НАРОДНА ОСВІТАСоціологічний органіцизм Г. Спенсера

Автор: admin от 3-04-2012, 23:07, переглянуло: 15047

Ідеї О. Конта одержали подальший розвиток у працях видатного англійського філософа та соціолога Герберта Спенсера (1820-1903).

У соціології Г. Спенсера можна виділити основні елементи — еволюціонізм і органіцизм.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний позитивізм О. Конта

Автор: admin от 3-04-2012, 23:03, переглянуло: 14651

Огюст Конт (1798-1857) увійшов в історію як ро­доначальник нової пози­тивної соціальної науки, яка мала звільни­ти наукове знання від умоглядної філософії (метафізики) і теології. Позитивна соціаль­на теорія, на його думку, повинна опирати­ся на наукові методи, які б дозволили ре­зультати одного дослідника перевірити ще раз і підтвердити або спростувати іншик дослідником, як це має місце в природничо-наукових теоріях.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічні вчення 19 - початку 20 століття

Автор: admin от 3-04-2012, 23:00, переглянуло: 2973

 

Ключові поняття й терміни: соціологічний позитивізм, закон трьох стадій, соціологічний органіцізм, історичний матеріалізм, натуралізм, психологія народів і натовпу, теорія наслідування, інтеракціонізм, інстинктивізм, механічна солідарність, органічна солідарність, аномія, формальна соціологія, «розуміюча» соціологія, соціальна дія, цирку­ляції еліт, залізний закон олігархії.

 

 

Категорія: Правознавство

 


Контрольні запитання по соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 22:55, переглянуло: 1702

1. У чому полягає відмінність між об'єктом та предметом науки?

Категорія: Правознавство

 


Функції соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 22:53, переглянуло: 2424

Засновники соціології вважали, що її призначення полягає в тому, щоб відкрити дійсні, об'єктивні закони функціонуван­ня та розвитку суспільства задля того, щоб за допомогою на­укового знання свідомо здійснювати суспільні перетворення та використовувати його у політичній, економічній діяльності, законотворчості та інших важливих сферах суспільного життя.

Категорія: Правознавство

 


Структура соціологічного знання

Автор: admin от 3-04-2012, 22:49, переглянуло: 3505

Сучасна соціологія як наука являє собою органічну єдність та збалансованість двох напрямків, притаманних кожній на­уковій дисципліні, — теоретичного та емпіричного методів вивчення соціального.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічна уява

Автор: admin от 3-04-2012, 22:22, переглянуло: 9301

По-третє, необхідність виявляти соціальну обумовленість явищ потребує від соціолога особливих якостей мислення, яке можна назвати «соціологічною уявою». Концепція соціологіч­ної уяви була запропонована американським соціологом Чарльзом Райтом Міллсом (1916-1962). У своїй книзі, яку він так і назвав — «Соціологічна уява», — він писав, що «дослідник, який має соціологічну уяву, вміє зв'язати розвиток нафтової промисловості і сучасної поезії, прибутки родини та світовий бюджет». Р. Міллс пропонував розвивати соціологіч­ну уяву, виявляючи зв'язок та взаємний вплив людини і суспільства, біографії та іс­торії, особистості та світу.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний підхід

Автор: admin от 3-04-2012, 22:18, переглянуло: 1638

Вплив суспільства на життя людини ілюструють і дані, пов'язані з динамікою самогубств. На перший погляд, що може бути більш інтимним і особистим, ніж рішення покінчи­ти життя самогубством? Однак французький соціолог Еміль Дюркгейм (1858-1917) довів, що суспільство впливає і на цей, здається цілком приватний акт самознищення.

Категорія: Правознавство

 


Специфіка соціологічного підходу

Автор: admin от 3-04-2012, 22:13, переглянуло: 2662

Соціологія, як ми вже знаємо, — це система­тичне та наукове вивчення суспільства. Її основа — особлива точка зору, що називаєть­ся «соціологічний підхід». Найважливіший урок, який можна отримати, вивчаючи соціологію, полягає в тому, що наш повся­кденний вибір — те, як ми відпочиваємо, одружуємося, голо­суємо чи обираємо професію, — здебільшого пов'язаний із су­спільством, що нас оточує. Можна сказати, що суспільство спрямовує наші дії та життєвий вибір так само, як пора року впливає на вибір одягу. Наприклад, взимку людина може вдяг­ти шубу чи теплу куртку, але навряд чи вийде з дому у футбол­ці чи сарафані.

Категорія: Правознавство

 


Об'єкт і предмет соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 22:11, переглянуло: 4021

Термін «соціологія» було вперше використано французь­ким науковцем Огюстом Контом (1798-1857). Він походить від латинського societal (суспільство) та грецького logos (на­ука, знання). Отже, у буквальному розумінні соціологія — це наука про суспільство. Але цього визначення недостатньо. Розпочинаючи вивчення тієї чи іншої науки, намагаючись зрозуміти її специфіку, насамперед потрібно визначити її об'єкт і предмет.

Категорія: Правознавство