НАРОДНА ОСВІТАПродукти інтелектуальної власності, промислові зразки, відкриття і товарні знаки

Автор: admin от 25-01-2013, 23:09, переглянуло: 4683

1.1.   Продукти інтелектуальної власності, промислові зразки, відкриття і товарні знаки

Творча праця має певну форму і напрям. Продуктом, що допов­нює інтелектуальну власність є промислові зразки, відкриття та товарні знаки.

Промислові зразки. До промислового зразка належить форма, рисунок, розфарбування або їх поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу [193, с.4], як показано на рисунку 1.3.

Категорія: Економіка

 


Науково-методичні основи управління інтелектуальною власністю. Суть управління інтелектуальною власністю

Автор: admin от 25-01-2013, 22:53, переглянуло: 3952

Досягнення передової науки, найдосконалішу і наймогутнішу техніку, зростаючу силу науково-технічної творчості необхідно поставити на відбу­дову незалежної Української держави для розвитку науково-технічного прогресу.

В умовах ринкової економіки науково-технічний прогрес є джерелом подальшого зміцнення економічної могутності і прискорення розвитку суспільства, передумовою успішного вирішення соціальних завдань.

Категорія: Економіка

 


Cоціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

Автор: admin от 25-01-2013, 22:43, переглянуло: 3204

Стратегічна спрямованість значних науково-технічних і соціаль­но-економічних перетворень, здійснюваних в Україні в теперішній час, передбачає перехід до економіки вищої організації і ефективності із всесторонньо розвиненими продуктивними силами і виробничими відносинами, налагодженим господарським механізмом.

Механізм управління прискорення науково-технічного про­гресу полягає у тому, щоб, пересуваючись напрямками розвитку на­уки і техніки, концентрувати наявні засоби на вирішальних напрям­ках, дати простір масовому використанню надійних, перевірених практикою технічних нововведень, багатократно підвищувати про­дуктивність праці.

Категорія: Економіка

 


Види маркетингу

Автор: admin от 5-10-2012, 22:11, переглянуло: 3125

Маркетинг розвивається так само як і інші сфери людської діяльності. В індустріальну еру застосовується два види, або методи маркетингу:
1. Маркетинг, орієнтований на продукт чи послугу.
2. Маркетинг, орієнтований на споживача, на певну клієнтуру.
Обидва ці види маркетингу, з самого початку своєї появи, були пов’язані з певним ризиком, який зберігається і до цього часу. Проте його можна уникнути якщо їх об’єднати.

Категорія: Економіка

 


Мета і системи управління маркетингом

Автор: admin от 5-10-2012, 21:45, переглянуло: 3048

Маркетинг у тій чи іншій мірі зачіпає інтереси покупця, продавця і рядового громадянина. Ці інтереси можуть бути різними.
Так, покупця, який хоче придбати, наприклад, магнітофон, цікавить:

Категорія: Економіка

 


Концепції управління маркетингом

Автор: admin от 5-10-2012, 21:44, переглянуло: 7301

Слід розрізняти концепцію маркетингу і сам маркетинг. Концепція – це сприйняття, система поглядів на певне явище, спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основна ідея будь-якої теорії.
Концепція маркетингу – це філософія, склад або спрямованість ділового мислення, а маркетинг – це процес або спрямованість дій у бізнесі.

Категорія: Економіка

 


Суть і завдання управління маркетингом

Автор: admin от 5-10-2012, 21:42, переглянуло: 4040

Суть і завдання управління маркетингом
Ринкова економіка функціонує з однієї сторони на основі саморегулювання, а з другої – системи управління. Саморегулювання здійснюється ринком, через попит , пропозицію, ціни, конкуренцію, а управління – на основі мікро і макрорегулювання.
Що таке Управління?

Категорія: Економіка

 


Необхідність переходу до маркетингу

Автор: admin от 5-10-2012, 21:29, переглянуло: 2984

Перехід від комерційної діяльності до маркетингу обумовлений тими значними зрушеннями в структурі виробництва й збуті, якi відбулись у післявоєнні роки i якi різко змінили всі умови господарювання.
Ці зміни характеризуються як кількісним, так i якісним зростанням виробництва. Так, уже у 50–60-х роках ХХ ст. у розвинутих капіталістичних країнах пропозиція тoвapiв стала значно перевищувати попит.

Категорія: Економіка

 


Проблеми становлення маркетингу в економіці України

Автор: admin от 5-10-2012, 21:28, переглянуло: 3374

В умовах командної економіки підприємства працювали на основі суворого централізму. Згори їм встановлювали плани виробництва продукції, її збут, визначались постачальники і покупці продукції. Усім цим займався Держплан, міністерства та відомства.

Категорія: Економіка

 


СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

Автор: admin от 5-10-2012, 21:24, переглянуло: 5815

Сама назва маркетинг походить від англійського слова market, що означає ринок. Виникло воно у США на початку ХХ ст., а точніше у 1902 р. коли ряд провідних університетів (Гарвардський, Пенсiльванський) почали читати курс лекцій по проблемах реалізації товарів. З часом (у 1908 р.) одна iз комерційних фірм стала проводити дослідження по маркетингу, а у 1911 р. ряд фірм організували служби маркетингу. У 1926 р. у США була створена наукова організація викладачів маркетингу i реклами на базі якої у 1937 р. було засновано Американську асоціацію маркетингу. Слідом за США маркетингові центри почали створюватись у європейських країнах (Англiї, Францiї, Нiмеччинi).

Категорія: Економіка