Народна Освіта » Географія » § 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи

НАРОДНА ОСВІТА

§ 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ. ПРИГАДАЙТЕ!

Що зветься річковим басейном?

Як виникає річкова система?

І Поверхневі води. Поверхневі води України - це понад 63 тис. річок і понад 20 тис. природних озер, а також близько 40 тис. ставків, які створила людина. Це видовжені на сотні кілометрів штучні канали і водосховища, які за їхні великі розміри називають морями. До водних об’єктів належать також численні болотні масиви загальною площею понад 12 тис. км2 і басейни підземних вод. Усі разом водні об’єкти вкривають понад 24 тис. км2, що становить 4 % загальної площі України.

Найголовнішими водними об’єктами є річки, що утворюють досить густу' річкову мережу. Більшість великих і малих річок належить до басейнів Чорного і Азовського морів, і лише 4 % з них несуть свої води до Балтійського моря. У західній частині України, на території Волинської та Львівської областей, проходить головний європейський вододіл, який відокремлює басейни Балтійського та Чорного й Азовського морів.

\ Основні річкові басейни і системи. Середні й малі річки, перш ніж донести свої води до моря, зазвичай впадають у більші ріки. Загалом річки України належать до кількох основних річкових басейнів (мал. 62).

З назвами річок пов'язані численні назви населених пунктів України: Придніпровське, Дніпропетровськ, Білгород-Дністровський, Прип’ять, Жовті Води, Тростянець... Звична нині всім назва «Дніпро» вперше з’явилася приблизно шістнадцять століть тому. Однак задовго до того цю ріку знали як Борисфен, що з давньогрецької означає «той, що тече з півночі». Наші ж предки називали його Славутич, тобто «син слави».

В Україні найбільший серед річкових басейнів — басейн Дніпра, який за площею (504 тис. км2) посідає третє місце в Європі. Частина басейну річки (20 %) розташована на території Російської Федерації, 25 % — у Білорусі, а найбільша частина (55 %) — в Україні.

Дніпро - одна з найбільших річок світу. В Європі віл поступається за довжиною лише Волзі й Дунаю, прокладаючи собі шлях Єхідноєвропей-ською рівниною протягом 2200 км (в Україні — 981 км). Витоки Дніпра перебувають далеко за межами України, у болоті на Валдайській височині. Свій шлях він починає непримітним струмочком. Однак із кожним кілометром річка набирає сили завдяки численним притокам. Так поступово формується річкова система, яка загалом налічує близько 32 тис. приток (мал. 63).

На північ від Києва в головну ріку України несуть свої води понад 400 річок, серед яких — Прип’ять, Десни, Тетерів, Ірпінь та ін. Води потужної Прип’яті добре виділяються на тлі чистих дніпрових вод завдяки бурому через частинки торфу кольору води, немов утворюють «річку в річці» . Найбільшою серед лівих приток Дніпра є Десна — одна з найкрасивіших річок України. Саме вона разом з Прип’яттю значною мірою перетворює Дніпро на широку (до 1200 м) й повноводну ріку. Тепер ширина долини Дніпра — пониження, у якому тече річка, — сягає подекуди 18 км. При цьому заплава - частина долини, що затоплюється водами Дніпра під час повені, - стає місцями до 12 км завширшки. Тут дніпровські води нерідко утворюють меандри - плавні, колоподібні вигини, іноді навіть на 180°. Про масштаби долини Дніпра свідчать і розміри його терас — колишніх заплав, що подекуди завширшки 10—12 км.

Загалом південніше Києва в Дніпро несуть води ще понад 600 річок, серед яких найбільші Рось, Сула, Тясьмин, Псел тощо. Після того як ріка долає увесь каскад водосховищ, вона завершує останній відрізок довгого шляху до Чорного моря. Однак ще не досягши Херсона, ріка розгалужується на ряд проток, кількість яких у напрямку до гирла значно зростає. Тому в Дніпровський лиман (у перекладі з грецької - «гавань», «бухта») річка впадає не єдиним потоком, як це виглядає на географічній карті дрібного масштабу, а багатьма рукавами.

 

Басейн Сіверського Дінця охоплює південно-східну частину території України. Його загальна площа становить майже 99 тис. км2. Сіверський Донець — четверта за розмірами ріка України і найбільша права притока Дону. Назву річка отримала через те, що текла із Сіверського князівства, яке існувало за часів Київської Русі в XI-XII ст.

Початок бере на південних схилах Ce-редньоросійської височини, звідки вона протягом 1053 км тече до Дону. Отже, витоки й гирло Сіверського Дінця перебувають за межами України.

