Народна Освіта » Фізика » Вправи до § 1-36.

НАРОДНА ОСВІТА

Вправи до § 1-36.

 

Вправа до § 1. 6(д). N = 1,2510е, 7(д). N = 20Ю23.

Вправа до § 2. 6(д). t = 4-Ю9 с.

Вправа до § 6. 5(д). 6(д). 9, 7(в)..

Вправа до § 7. 5(д). 4 С, 7(в).3.

Вправа до § 8. 1(c)., 2(c) t = 95,2 С, 5(в) 97,8 %.

Вправа до §9. 3(д). б).

Вправа до §11. 3(c). Q = 12 Дж, 4(c). с = 300 Дж/'С, 7(в). І. Вправа до §12. 3(c). Q = 7,36 кДж, 4(c). ш=500 кг, 5(c). с =380Дж/кг· C (латунь, мідь), 5(д). t = 100 Ό, 6д. Q = 361,2 кДж, 7(в). At = IOvC.

Вправа до § 13. l(c).t = 201 vC, 2(c). 55 vC, 3(д). 512 г, 4(д). 380 Дж/кг-'С, 5(д). t = 95Ό, 6(в). гаг = 124 кг; шх = 36 кг, 7(в). t = 55 С.

Вправа до § 14. 3(c). 315 МДж, 4(c). λ = 150000 Дж/кг (нафталін), 5(д). m = 250 г, 6(д). t = - ЗО С, 7(в). t = 30 С.

Вправа до § 16. 1(c). 54%, 2(c). 65 %, 3(д). = 12,6 г/мЗ, 4(в). т = 204г.

Вправа до § 17. 1(c). Q = 120 МДж, 2(c). т= 0,8 кг, 4(c), 3(д). Q = 210 МДж,

4(д). Q = 153,2 МДж, 5(в). т = 27 г.

Відповіді до тестових завдань з теми “Внутрішня енергія. Кількість теплоти”

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

В

Г

Б

Г

В

Г

В

Г

Завдання на встановлення відповідності №10

 

А

Б

в

г

1

 

X

   

2

   

X

 

3

     

X

4

       

5

X

     

Завдання на впорядкований вибір №>12. Г - Б - А - В Завдання відкритого типу №>13. Алюміній.

 

А

Б

в

г

1

     

X

2

   

X

 

3

X

     

4

 

X

   

5

       
         
 

X

     

 

№>14. 52 С;

№>15. 3,42 кг.

Відповіді до тестових завдань з теми “Пароутворення і конденсація”

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Б

А

Г

Б

А

Б

В

А

Б

Завдання на встановлення відповідності №10

 

А

Б

в

г

1

   

X

 

2

 

X

   

3

     

X

4

       

5

X

     
 

А

Б

в

г

д

1

   

X

   

2

 

X

     

3

       

X

4

     

X

 

Завдання на впорядкований вибір №>12. В - Б - А - Г Завдання відкритого типу №>13. 33 г;

№>14. 685 г;

№>15. 96,6 хв.

Відповіді до вправ з розділу “Електричні явища. Електричний струм”

Вправа до §18. 6д. 7в.

Вправа до §19. 5с. 6д. 7д. 8в. Зближатимуться. 9в. Юв. Вправа до §20. Зс. 4с. 5д. 6д. 7д. 8в. 9в. Юв.

Вправа до §21. 2с. 3-Ю 7 Н. Зс. 1,2 А. 4с. 5,76 мКл. 5с. 15,4 с. 6д. 140 кКл. 7д. 400 годин. 8в. 5-Ю12. 9в. 1,4410і9.

Вправа до §22. 5с. 2,5. 6с. 20 В. 7д. 5.

Вправа до §23. Зс. 0,3 А. 4с. 6 В. 5с. 8 кОм. 7д. 12 Ом. 8в. 1Д25 1020.

Вправа до §24. 4с. 1,6 мм2. 5с. 10 Ом. 6д. 0,77 мм2. 7д. 0,5 Ом мм2/м. 8в. 13,75 м. 9в. 71,2 кг. Юв. 0,56 мм2.

Вправа до §25. Зс. R1= 110 Ом; R2 = 880 Ом. 4с. 7,7 Ом. 5д. сталь, 0,006. 6д. 1900 С. 7в. 20 м. 8в. 15,5 В. 9в.

Вправа до §26. 6д. 5. 7д. R2 = 300 Ом. I1 = 1,2 A, I2 = 0,4 А. 8в. 40 мА. 9в. 20 Ом; 30 Ом.

Вправа до §27. Зд. коротке замикання. 4д. 50 Ом. 5в. R; 1,875R. 6в. 1,8 R.

Вправа до §28. 7в. I1 = 4 A, I2 = 2 A, I3 = 6 A, I4 = 3,6 A, I= 1,8 A, I6 = 0,6 А.

Вправа до §29. 4д. R = 40 кОм. 5д. 0,01 Ом. 6в. 10 мА. Вправа до §30. 5с. 3,6 кДж. 6д. 13,2 кДж; 475,2 кДж. 7д. в опорі 2 Ом. 8в. 90 Дж, 210 Дж; 1 кДж, 440 Дж. 9в. 24%. Юв. 0,4 мм2; 11 м. 11в. 60 г.

Вправа до §31. Зс. 83,44 гр. 4с. 6,72 гр. 5д. 33,6 коп. бд. 120кВт год. 7в. 4,32 гр. 8в. 100 Вт.

Вправа до §32. 7с. 1320 Вт. 8с. так.

Відповіді тестового контролю з теми

“З’єднання провідників. Робота, потужність електричного струму”

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Б

В

Б

Г

А

В

Б

Б

Б

Завдання на встановлення відповідності №10

 

1

2

3

4

5

А

     

X

 

Б

X

       

В

       

X

Г

 

X

     

№11

 

1

2

3

4

5

А

 

X

     

Б

   

X

   

В

       

X

Г

X

       

Завдання на впорядкований вибір №12. Б - Г - В - А Завдання відкритого типу №13. 50%;

№Л4. 303 кДж;

№Л5. 7,5 хв.

Відповіді тестового контролю з теми “Електростатика” Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Б

Б

Г

В

Б

Г

В

Б

Б

Завдання на встановлення відповідності №10

 

А

Б

В

Г

1

     

X

2    X

3    ж

4

5    X

№11

 

А Б В Г

1    X

2    X

3

4    X

5    X

 

Завдання на впорядкований вибір №12. В - Б - А - Г Завдання відкритого типу №13. 12 мкН;

№14. 8 і 4 нКл;

№15.

Відповіді тестового контролю з теми “Сила струму. Електрична напруга і опір” Завдання з вибором однієї правильної відповіді

123456789

БВВААБАББ

Завдання на встановлення відповідності №10_

 

А Б В Г

1    X

2    X

3    X

4    X

5

 

A

Б

в

г

I

     

X

2

   

X

 

3

       

4

 

X

   

5

X

     

 

 

Це матеріал з Підручника Фізика 8 Клас Головко

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 14:43, Переглядів: 1231