Народна Освіта » Географія » § 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення

НАРОДНА ОСВІТА

§ 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Пригадайте загальний рівень зайнятості в Україні.

Назвіть середній рівень безробіття в Україні.

І Економічно активне населення регіонів. Подібно до інших важливих демографічних показників, чисельність економічно активного населення різниться у різних регіонах країни. Звертає на себе увагу той факт, що столиці України притаманний досить високий відсоток економічно активного населення — понад 67 % (1 млн 467 тис. осіб).

Серед областей вирізняються передусім Рівненська (понад 64 % ), Харківська і Чернігівська — у кожній майже 64 %. Найменше економічно активного населення в Івано-Франківській (58,6 %), Луганській (58,7 %) і Тернопільській (59,6 %) областях.

Чисельність економічно активного населення є мінливою. За даними Державної служби статистики, у середньому у І півріччі 2015 р. найвищий рівень економічної активності був у Дніпропетровській області та Києві, а найнижчий — у Волинській, Донецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Ь Особливості зайнятості населення. Зайняте населення так само розподілено по території України нерівномірно. Найбільше зайняте населення у промислово розвинених регіонах — Дніпропетровській (60,2 %), Харківській (59 %), Запорізькій (58 %) областях, найменше на заході — у Тернопільській (52,9 %), Івано-Франківській (53,9 %), Хмельницькій (54,7 %). Через особливу ситуацію на сході країни закономірно низьку зайнятість демонструють Луганська і Донецька області — 52 % і 54,2 % відповідно.

Невисока зайнятість населення в ряді областей спричинює відповідно високий рівень безробіття (див. Дидитик). У багатьох з них відсоток безробітних перевищує середній показник безробіття по країні. Але особливо вирізняються Житомирська і Полтавська області, в кожній з яких 11,5 % економічно активного населення є безробітними. Так само високі показники безробіття демонструють Луганська, Тернопільська і Чернігівська області — 11,4 %, 11,3 % і 11,2 % відповідно. Найнижчий відсоток безробітних у Києві, а також в Одеській, Харківській, Київській областях.

За станом на І півріччя 2015 р. найвищий рівень зайнятості спостерігався у Києві (62,0 %) і Дніпропетровській (61,7 %) області, а найнижчий — у Донецькій (50,7 %) і Тернопільській (51,4 %) областях. Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Києві (6,5 %) і в Одеській (6,8 %) області, а найвищий - у Тернопільській (11,8 %), Полтавській (12,8 %), Донецькій (13,6 %) і Луганській (15,6 %) областях.

ГОЛОВНЕ

Чисельність економічно активного населення різниться у різних регіонах країни. Київ має високий відсоток економічно активного населення.

Найбільше зайняте населення у промислово розвинених областях.

Відсоток безробітних коливається залежно від регіону в межах 6,7-11,5 % кількості економічно активного населення.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1.    Яке місце серед інших посідає ваша область за чисельністю економічно активного населення?

2.    Наскільки мінливими є показники кількості економічно активного населення і його зайнятості?

3.    Визначте регіональні особливості зайнятості населення.

4.    Поясніть низьку зайнятість у деяких індустріальних областях.

5.    Проаналізуйте ситуацію у вашому регіоні щодо зайнятості населення і спрогно-зуйте її наслідки.

 

Наявність ставків і водосховищ в адміністративних утвореннях

 

Ставки

Водосховища20

кіль

кість,

шт.

площа водного дзеркала, тис. га

об'єм, МЛН M3

кіль

кість,

шт.

площа водного дзеркала, тис. га

об'єм,

МПН M3

повний

корисний

Україна

28764

223,26

3344,82

1153

284

8497

5963

AP Крим

875

4,46

102.47

22

4,10

390,5

361,1

області

         