Річище Сіверського Дінця майже по всій довжині звивисте, а долина широка. У верхній течії долина річки прорізає крейдові породи, завдяки яким берега набувають мальовничого вигляду. У середній течії береги річки асиметричні: правий берег високий і стрімкий, а лівий - низький і пологий. Долаючи Донецький кряж, ріка звужується, обидва схили її стають крутими й скелястими. Річкова система Сіверського Дінця налічує 270 річок. Основні з-поміж них - Оскіл, AiiOap, Казенний Торець тощо.

Басейн Дністра площею 72,1 тис. км2 охоплює південно-західні' частину території України (мал. 64). Річкова система Дністра — це кілька сотень річок, серед яких найбільшою притокою є річка Стрий. Дністер бере початок із джерел у Карпатах і прямує широкими ланами Поділля (частково територією Молдови, утворюючи подекуди природний кордон) і Причорномор’я до Дністровського лимані' Чорного моря. Цей шлях завдовжки 1362 км, з яких 705 км припадає на територію України.

У верхів’ях Дністер тече глибокою вузькою долиною і має вигляд типової гірської річки. Лише в нижній течії, на Причорноморській низовині, долина Дністра помітно розширюється, сягаючи 16-22 км. Течія стає повільнішою, і Дністер набуває типових рис рівнинної річки.

Басейн Південного Bjxy площею майже 64 тис. км2 також поширюється на південно-західну частину території України. Південний Буг бере початок у болотах на Подільській височині, звідки, виправдовуючи свою назву (від слов’янського «зігнутий», «кривий»), звивисто тече впродовж

806 км до Бузького лиману Чорного моря. На цьому шляху характер річки помітно змінюється. Заболочена з пологими й низькими схилами у верхів’ях долина річки в середній течії різко звужується і перетворюється на каньйон з берегами заввишки до 50 м. Перетинаючи міцні породи Українського щита, ріка утворює мальовничі пороги, нагадуючи гірські річки. Річкова система Південного Byrj' налічує близько 300 річок. Найголовніші з них — Рів, Соб, Синюха з Гірським Тікичем і Гнилим Тікичем та ін.

Басейн Дунаю сформований річковими системами передусім Пруту й Тиси, а також іншими кількома сотнями річок Закарпатської області, схилів Українських Карпат, а також тих, що безпосередньо впадають у Дунай біля його гирла.

Дунай є однією з найбільших річок Європи. Його верхів’я перебувають далеко за межами України. По території країни ДJrHafi протікає лише своєю нижньою течією, де повноводна ріка розпадається на численні рукави і глибокі протоки. Трьома такими рукавами (гирлами) Дунай впадає в Чорне море. Два з них — Сулінське та Георгіївське гирла — розташовані поза межами України, лише одне Кілійське гирло є частиною території нашої країни.

Серед рукавів і проток з низькими заболоченими берегами утворилися знамениті дунайські плавні (мал. 65). Так називають зарості очерету, рогози, осоки, верби та інших рослин, які пристосувалися до життя на заплавах, що регулярно затоплюються під час повені. Тут, де дуже багато риби і водоплавних птахів, створено заповідник.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Дунайські плавні є заповідною територією міжнародного значення. Однак попри це 2004 р. тут розпочалося спорудження судноплавного канапу Дунай-Чорне море, а з початку 2007 р. по ньому розпочато судноплавство. До того ж у заповідній зоні нині дозволено промисловий вилов риби. Більшість фахівців природоохоронної справи вважає, що цей канал завдасть великої шкоди заповіднику.

Поряд з річковими басейнами, що сформувалися на теренах України, слід назвати також басейн Віслн, що на північному заході країни. Це єдиний в Україні басейн, ріки якого несуть свої води до Балтійського моря. Річкова система Вісли — це 120 річок, найбільшими серед яких є Західний Буг і Сан.

Окремо слід розглядати й річки Кримського півострова, де налічують понад 1500 річок. Більшість із них має довжину лише близько 10 км. Тільки р. Силгир сягає завдовжки понад 200 км. Серед найбільших річок Криму також Альма, Кича, Бельбек. Початок річки Криму беруть здебільшого в гірських масивах, де річкова мережа найгустіша.

Загалом формування річкових систем на теренах України, безумовно, залежить від клімату, зокрема від зволоження території. Саме тому най-густіші річкові системи в Карпатах, а найрідші — на півдні України.

ГОЛОВНЕ

Більшість річок України належить до басейнів Чорного й Азовського морів.

Основні річкові басейни і системи України - Дніпра, Сіверського Дінця, Дністра, Південного Бугу, Дунаю.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть басейни морів, до яких належать річки України. Які річкові басейни є най-

Є!—..........—    .    .

3.    До якого моря несуть свої води річки, що належать до найменшого на території України океанічного басейну?

4.    Опишіть річкову систему Дніпра.

5.    Визначте, до якого річкового і океанічного басейну належать річки вашої місцевості.

ПРАКТИЧНА РОБОТА N8 7

Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів; позначення боліт України.

Позначте на контурній карті річки: Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Дунай.

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:25, Переглядів: 1916