НАРОДНА ОСВІТАКурсова робота з трудового права на тему: Охорона праці та її нормативно-правове закріплення за законодавством України

Автор: admin от 21-04-2016, 09:58, переглянуло: 23997

Актуальність теми: В умовах ринкової економіки зростають вимоги до професійної підготовки працівників, яка поряд з фаховими компетенціями передбачає вміння надійно та безпечно працювати.

Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на головному принципі пріоритетності життя та здоров’я працівників перед будь-якими результатами виробничої діяльності. Реалізація цієї політики передбачає виконання багатьох заходів з підвищення рівня безпеки праці, але головним серед них є формування у працівників засобами освіти мотивації щодо посилення відповідальності особи за власну та колективну безпеку під час професійної діяльності.

Категорія: Правознавство

 


Навчальний посібник "Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу" Гуз А. М. скачати, читати онлайн

Автор: admin от 17-09-2015, 11:26, переглянуло: 13645

Підручник з історії захисту інформації в Україні та провідних країнах світу для студентів вищих навчальних закладів

Автор: Гуз А. М.

Рік видання: 2007

Рецензенти: Андрусишин Б. І. — доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;  Марущак А. І. — кандидат юридичних наук, доцент, Національна академія СБ України


Підручник з історії захисту інформації в Україні та провідних країнах світу для студентів вищих навчальних закладів

Категорія: Інформатика, Підручники інше, Правознавство

 


Тема 14. Гармонізація законодавства про захист інформації в Україні згідно критеріїв і цінностей країн-членів НАТО

Автор: admin от 17-09-2015, 11:02, переглянуло: 2758

Відносини Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з Україною почали розвиватися невдовзі після отримання країною незалежності у 1991 році. Україна не забарилася з приєднанням до Ради Північноатлантичного співробітництва і залишалась активною учасницею протягом усієї історії існування цього органу.

Категорія: Правознавство

 


Тема 13. Система захисту інформації в провідних країнах азії: Японії та Китаї

Автор: admin от 17-09-2015, 11:01, переглянуло: 5394

Промислово розвинутими країнами, зокрема Японією, накопичено значний законодавчий досвід у регламентуванні відносин у сфері захисту комерційної таємниці. Ці питання регулюються: Цивільним кодексом (ст. 644, 703, 704, 709); Цивільно-процесуальним кодексом (ст. 281); Кримінальним кодексом (ст. 134, 222, 233, 246, 247, 318); Законом 1934 р. «Про призупинення недобросовісної конкуренції» № 14, зі змінами, що були внесені у 1990 р. і 1993 p.; Комерційним кодексом (ст. 254-2, 264); Законом «Про адвокатів» (закон № 205,1949 р. ст. 23); Законом «Про тимчасові заходи, що стосуються штрафів» (закон № 251, 1948 р. ст. 3); Патентним законом Японії (закон № 121, 1959 р. з доповненнями ст. 39, 52 (1), 55, 79,123, 200).

Категорія: Правознавство

 


Тема 12. Система захисту інформації в країнах центральної та східної європи: Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії

Автор: admin от 17-09-2015, 11:00, переглянуло: 5264

Польська Конституція, прийнята 2 квітня 1997 року, регулює питання доступу до інформації. У ній визначено право на приват-ність і захист персональних даних, зокрема це вказано у статті 47, яка зазначає: «Кожний має право на законодавчий захист свого особистого й сімейного життя, честі й доброї репутації, а також ухвалювати рішення щодо свого особистого життя»; у статті 49.-«Гарантується воля й приватність комунікацій.

Категорія: Правознавство

 


Тема 11. Система захисту інформації в провідних країнах західної Європи: Великій Британії, Франції, Німеччині

Автор: admin от 17-09-2015, 10:58, переглянуло: 8310

У європейських країнах діяльність щодо захисту персональних даних ґрунтується на принципах Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» від 04.11.1950 p., Конвенції № 108 ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» від 28.01.1981 p., Директиви 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 24.10.1995 р.

Категорія: Правознавство

 


Тема 10. Система захисту інформації в США

Автор: admin от 17-09-2015, 10:55, переглянуло: 6442

У США напрацьовано велику кількість нормативно-правових актів, які регулювали та регулюють питання захисту інформації. Проблеми інформаційної безпеки розглядаються американською адміністрацією як один із ключових елементів національної безпеки. Так, у США базові закони захисту інформаційної сфери діють з 1974 року.

Категорія: Правознавство

 


Тема 9. Російська система захисту інформації в 1991 - 2005 рр.

Автор: admin от 17-09-2015, 10:53, переглянуло: 3558

Характеризуючи законодавство Російської Федерації, яке регулює питання забезпечення захисту інформації в цілому, необхідно зазначити, що воно, з одного боку, є більш прогресивним та досконалим, порівняно з інформаційним законодавством України, оскільки має ширше поле регулювання, з іншого боку, так само, як і законодавство України, знаходиться в процесі інтенсивного розвитку та має велику кількість проблем та прогалин законодавчого регулювання, подібних до тих, що притаманні законодавству нашої країни.

Категорія: Правознавство

 


Тема 8. Формування національної системи захисту інформації в 1991 - 2005 рр.

Автор: admin от 17-09-2015, 10:52, переглянуло: 4153

Після проголошення Україною в 1991 році незалежності розпочалося формування і системи захисту її інформації. Спочатку створювалася нормативно-правова база, яка регламентувала створення системи та органів із захисту інформації з обмеженим доступом. Так, було прийнято низку нормативно-правових актів, які регулювали суспільні інформаційні відносини у нашій державі.

Категорія: Правознавство

 


Тема 7. Забезпечення охорони державної таємниці в Україні у 90-х рр. XX ст.

Автор: admin от 17-09-2015, 10:46, переглянуло: 4246

Забезпечення охорони державної таємниці в Україні в 90-х роках XX ст. було покладено на Держкомсекретів України - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони державної таємниці, діяльність якого здійснювалася у період з 1993 до середини 1999 років.

З метою реалізації державної політики національної безпеки України у сфері охорони державної таємниці в травні 1993 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року № 327, було створено спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої влади - Держкомсекретів України.

Категорія: Правознавство

 

Назад Вперед