Вінницька

3216

22.5

275.6

73

12,4

326

254

Волинська

439

3,99

57,8

13

2,25

42.01

38.93

Дніпропетровська

1432

12.6

220.3

131

21,6

963,6

768.1

Донецька

1010

8,53

194,8

151

19,68

891,2

641,3

Житомирська

826

9,81

115,08

43

6,97

163,13

30,84

Закарпатська

59

0,29

8,7

9

1.28

51,8

42.62

Запорізька

897

8,57

189.32

28

2.48

73.74

62.3

Івано-Франківська

620

2,37

30,99

3

1.67

63.47

15,37

Київська

2389

16.4

259,1

58

9.46

185,7

161,7

Кіровоградська

2185

16,05

221,21

84

9,58

276,6

224.6

Луганська

352

3.0

73,09

65

6.28

229,41

162.84

Львівська

1220

5,84

86,86

24

4.2

93.68

84.03

Миколаївська

865

8,77

110,07

44

6.52

297,63

205,75

Одеська

828

6,83

66,43

55

78,33

1963,3

873.9

Полтавська

1272

15.9

278,07

67

6.37

146,4

100,7

Рівненська

656

6.4

72,25

13

3.77

75,04

66.95

Сумська

1199

9,32

164,6

46

5.12

111,13

90.14

Тернопільська

874

5,65

57,83

27

3.8

81,19

52.1

Харківська

1910

9,89

115,18

51

32,4

1529,5

. ·

1356,2

Херсонська

360

6,19

107,8

31

27,4

225,7

76.7

Хмельницька

1803

12.2

147.2

61

10,02

157,05

145,02

Черкаська

2312

17.0

246.3

37

5.86

117.13

83,52

Чернівецька

482

2,92

41,28

2

0.14

4.53

2,95

Чернігівська

683

7,78

102.51

15

1,93

36.49

35.41

Наявність річок в адміністративних утвореннях

 

Усьої

кіль

кість

о річок загальна довжина, KM

 

Усьої

■ у

кіль

кість

о річок загальна довжина, KM

AP Крим

1657

5996

Львівська

8950

......

16343

області

   

Миколаївська

102

3283

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Ж MTOM МПГКІЇЙ

зєоо І 131

949 І 2287

11800

3378

7560

11653

12877

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

ТРПИППІПКГКк'Д

1143 І 1779 J

1375 J

1543 1401 І

7962

13002

7643

8490

6064

/І'гІ I Wltl r IWtJlVd

Закарпатська _

Запорізька

Івано-Франківська

9429

979

8321

19578

5953

15656

I IWIIU IDWDrVd

Харківська

Херсонська

Хмельницька

867

20

3114

6405

855

9540

Київська

1522

8745

Черкаська

1059

5877

Кіровоградська

644

9870

Чернівецька

4240

8966

Луганська

104

3297

Чернігівська

1261

8480

Природно-ресурсний потенціал України

Регіони

України

Забезпечен. природи, ресурсами, у балах

Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу (у %)

міне- вод-ральні ні

зе

мельні

лі

сові

фау

ністичні

рекреа

ційні

Усього по Україні

100

28,3

13,1

44,4

4,2

0,5

9,5

Луганська

158

73,8

6.8

13,8

0,8

0,2

4,6

Дніпропетровська

145

68,9

4.8

21,3

0,3

0,4

4.3

Донецька

117

72.8

4.8

16,8

0.4

0-1

5.1

Запорізька

97

20.4

20,1

49,7

0.7

0,7

8.4

Кіровоградська

126

10.8

11.9

70,3

1.6

0,6

4.8

Полтавська

105

11,5

11.0

68.1

2.9

1,1

ї

5.4

Сумська

95

3.4

15.9

65.3

7.6

1.1

6.7

Харківська

70

14.2

11,4 І

54,6

3.9

0,6

15,3

Вінницька

94

2,1

9.7

79,1

3.5

0,5

5.1

Волинська

84

1.0

180

35,2

16.2

0,4

9.2

Житомирська

96

5,5

15,9

59,8

12.6

0.7

9.5

Закарпатська

104

3.0

31,5

19,4

17,4

0,1

28,6

Івано-Франківська

84

7.5

33,3

24,1

17.6

0,1

17,4

Київська

46

3.8

12,3

59,5

5.5

0,5

18,4

Львівська

72

22,5

22,7

29,3

11.1

0,2

14,3

Рівненська

77

5.0

16,4

55,0

16,1

0,7

6.8

Тернопільська

93

1,2 _

13,6

— 7.5,0 72,6

4.7

3.0

0,2

5.3

Хмельницька

89

3.5

13.8

0.4

5.9

Черкаська

100

5.8

12,7

67,7

4.6

0.9

. 8.3

Чернігівська

131

10.8

12.9

59,1

6.7

1,0

9.5

     

50,0

12.6

 

4 7'і".· ·4

Чернівецька

71

5.2

18,3

0.2

13,7

AP Крим

128

10.0

19.3

39,0

1.8

0,3

29,6

Миколаївська

115

2.8

23,2

66,7

0.5

1,0

5,9

Одеська

72

1.8

11.1

71,8

1.3

0,5

13,5

Херсонська

122

1.6

22.7 І

67,1

1.0

1,2

L б·4

Розподіл категорій територій та об’єктів ПЗФ України у розрізі адміністративно-територіальних одиниць станом на 01.01.2013

