Народна Освіта » Фізика » Підручник Фізика Головко, Непорожня, 8 клас читати онлайн (нова програма 2016)

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Фізика Головко, Непорожня, 8 клас читати онлайн (нова програма 2016)

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 279

Автори: Головко М.В., Непорожня Л.В.


Скачати Підручник

8_klas_fizika_golovko_2016.pdf [37,46 Mb] (cкачиваний: 4)

 

Читати Онлайн Підручник Фізика 8 клас
Головко, Непорожня

 

Зміст

§ 1. Теплові явища та їх природа

§ 2. Агрегатні стани речовини

§ 3. Тепловий стан тіла та температура.

§ 4. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 5. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни

§ 6. Види теплообміну та їх використання в побуті й техніці

§ 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

§ 8. Розрахунок кількості теплоти, яку отримує або віддає тіло пі ...

§ 9. Тепловий баланс

§ 10. Плавлення твердих тіл. Кристалізація

§ 11. Випаровування рідини. Конденсація

§ 12. Кипіння рідини

§ 13. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсац ...

§ 14. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється внаслідок згор ...

§ 15. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах.

§ 16. Теплові двигуни.

§ 17. Екологічні проблеми використання теплових машин

§ 18. Електричні явища. Електризація тіл

§ 19. Закон Кулона

§ 20. Електричне поле

§ 21. Взаємодія заряджених тіл.

§ 22. Дискретність електричного заряду. Електрон

§ 23. Електричний струм

§ 24. Електричне коло та його основні елементи

§ 25. Сила струму та її вимірювання. Амперметр

§ 26. Електрична напруга та її вимірювання. Вольтметр

§ 27. Електричний опір.

§ 28. Розрахунок опору провідника. Питомий опір

§ 29. Послідовне з’єднання провідників

§ ЗО. Паралельне з’єднання провідників

§ 31. Робота та потужність електричного струму

§ 32. Закон Джоуля—Ленца

§ 33. Лічильник електричної енергії

§ 34. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електрол ...

§ 35. Електричний струм у газах

§ 36. Вплив електричного струму на організм людини

Вправи до § 1-36.


Слово до учнів

Юні друзі! Набуті в курсі фізики сьомого класу знання про будову речовини, властивості механічного руху, особливості взаємодії тіл, види механічної енергії та її використання людиною, стануть надійним фундаментом для подальшого вивчення однієї з фундаментальних природничих наук, яка є основою сучасної техніки та технологій.

У восьмому класі ви поглиблюватимете знання про природні явища, дізнаєтеся про їх використання в побуті, науці та техніці, внесок видатних українських учених у розвиток світової науки. Основна увага в курсі фізики восьмого класу приділена вивченню теплових та електричних явищ. Визначні досягнення людства в цих галузях фізики забезпечили можливість розгортання наукових досліджень від надр нашої планети до далекого космосу, створення сучасних транспортних та енергетичних мереж, високотехнологічних виробництв, комфортних умов проживання й діяльності людини в різних кліматичних і погодних умовах. Вони утворюють основу різноманітних комп’ютерних систем: від вашого мобільного телефону чи планшета до центру управління космічними польотами.

У попередньому класі ви переконалися, що людина досліджує явища близького та далекого навколишнього світу завдяки спостереженням та експерименту, які і є основними методами фізики. Проте якими б досконалими не були сучасні пристрої та інструменти, успіх наукової справи значною мірою залежить від ініціативи дослідника, його цілеспрямованості та наполегливості. Так само успіхи у вивченні фізики визначаються не тільки зусиллями вчителя та якістю підручника, а передусім вашою допитливістю, прагненням та умінням творчо підходити до розв’язування тих чи інших задач, працювати самостійно та в команді з товаришами.

Тому важливе місце в курсі фізики восьмого класу навчальним проектам. їх виконання потребуватиме від вас ретельного опрацювання матеріалу, розуміння фізичного змісту явищ та процесів, а також наполегливого творчого пошуку, як самостійного, так і колективного. Кожен виконаний проект стане міні-відкриттям, дасть можливість виявити уміння та навички розв’язувати різноманітні завдання, а також висловлювати власне бачення поставленої проблеми та шляхів її вирішення, що знадобиться в майбутній навчальній, а згодом і професійній, діяльності.

Сподіваємося, що цей підручник стане вам надійним помічником у виконанні цих нелегких завдань. Автори намагалися викласти навчальний матеріал таким чином, щоб, працюючи з ним, ви розвивали своє мислення, світогляд, формували власні оцінні судження. Сучасний підручник - це не єдине джерело знань про основи фізичної науки. Він є, скоріше, навігатором у організації навчання. Для виконання завдань та підготовки проектів ви можете користуватися додатковими джерелами, наприклад, електронними освітніми ресурсами.

Працюючи з підручником, пам’ятайте, що важливою є саме ваша наполегливість і систематичність роботи. Тому намагайтеся вдумливо читати матеріал параграфа, звертайте увагу на підсумки та узагальнення, виконуйте завдання для самоконтролю. Тож бажаємо вам успіхів у вивченні фізики й сподіваємося, що цей підручник допоможе в цьом>г.

Слово до вчителя

Шановні колеги! Пропонований підручник реалізує зміст курсу фізики 8-го класу для загальноосвітніх навчальних закладів, визначений навчальною програмою для основної школи (7-9 кл.), затвердженою МОН України у 2012 р., зі змінами та доповненнями, внесеними у 2015 р. Навчальний матеріал підручника відібрано та структуровано відповідно до внесених змін, спрямованих на розвантаження базового курсу фізики та посилення його компетентнісної й діяльнісної спрямованості.

Методичний апарат підручника орієнтується на розвиток в учнів восьмого класу предметної компетентності з фізики, формування якої розпочалося в сьомому класі, а також формування природничо-наукової компетентності як ключової для освітньої галузі «Природознавство». З огляду на це підручник містить навчальний матеріал, спрямований на поглиблення знань основ фізичної науки, вправи та завдання на розвиток експериментальних та обчислювальних умінь і навичок учнів, формування науково-природничої картини світу, наукового світогляду й критичного мислення учнів.

Для забезпечення ширших можливостей використання підручника в організації диференційованого навчання систему вправ розподілено за рівнями, що відповідають визначеним критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

З метою підготовки восьмикласників до майбутньої навчально-пізнавальної діяльності в старшій школі та свідомого вибору профілю навчання до підручника логічно включено приклади застосування фізичних знань, що вивчаються, в науці та техніці, різноманітних галузях діяльності людини.

Особливу увагу приділено організації підготовки та виконання учнями навчальних проектів як провідного виду пізнавальної діяльності, спрямованої на максимальний розвиток творчих здібностей, залученню школярів до продуктивної самостійної та колективної праці під керівництвом учителя. У підручнику пропонуються рекомендації щодо організації роботи над навчальними проектами та окреслюється коло основних навчально-наукових питань, що можуть стати предметом дослідження.

Сподіваємося, що цей підручник стане вам у пригоді під час побудови авторських методичних систем навчання фізики.

Автори

Автор: evg от 14-08-2016, 18:27, Переглядів: 10082