Народна Освіта » Географія » § 57. Релігійний склад населення світу та України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 57. Релігійний склад населення світу та України

Пригадайте з історії, коли було в Україні запроваджене християнство.

Які вам відомі пам'ятки релігійної культури?

РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. Релігія є невід’ємною складовою частиною культури кожного народу. Культура -це та духовна і матеріальна спадщина, що дісталася нам від наших предків. Вона є частиною духовного життя людства, основою його щоденної поведінки, визначає систему цінностей. Той чи інший релігійний світогляд відображається в елементах матеріальної культури (у вигляді культових споруд) і елементах духовної культури (обряди, пісні, образотворче мистецтво, музика). Релігія впливає на всі сторони людського буття, визначає культурно-побутові особливості, демографічні та етнічні аспекти життєдіяльності людей, соціально-економічне становище країн і регіонів. Вона формує систему цінностей, ментальність населення, духовну і матеріальну культуру, що є основою сучасних світових цивілізацій.

Усі сучасні релігії за географічною класифікацією поділяються на світові, регіональні, локальні і місцеві (мал. 252). До світових релігій віднесені давні релігії, що розвиваються впродовж історії людської цивілізації, містять загальнолюдські цінності, охоплюють значну частину людства. їх три: християнство, іслам, буддизм. Регіональні релігії об’єднують вірування декількох народів, значних за своєю чисельністю. Наприклад, індуїзм сповідують народи Індії, Непалу, Шрі-Ланки, конфуціанство — мешканці Китаю і Кореї. Локальні релігії характерні для однієї нації (юдаїзм — релігія євреїв, синтоїзм — японців). Місцеві традиційні вірування та культи, представлені первісними примітивними віруваннями, культами та обрядами, які склалися у народів різних континентів до появи там локальних та світових релігій.

Тема 4. Релігійний склад населення

Вони і зараз сповідуються корінними народами Африки, Америки, Азії та Океанії.

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. Християнство — найпоширеніша світова релігія. Вона зародилася на Близькому Сході, нині її прихильники є майже в усіх країнах світу. Її сповідує приблизно четверта частина населення Землі (від 1,7 до 2 млрд осіб).

Сучасне християнство складається з трьох головних напрямів - православ’я, католицизму і протестантизму

(мал.....). Найпоширенішим є католицизм, який визнає

авторитет Папи Римського і централізовано підпорядковується Ватикану. Він налічує понад 1,2 млрд прихильників, найбільше — у країнах Латинської Америки і Європи, на Філіппінах.

Православуя сповідує від 230 до 300 млн жителів планети: у центрі і на сході Європи, на Балканському півострові, в Росії, Грузії, Вірменії, Ефіопії. Православ’я на відміну від католицизму не є єдиним, а складається з 25-ти автокефальних (самостійних) і автономних церков. Автокефальними, наприклад, є Константинопольська, Грузинська, Румунська, Болгарська церкви. Найбільшою за кількістю віруючих є Російська православна церква, автономною

в її складі є Українська православна церква (Московського патріархату).

Послідовниками протестантизму є 450 — 600 млн людей (у Північній і Західній Європі, Північній Америці, Австралії, Африці). Цей напрям представлений кількома самостійними церквами — англіканською, лютеранською, кальвіністською, баптистською та ін.

Найбільші святині християн, до яких спрямоване паломництво віруючих, знаходяться у Палестині, шо є батьківщиною даної релігії. Це м. Вифлеем (місце народження Ісуса Христа), м. Єрусалим (храми Гробу Господнього, Воскресіння та Вознесіння Христового) і на річці Йордан (місце хрещення Ісуса Христа). Численні паломники також відвідують Рим, що є апостольською столицею, чудотворні місця у Сантьяго-де Компостела (Іспанія), Лурді (Франція), Фатімі (Португалія).

Імам (або мусульманство) є наймолодшою світовою релігією і другою після християнства за кількістю послідовників. Іслам виник серед населення Аравійського півострова, нині кількість мусульман сягає 1,6 млрд осіб. Іслам поширений в країнах на півночі Африки, заході, центрі і південному сході Азії, в окремих країнах Європи (Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово), в окремих народів Росії. Поділяється на гри напрями — сунізм (є найпоширенішим), шиїзм і хариджизм. Священними місцями для кожного мусульманина, які він мав би відвідати хоча б один раз у житті, є міста Саудівської Аравії — Мекка (місце народження пророка Магомета і виникнення ісламу) і Медина (місце поховання Магомета).

Буддизм — найдавніша світова релігія, яка зародилася в Індії. В сучасному світі його сповідують близько 360 млн. осіб. У наш час буддизм найбільше поширений в країнах на сході і півдні Азії.

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ В УКРАЇНІ. Християнство почало проникати на землі, які займає Україна, ше на початку нашої ери, насамперед у давньогрецькі міста-колонії. До цього часу на наших землях панували численні язичницькі релігії. Вони відзначались вірою в багатьох богів, поклонінням духам природи і стихій. Але вже з 988 року на українських землях князь Володимир Великий запроваджує християнство. Разом з цією релігією в Київській Русі починає швидкими темпами розвиватися

В Україні збереглося багато старовинних церков. Однією з найдавніших і найкрасивіших є Софія Київська, збудована ще у XI ст. У XVII ст. сирійський мандрівник Павло Алепський, подорожуючи Україною описує цей храм, не шкодуючи похвал: «Людському розумові не в силах її охопити - такі різноманітні барви її мармуру, такі їх сполуки, ... така безліч високих колон, такі високі її бані, вся вона прозора, має багато портиків і притворів...». Він описує також «прегарні позолочені мозаїки з чудовими орнаментами» і робить висновок про те, що «подібної церкви як свята Софія в Києві немає ніде, крім її іменинниці (в Царгороді)».