Адміністративні

одиниці

Заповідники

природні

Заповідники

біосферні

Національні природні парки

загальнодер

жавного

значення

місцевого

значення

 

кіль

кість

площа,

га

кількість

площа,

га

кіль

кість

площа,

га

кіль

кість

Вінницька

0

0,000

0

0

1

20203,4000

21

Волинська

1

2975.700

0

0,00

3

121767,8400

15

Дніпропетровська

1

3766,200

0

0,00

0

0,0000

23

Донецька

1

3033,200

0

0,00

2

61326,4531

7

Житомирська

2

50976,840

0

0,00

0

0,0000

10

Закарпатська

0

0,000

1

58035,8

3

87964,3000

19

Запорізька

0

100,000

0

0,00

2

94882,9200

12

Івано-Франківська

1

5344,200

0

0,00

5

120339,7000

10

Київська

0

0,000

0

0,00

2

17206,7200

15

Кіровоградська

0

0,000

0

0,00

0

0,0000

21

AP Крим

6

63855,070

0

0,00

1

10900,0000

14

Луганська

1

5403,016

0

0,00

1

7007,0000

1

Львівська

1

2084,500

0

0,00

3

58350,5000

9

Миколаївська

1

1675,700

0

2741,0

2

41361,2800

1

Одеська

0

0,000

1

51547,90

2

49176,1000

8

Полтавська

0

0,000

0

0,00

2

22792,6200

20

Рівненська

1

47046,800

0

0,00

1

5448,3000

13

Сумська

1

882,900

0

0,00

2

39575,2000

10

Тернопільська

1

10516,700

0

0,00

2

17780,3800

14

Харківська

0

0,000

0

0,00

3

22690,0000

3

Херсонська

0

0,000

2

139821,4

3

70174,3600

7

Хмельницька

0

0,000

0

0,00

1

261316,0000

25

Черкаська

1

8634,880

0

0,00

2

11227,2283

5

Чернівецька

0

0,000

0

0,00

3

27801,6000

10

Чернігівська

0

0,000

0

0,00

2

41988,5000

11

м. Київ

0

0,000

0

0,00

1

4525,5200

1

м. Севастополь

0

0,000

0

0,00

0

0,0000

4

Всього:

19

206295,706

4

252146,1

47

1215805,9214

309

Чорне море

           

1

Заказники

Пам'ятки природи

загальнодержавного

значення

місцевого

значення

     

площа,

га

кіль

кість

площа,

га

кіль

кість

 

кіль

кість

площа,

га

13563.70

115

10923,5300

10

322,0

186

682,4800

7731.80

205

89340.1700

3

120,0

120

455,7000

26280.50

62

30948,8800

3

148,0

49

276,9540

4628.60

44

9714,3400

10

236,0

29

469,3300

6757,00

145

78304.6600

2

51.0

35

93,6900

12368.00

49

6389,4159

9

464,0

329

478,4816

38998.10

202

13871.1200

7

412,0

74

511.1950

5423.80

59

42964,9400

13

439,4

201

911,6000

62715.90

82

24730,8350

2

92,0

59

362,8850

5728.00

78

12081,2900

2

9,1

50

525,4900

73957.70

25

24248,8000

13

639,0

70

2760,0810

1065.00

71

53151,9689

2

120,0

64

5114,7525

3303.00

34

27583,6000

2

592,8

180

1772,0000

1782.00

48

9700.7000

1

11,0

43

285,9600

11913,00

31

16440.3480

2

10,2

48

11,2052

41193,20

155

38040,6800

1

145,0

133

1733,1150

16720.00

112

53887,3000

8

420,2

59

394,4200

17780.30

89

29414,3720

3

62,1

95

168,1250

11702,00

107

49666,3200

11

126,0

429

1224,0800

1038.00

166

36921,4700

0

0.0

44

645,9000

34487.00

13

26892,8000

0

0,0

ЗО

26,1000

9660.80

133

27902,8900

5

173,2

289

1520,7600

13882.01

217

28308,0453

6

680,0

184

714,9150

1261,80

47

42875,1000

9

176,4

175

606,7500

9326.00

431

104338,2000

7

297,0

130

551,9700

1110.20

15

4024,0000

1

30,0

122

131,8500

25689.90

0

0,0000

0

0,0

6

448,7776

460067,31

2735

892665,7751

132

5776,4

3233

22878,5669

402500.00

           

Площа регіонів України

(на 1 січня 2015 року)

 

Площа, тис. га

Відсотків

до загальної площі

Україна

60354,9

100,0

AP Крим

2608,1

4.3

області

   

