Дискусійний клуб

За принципом свободи совісті кожна людина може сповідувати будь-яку релігію. Яка ваша думка з цього приводу?

Висновки

Релігію визнано сьогодні явищем людської культури, її важливою складовою. Релігії поділяють на світові та національні. До світових релігій належать християнство, мусульманство (іслам), будцизм. Християнство складається із трьох гілок: католицизм, протестантизм, православ’я.

Християнство поширене на всіх материках Мусульманство й буддизм переважають в азійських країнах Більшість жителів Північної Африки теж сповідує іслам. Найпоширенішими національними релігіями є іудаїзм (Ізраїль), індуїзм (Індія), конфуціанство та даосизм (Китай), синтоїзм (Японія).

Для України характерна поліконфесійність у віруваннях. Найбільш поширеною релігією є християнство. Православні проживають на всій території України. Католицизм сповідують жителі західних областей України. В Криму проживають мусульмани.

Запитання та завдання

1.    Обґрунтуйте, чому релігія є частиною культури людства

2.    Які релігії належать до світових?

3.    Назвіть кілька національних релігій.

4.    Які релігії поширені в Україні?

5.    Які релігійні громади існують у вашій місцевості?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Гільберг

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 3-08-2016, 16:26, Переглядів: 3561