культура та освіта — будуються собори, бібліотеки, створюються школи іконопису тощо.

Християнство завжди було домінуючою релігією на українських землях, залишається воно таким і сьогодні. В Україні налічується понад 38 млн християн, на яких припадає 95% загальної кількості релігійних організацій та громад.

В Україні є всі гри напрями християнства — православ'я, католицизм і протестантизм. Переважна більшість віруючих — православні (понад 73 % від загальної кількості християн) (мал. ...). Православ’я в Україні представлене трьома церквами — Українською Православною Церквою Московського Патріархату (УПЦ МП), Українською Православною Церквою Київського Патріархату (УПЦ КП) і Українською Автокефальною Православною Церквою (УАПЦ). Православні громади добре представлені в усіх регіонах України, найбільше — на Поліссі, Поділлі, у центральній і східній частині України. Найбільшими святинями православ’я в Україні є: Софія Київська (Софійський собор), Києво-Печерська лавра, Почаївська і Святогірська лаври, Свято-Володи мирський собор у Києві та ін. Щороку ці пам’ятки відвідують тисячі паломників з України та світу'.

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) має яскраво виражену географічну обмеженість - 97 % її парафій зосереджено в Галичині і на Закарпатті, хоча осередок УГКЦ було перенесено зі Львова до Києва як столиці дер-

Мал. 254. Структура віруючих в Україні у 2015 р.

(за матеріалами

соціологічного

опитування)

жави. Церква налічує близько 8 % від усіх християн країни. Серед найбільших її святинь: Собор святого Юра у Львові, Марійський духовний центр у с. Зарваниця (Тернопільська область), Унівська лавра і Крехівський монастир у Львівській області.

Римо-Католицька церква в Україні (РКЦ) налічує менше 1% від усіх християн в Україні. Переважна більшість її релігійних організацій і громад діють на заході держави, а також у Житомирській, Хмельницькій і Вінницькій областях. Найбільші святині римо-католиків в Україні знаходяться у містах Бердичів, Ле-тичів, Кам’янець-Подільський, Львів.

До протестантів належать близько І % християн України. їх громади є у всіх регіонах країни.

Іслам існує на землях України сотні років, він має тут свою довгу й складну історію. Поява прибічників ісламу на українських землях, насамперед на південних, — це процес, зумовлений розміщенням України на порубіжжі двох великих цивілізацій — християнської та мусульманської. Станом на 2015 рік кількість мусульман в Україні перевищила 0,5 млн. осіб і продовжує збільшуватись завдяки повернення до ісламу представників народів, що його традиційно сповідували (татари, кримські татари), а також демографічних та міграційних процесів і навернення до цієї релігії нових віруючих з-поміж українців та росіян. Кількість мусульманських іромад на початок 2015 р. досягла 1,2 тис., понад гри чверті з яких знаходяться в Автономній Республіці Крим.

Юдаїзм представлений на території України більш як трьома сотнями релігійних організацій, а буддизм — понад п’ятьма десятками. Вони перебувають здебільшого у великих містах країни.

Географічне поширення релігії в Україні неоднорідне. Основна частина релігійних іромад знаходиться у західному регіоні України, дещо менше — у центральному, найменше — у південному і східному регіонах. Найрізноманітніший релігійний склад населення — у містах.

Всесвітиьовідомою культовою пам'яткою греко-католицизму в Україні є Собор святого Юра у Львові, споруджений у XVIII ст. Собор займає вагоме місце в мистецькій культурі українських земель через те, що він зберіг немало визначних історичних та мистецьких пам'яток різного часу. Зокрема, фасад собору прикрашений багатьма скульптурами, серед яких окремо виділяється фігура св. Юрія-Зміє-борця - робота визначного скульптора Йогана Георга Пінзе-ля. На дзвіниці Собору святого Юра — найстаріший в Україні дзвін, вилитий, згідно з написом на ньому, 1341 року.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Всі сучасні релігії за географічною класифікацією поділяються на світові, регіональні, локальні, місцеві.

До світових релігій належать християнство, іслам, буддизм.

Переважаючою за кількістю віруючих релігією в Україні є християнство. Християнство в Україні представлене Українською Православною Церквою Московського Пагріархату (УПЦ МП), Українською Православною Церквою Київського Пагріархату (УПЦ КП), Українською Автокефальною Православною Церквою (УАПЦ), Українською Греко-Католицькою Церквою (УГКЦ), Римо-Католицькою Церквою і низкою протестантських церков.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1.    Що включає в себе поняття культура?

2.    Які релігії належать до світових?

3.    Покажіть на карті регіони поширення кожної із світових релігій.

4.    Якими є регіональні відмінності в поширенні релігійних вірувань в Україні?

5.    Які найбільші сакральні пам’ятки нашої країни вам відомі?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

За допомогою інтернет-джерел та додаткової літератури підготуйте презентацію про найвизначніші сакральні пам’ятки України: група 1— православні святині; група 2— католицькі святині; група 3 — святині ісламу; група 4 — юдейські святині.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Бойко

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 4-08-2016, 03:21, посмотрело: 1558