Вінницька

2649,2

4.4

Волинська

2014,4

3,3

Дніпропетровська

3192,3

5,3

Донецька

2651,7

4.4

Житомирська

2982,7

4.9

Закарпатська

1275,3

2.1

Запорізька

2718,3

4,5

І вано-Франківська

1392,7

2,3

Київська

2812,1

4,7

Кіровоградська

2458,8

4.1

Луганська

2668,3

4.4

Львівська

2183,1

3.6

Миколаївська

2458,5

4.1

Одеська

3331,4

5.5

Полтавська

2875,0

4,8

Рівненська

2005,1

з.з

Сумська

2383,2

4,0

Тернопільська

1382,4

2.3

Харківська

3141,0

5,2

Херсонська

2846,1

4,7

Хмельницька

2062,9

3.4

Черкаська

2091,6

3.5

Чернівецька

809,6

1.3

Чернігівська

3190,3

5.3

міста

   

Київ

83,6

0.1

Севастополь

86,4

0.2

 

На 1 січня 2014 року

уса населення

міське

сільське

Україна

45245894

31080991

14164903

AP Крим

1958504

1218730

739774

області

     

Вінницька

1611177

806263

804914

Волинська

1038575

537618

500957

Дніпропетровська

3289122

2745780

543342

Донецька

4330997

3921821

409176

Житомирська

1263281

737579

525702

Закарпатська

1254017

461716

792301

Запорізька

1775044

1364993

410051

Івано-Франківська

1379370

594496

784874

Київська

1719699

1059171

660528

Кіровоградська

981150

611784

369366

Луганська

2234876

1939395

295481

Львівська

2520066

1522905

997161

Миколаївська

1167657

790826

376831

Одеська

2385433

1585531

799902

Полтавська

1450367

887291

563076

Рівненська

1157791

548342

609449

Сумська

1130765

767536

363229

Тернопільська

1070076

470460

599616

Харківська

2721606

2182759

538847

Херсонська

1071135

652939

418196

Хмельницька

1303829

723830

579999

Черкаська

1256328

706799

549529

Чернівецька

905443

383239

522204

Чернігівська

1058284

671804

386480

міста

     

Київ

2827395

2827395

X

Севастополь (міськрада)

383907

359989

23918

Розподіл постійного населення

за статтю і співвідношенням чоловіків і жінок за регіонами н містами із чисельністю понад I(K) тисяч на 1 січня 2014 року

 

Осіб

На 1000 чоловіків припадає жінок

обидві статі

чоловіки

жінки

Україна

45245894

20918288

24327606

1163

у тому числі

       

AP Крим

1958504

899217

1059287

1178

Вінницька область

1611177

742215

868962

1171

Волинська область

1038575

489339

549236

1122

Дніпропетровська область

3289122

1503304

1785818

1188

Донецька область

4330997

1965322

2365675

1204

Житомирська область

1263281

586262

677019

1155

Закарпатська область

1254017

601601

652416

1084

Запорізька область

1775044

810126

964918

1191

Івано-Франківська область

1379370

651579

727791

1117

Київська область

1719699

795631

924068

1161

Кіровоградська область

981150

450030

531120

1180

Луганська область

2234876

1022694

1212182

1185

Львівська область

2520066

1192990

1327076

1112

Миколаївська область

1167657

539482

628175

1164

Одеська область

2385433

1119721

1265712

1130

Полтавська область

1450367

666394

783973

1176

Рівненська область

1157791

549057

608734

1109

Сумська область

1130765

516691

614074

1188

Тернопільська область

1070076

498595

571481

1146

Харківська область

2721606

1257318

1464288

1165

Херсонська область

1071135

496296

574839

1158

Хмельницька область

1303829

603888

699941

1159

Черкаська область

1256328

574427

681901

1187

Чернівецька область

905443

425199

480244

1129

Чернігівська область

1058284

479962

578322

1205

міста

       

Київ

2827395

1306012

1521383

1165

Севастополь (міськрада)

383907

174936

208971

1195

 

Усе

населення

Частка в загальній кількості населення, %

населення у віці

0-14 років

15-64 роки

65 років і старше

Україна

100,0

14,8

69,9

15,3

AP Крим

100,0

15,3

69,9

14,8

області

       

Вінницька

100,0

15,1

68,0

16,9

Волинська

100,0

19,2

68,1

12,7

Дніпропетровська

100,0

14,5

69,8

15,7

Донецька

100,0

12,8

70,1

17,1

Житомирська

100,0

15,9

68,1

16,0

Закарпатська

100,0

19,3

69,5

11,2

Запорізька

100,0

13,8

70,3

15,9

Івано-Франківська

100,0

16,8

69,5

13,7

Київська

100,0

15,3

69,5

15,2

Кіровоградська

100,0

14,6

68,4

17,0

Луганська

100,0

12,5

71,0

16,5

Львівська

100,0

15,8

69,8

14,4

Миколаївська

100,0

14,9

70,3

14,8

Одеська

100,0

15,8

70,0

14,2

Полтавська

100,0

13,4

69,7

16,9

Рівненська

100,0

19,8

68,0

12,2

Сумська

100,0

12,8

70,6

16,6

Тернопільська

100,0

15,7

69,0

15,3

Харківська

100,0

12,9

71,7

15,4

Херсонська

100,0

15,3

70,1

14,6

Хмельницька

100,0

15,2

68,4

16,4

Черкаська

100,0

13,5

68,9

17,6

Чернівецька

100,0

16,8

69,6

13,6

Чернігівська

100,0

13,1

68,2

18,7

міста

       

Київ

100,0

14,5

72,5

13,0

Севастополь (міськрада)

100,0

14,7

69,6

15,7

 

2000

2001

2005

2011

2012

2013

2014

Україна

-372956

-369474

-355875

-161993

-142434

-158711

-1664141

AP Крим

-13592

-13706

-13198

-4145

-2243

-2974

...

області

             

Вінницька

-15247

-14771

-15783

-7482

-6818

-8016

-8020

Волинська

-3005

-3311

-3256

778

1636

1034

920

Дніпропетровська

-33464

-31524

-31083

-15990

-14399

-15007

-16225

Донецька

-53533

-50367

-47780

-29322

-27657

-28311

-359551

Житомирська

-10553

-11882

-12038

-5263

-5199

-5858

-6070

Закарпатська

497

-563

-706

3872

4155

3690

3569

Запорізька

-16987

-16669

-14948

-8835

-7524

-8364

-9060

Івано-Франківська

-2670

-3811

-3820

-160

300

-642

-784

Київська

-16577

-17091

-16018

-6764

-6195

-6687

-7364

Кіровоградська

-11716

-11123

-11220

-6119

-5492

-5951

-6140

Луганська

-29975

-27803

-26498

-15936

-14573

-15291

-112021

Львівська

-8774

-9550

-9189

-2258

-1447

-2124

-2180

Миколаївська

-9920

-9506

-9367

-4412

-3762

-4310

-4674

Одеська

-17849

-17241

-16160

-4463

-3264

—4448

-4690

Полтавська

-18157

-18257

-17631

-10217

-9588

-10062

-10280

Рівненська

-1601

-1964

-1938

3529

4014

2889

2455

Сумська

-14732

-14714

-14873

-8360

-7909

-8808

-9108

Тернопільська

-5151

-6194

-5767

-2865

-2636

-2875

-3463

Харківська

-28529

-26315

-24490

-13762

-12886

-12765

-14201

Херсонська

-8329

-8665

-8234

-3743

-3261

-3748

-3833

Хмельницька

-10232

-11090

-11626

-5624

-5481

-6033

-5777

Черкаська

-14118

-14090

-14662

-8375

-7869

-8377

-8449

Чернівецька

-2289

-2736

-2983

89

271

-55

60

Чернігівська

-16367

-16379

-16613

-10045

-9986

-10057

-10772

міста

             

Київ

-7649

-7808

-3817

5018

6047

5302

4829

Севастополь

-2437

-2344

-2177

-1139

-668

-863

...

1 Без тимчасово окупованої території AP Крим та м. Севастополь.

Народжуваність, смертність і природний приріст (скорочення) населення за типом поселень за регіонами у 2013 році

 

Міські поселення

осіб

на 1000 осіб наявного населення

кількість

живо-

наро-

джених

кіль

кість

помер

лих

природний приріст, скорочення (-)

кількість

живо-

наро-

джених

кіль

кість

помер

лих

природний приріст, скорочення H

Україна

330284

412553

-82269

10,5

13,2

-2,7

AP Крим

13768

17154

-3386

11-2

13,9

-2,7

області

           

Вінницька

8995

9226

-231

11,0

11,3

-0,3

Волинська

6944

5733

1211

12,8

10,6

2.2

Дніпропетровська

29566

41027

-11461

10,7

14,9

-4.2

Донецька

36865

61620

-24755

9,3

15,6

-6.3

Житомирська

8555

9744

-1189

11,6

13,2

-1.6

Закарпатська

6489

5365

1124

13,9

11,5

2.4

Запорізька

13292

19093

-5801

9.7

13,9

-4,2

Івано-Франківська

6542

6048

494

10,9

10,1

0.8

Київська

12879

12935

-56

12,1

12,1

-0.0

Кіровоградська

6349

9425

-3076

10,3

15.2

-4.9

Луганська

17942

30484

-12542

9.2

15,6

-6,4

Львівська

16791

16450

341

10,9

10,6

0.3

Миколаївська

8011

11013

-3002

10,1

13,9

-3.8

Одеська

17405

20411

-3006

10,9

12,7

-1.8

Полтавська

8620

12691

-4071

9.6

14,1

-4.5

Рівненська

7177

5414

1763

13,0

9.8

3.2

Сумська

7195

11078

-3883

9,3

14,3

-5.0

Тернопільська

5287

4613

674

11,1

9.7

1.4

Харківська

21129

29668

-8539

9.6

13,5

-3.9

Херсонська

7066

9679

-2613

10,7

14,7

-4,0

Хмельницька

8282

7953

329

11,4

10,9

0,5

Черкаська

6943

9308

-2365

9.7

13,0

-3.3

Чернівецька

4267

4050

217

11,0

10,5

0.5

Чернігівська

6467

9343

-2876

9.5

13.7

-4,2

міста

           

Київ

33305

28003

5302

11.7

9.8

1.9

Севастополь

(міськрада)

4153

5025

-872

11,5

13,9

-2.4

Продовження табл. 10

 

Сільська місцевість

осіб

на 1000 осіб наявного населення

кількість жи βοή а роджених

кіль

кість

помер

лих

природний приріст, скорочення H

кількість

живо-

наро-

джених

кіль

кість

помер

лих

природний приріст, скорочення (-)

Україна

173373

249815

-76442

12,3

17,7

-5,4

AP Крим

10286

9874

412

14,0

13,5

0,5

області

           

Вінницька

8442

16227

-7785

10,5

20,1

-9,6

Волинська

7756

7933

-177

15,6

15,9

-0,3

Дніпропетровська

6568

10114

-3546

12,1

18,6

-6,5

Донецька

4169

7725

-3556

10,2

18,9

-8,7

Житомирська

6446

11115

-4669

12,3

21,1

-8,9

Закарпатська

12002

9436

2566

15,2

12,0

3.2

Запорізька

4842

7405

-2563

11,9

18,1

-6,2

Івано-Франківська

10174

11310

-1136

13,0

14,5

-1,5

Київська

7632

14263

-6631

11,6

21,7

-10,1

Кіровоградська

4213

7088

-2875

11.3

19,0

-7,7

Луганська

2589

5338

-2749

8,8

18,0

-9,2

Львівська

12751

15216

-2465

12,8

15,3

-2,5

Миколаївська

5032

6340

-1308

13,4

16,9

-3,5

Одеська

11670

13112

-1442

14,7

16,5

-1,8

Полтавська

5676

11667

-5991

10,1

20,7

-10,6

Рівненська

10268

9142

1126

17,0

15,1

1,9

Сумська

3216

8141

-4925

8,8

22,3

-13,5

Тернопільська

Харківська

6520

5571

10069

9797

-3549

-4226

10,9

10,4

16,8

18,2

-5,9

-7,8

Херсонська

5234

6369

-1135

12,5

15,3

-2,8

Хмельницька

6266

12628

-6362

10,8

21,7

-10,9

Черкаська

5157

11169

-6012

9,4

20,3

-10,9

Чернівецька

7198

7470

-272

13,8

14,3

-0,5

Чернігівська

3385

10566

-7181

8,7

27,2

-18,5

міста

           

Київ

X

X

X

X

X

X

Севастополь

(міськрада)

310

301

9

13,0

12,7

0,3

 

2000

2001

2005

2011

2012

2013

2014

Україна

-133,6

-152,2

4,6

17,1

61,8

31,9

22,б21

AP Крим

-14.7

-5,3

2,8

3.6

4.4

5,1

...

області

             

Вінницька

-4.7

-6,1

-2.8

0.5

-о.з

-0,8

0.3

Волинська

-0.7

-1,1

-1.1

0.7

-0.3

0,3

0.7

Дніпропетровська

-16.5

-17,6

2.1

-0,2

1.9

-0,4

0.4

Донецька

-6.3

-8,5

-1.2

-0,5

-0.1

-з,з

-10,71

Житомирська

-5.6

-6,6

-3.2

-0,6

0.9

-0,5

-0,5

Закарпатська

-3.1

-3,6

-2,3

-0,5

-0.5

-1.2

-0,8

Запорізька

-4.6

-4,9

-1.2

-0,8

1,1

-1.0

-0.8

Івано-Франківська

-7.2

-7,9

-0.8

0.5

1.4

0,9

1.2

Київська

-1.5

-0,7

0,8

8,7

8.7

10,1

11,1

Кіровоградська

-5.9

-4,6

-5.5

-1.4

-1.8

-1,7

-0,8

Луганська

-8.8

-19,5

-4,7

-2,7

-1.5

-1,8

-6,11

Львівська

-16.5

-17,9

-1.7

-1.6

1,2

-0,2

1.6

Миколаївська

-5.3

-6,0

-0.5

-0,6

-1.0

-0,8

0.7

Одеська

-4.0

-5,4

2.7

4.1

10.1

5,8

4,6

Полтавська

-3.2

-6,0

0,0

-0,3

0,2

0,5

1.1

Рівненська

-2.8

-4,7

-2.3

-1,8

-1.4

-0,9

-0.2

Сумська

-4.4

-5,2

-2,7

-0,9

-1.2

-1,5

-0.4

Тернопільська

-1.8

-2,4

-1.7

-0,8

-0.5

-1,1

0.1

Харківська

-0.1

0.0

5,2

0.8

15,1

5,6

8.3

Херсонська

-7.6

-7,5

-3,5

-1,1

-1.9

-1,9

-0,9

Хмельницька

-3.7

-4.8

-3.0

-1.1

-0.7

-1.0

0.0

Черкаська

-5.1

-3,5

-1.0

0.3

-0.5

-0,5

0.3

Чернівецька

-2.1

-3,5

-0.3

0.9

1.6

1,4

1.4

Чернігівська

-1.2

-2,5

-2.7

0.3

-0.7

-0,9

-0,4

міста

             

Київ

5,5

5,1

30.6

10,0

24.7

18,4

14.4

Севастополь

-1.7

-1,5

2,6

1.6

2.9

3,3

...

Економічно активне населення у віці 15—70 років за регіонами України

 

2012

2013

2014

тис.

осіб

відсотків до населення віком

15-70 років

тис.

осіб

відсотків до населення віком

15-70 років

тис.

осіб

відсотків до населення віком

15-70 років

Україна

22011,5

64,6

21980,6

65,0

19920,9

62,4

AP Крим

970,3

65,9

966,2

66,1

...

...

області

           

Вінницька

768,4

64,6

769,0

65,1

739.2

62,9

Волинська

481,8

64,5

483,6

64,8

455.4

60,9

Дніпропетровська

1637,0

65,7

1637,8

66,5

1601,7

65,5

Донецька

2157,2

65,2

2133.7

65,4

1968,8

60,9

Житомирська

609,2

65,6

609,1

66,0

581.4

63,4

Закарпатська

581,4

63,0

586,8

63,5

574,5

62,2

Запорізька

882,6

65,2

879,6

65,6

844.8

63,6

Івано-Франківська

595,4

58,7

606,5

59,8

595,9

58,6

Київська

808,3

63,2

807,8

63,4

786.9

61,8

Кіровоградська

473,7

64,0

471,0

64,5

440.3

61,0

Луганська

1077,1

62,5

1078.0

63,3

990,3

58,7

Львівська

1189,0

63,2

1189,0

63,3

1135.4

60,5

Миколаївська

579,3

65,0

577,1

65,4

551,6

63,0

Одеська

1126,0

62,8

1124,0

63,0

1081,9

60,8

Полтавська

713,9

64,8

706.0

64,7

681,2

62,9

Рівненська

545,8

65,6

546,3

65,7

532,7

64,1

Сумська

568,6

65,5

558,7

65,1

532,0

62,5

Тернопільська

487,4

61,6

489,1

62,0

469,1

59,6

Харківська

1373,6

CQQ А

65,7

CA O

1370.6

CQ A C

65,7

CC Q

1328,8

AOO O

63,9

CQ C

Херсонська

Хмельницька

ζ>Ζό,4

625,0

04,0

64,6

Ол'4,0 623,6

65,2

64,9

4^3,0

575,9

0^,0

60,3

Черкаська

618,5

65,3

617,3

65,8

584,3

62,8

Чернівецька

420,7

63,0

423,0

63,4

407,4

61,0

Чернігівська

527,1

66,7

521,8

66,8

494,8

63,9

міста

           

Київ

1480,8

68,2

1490.6

68,4

1466,8

67.1

Севастополь

190,0

66,1

189,8

66,3

...

...

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2014 році1 (у середньому за період, у % до загальної кількості населення відповідної вікової групи)

 

Всього

у тому числі за віковими групами, років

Праце-здатного віку2

15-24

25-29

30-34

35-39 40-49 50-59 60-70

Все

населення

56,6

29,5

71,6

74,9

77,9

І

78,4

1

59,4

15,5

64,5

Жінки

51,9

25,2

62,7

67,7

74,6

78,7

54,6

13,8

61,1

Чоловіки

61,8

33,6

80,2

81,9

81,2

78,2

65,3

18,1

■ ■

67,8

........ ;

Міські

поселення

56,9

28,4

74,2

76,6

78,9

79,3

58,6

12,5

65,5

Сільська

місцевість

55,9

31,8

65,2

69,8

75,4

76,6

61,2

22,9

62,0

1    Без тимчасово окупованої території AP Крим та м. Севастополь.

2    Жінки віком 15-56 років, чоловіки - 15-59 років.

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2014 році1

(за матеріалами вибіркового дослідження населення з питань економічної активності) (у % до всього населення відповідного віку)

 

Січень-грудень

 

Січень-грудень

всього, у віці 15-70 років

3 них працездатного віку

 

всього, у віці 15-70 років

3 них працездатного віку

Україна

56,6

64,5

Миколаївська

57,3

66,3

Вінницька

56,3

63,9

Одеська

56,7

65,0

Волинська

54,9

60,9

Полтавська

55,7

65,2

Дніпропетровська

60,2

70,1

Рівненська

57.2

59,9

Донецька

54,22

63,72

Сумська

56,6

63,7

Житомирська

56,1

61,6

Тернопільська

52,9

58,5

Закарпатська

56,4

63,3

Харківська

59,0

68,6

Запорізька

58,2

67,2

Херсонська

56,4

65,3

Івано-Франківська

53,9

59,0

Хмельницька

54.7

62,0

Київська

56,9

66,4

Черкаська

56,3

66,4

Кіровоградська

54,2

62,7

Чернівецька

55,5

57,0

Луганська

52.02

60,42

Чернігівська

56,8

63,6

Львівська

55,3

62,9

м. Київ

   

1 Без урахування тимчасово окупованої території AP Крим та м. Севастополь.

Безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15—70 років

 

2012

2013

2014

тис.

осіб

відсотків до економічно активного населення віком

15-70 років

тис.

осіб

відсотків до економічно активного населення віком

15-70 років

тис.

осіб

відсотків до економічно активного населення віком

15-70 років

Україна

1657,2

7,5

1576,5

7,2

1847,6

9,3

AP Крим

56,1

5,8

55,2

5,7

...

...

області

           

Вінницька

67,3

8,8

64,4

8,4

77,6

10,5

Волинська

39,0

8,1

37,9

7,8

44,9

9.9

Дніпропетровська

108,5

6,6

106,8

6,5

128.9

8.0

Донецька

171,8

8,0

165,6

7,8

216.4

11.0

Житомирська

58,9

9.7

56,8

9,3

66,6

11.5

Закарпатська

50,6

8,7

45,6

7,8

53,1

9.2

Запорізька

61,4

7,0

57.7

6,6

71,3

8.4

Івано-Франківська

46,9

7.9

43,8

7,2

48,1

8.1

Київська

50,8

6.3

49,4

6,1

62,6

8.0

Кіровоградська

40,0

8,4

37,0

7,9

49,2

11.2

Луганська

68,5

6,4

66,3

6,2

112,7

11.4

Львівська

89,1

7.5

84,3

7,1

97,2

8,6

Миколаївська

45,6

7,9

42,6

7,4

50,1

9,1

Одеська

65,6

5.8

59,5

5,3

72,5

6.7

Полтавська

61,2

8.6

57.7

8,2

78,3

11,5

Рівненська

53,3

9,8

51,4

9,4

56,7

10,6

Сумська

49,0

8,6

42,8

7,7

50,6

9,5

тернопільська

48,0

9,8

46.2

9,4

53,1

11.3

Харківська

93,0

6.8

87,8

6,4

103.5

7.8

Херсонська

45,7

8.7

44,4

8,5

49,6

9.9

Хмельницька

53,7

8.6

49,9

8,0

54,0

9,4

Черкаська

55.8

9,0

55,2

8,9

59,8

10,2

Чернівецька

33.5

8,0

31,4

7.4

36,8

9.0

Чернігівська

51.6

9.8

48,4

9,3

55,3

11.2

міста

           

Київ

81.0

5.5

77,5

5,2

98,7

6.7

Севастополь

11,3

5,9

10,9

5,7

...

 

 

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:47, Переглядів: 942