Народна Освіта » Материалы за 07.08.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 32. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

Автор: evg от 7-08-2016, 21:01, переглянуло: 1660

Кожного дня ми використовуємо різні електричні прилади. Але допомагаючи нам у повсякденному житті, вони є джерелами підвищеної небезпеки. Небезпека використання струму посилюється тим, що органи чуттів людини не можуть виявити його на відстані, як, наприклад, тепло, світло чи механічні впливи. Органи чуттів людини реагують на струм тільки у разі безпосередній його дії на них, коли запобігти впливу струму на організм людини все може бути пізно.

Категорія: Фізика

 


§ 31. Типи газового розряду

Автор: evg от 7-08-2016, 20:58, переглянуло: 3942

Розряд у газах може відбуватися по-різному. Це залежить від властивостей і стану газу, особливостей електродів та їх розміщення, прикладеної до електродів напруги. Розрізняють кілька головних розрядів у газах: іскровий, коронний, дуговий і тліючий.

Іскровий розряд.

Категорія: Фізика

 


§ 30. Електричний струм у газах

Автор: evg от 7-08-2016, 20:58, переглянуло: 2034

Гази в природному стані не проводять електричного струму. У цьому ми переконуємося щоразу, коли, натиснувши клавішу вимикача, створюємо повітряний проміжок між його контактами і тим самим припиняємо струм. 

За невисоких температур і тисків, близьких до атмосферного, гази є гарними ізоляторами. Лінії електропередач — це дроти, які не мають ізоляції і відділені один від одного лише повітряним проміжком.

Категорія: Фізика

 


§ 29. Закон фарадея для електролізу

Автор: evg от 7-08-2016, 20:58, переглянуло: 9638

Струм в розчинах електролітів супроводжується виділенням речовини на електродах. Коли негативний іон (аніон) досягає анода, він втрачає надлишкові електрони і перетворюється на нейтральний атом або молекулу. Так само, діставшись катода, позитивний іон (катіон) одержує електрони від катода і перетворюється на нейтральний атом.

Категорія: Фізика

 


§ 28. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів

Автор: evg от 7-08-2016, 20:57, переглянуло: 1734

Наллємо в одну посудину дистильовану воду, а в другу насиплемо кухонну сіль. Вставимо в посудину із сіллю два вугільні електроди так, щоб вони не доторкалися один до одного, але були зануреними в сіль. Приєднаємо до одного з них позитивний полюс джерела струму, а до другого — послідовно вимикач лампочки і негативний полюс джерела струму. 

Категорія: Фізика

 


§ 27. Коротке замикання. запобіжники

Автор: evg от 7-08-2016, 20:57, переглянуло: 3796

Споживачі струму, в яких відбувається перетворення енергії електричного струму на інші види енергії, мають, як правило, значний опір. Порівняно з опором споживачів опір підвідних провідників (шнурів, проводів електромережі), якими струм надходить до споживача, має бути якомога меншим, щоб у них електричний струм не виконував роботу. Тому можна вважати, що опір ділянки дорівнює опору споживача (спіралі лампочки, електроплитки, обмотки електродвигуна). 

Категорія: Фізика

 


§ 26. Електронагрівальні прилади

Автор: evg от 7-08-2016, 20:57, переглянуло: 2771

Перетворення енергії електричного струму на теплову енергію широко використовують у промисловому виробництві, сільському господарстві та побуті. Прилади, в яких енергія електричного струму перетворюється на теплоту, називають електронагрівальними приладами. Такими приладами є електричні плити, електричні чайники, системи електричного обігрівання приміщень, паяльники, праски, якими ми постійно користуємось. Нагрівальні прилади використовують для плавлення металу, підтримання певної температури в інкубаторах.

Категорія: Фізика

 

 


§ 24. Закон джоуля-ленца

Автор: evg от 7-08-2016, 20:56, переглянуло: 1609

Струм у провіднику спричиняє теплову дію. Якщо провідник зі струмом є нерухомим або рухається не завдяки струму, то вся енергія електричного струму перетворюється лише на внутрішню енергію провідника. Провідник нагрівається і нагріває навколишнє середовище. Приклад цього — використання теплової дії струму в електричних плитах, паяльниках, прасках.

Категорія: Фізика

 


§ 23. Робота електричного струму

Автор: evg от 7-08-2016, 20:55, переглянуло: 2667

Унаслідок роботи, яку виконує електричне поле з переміщення електронів (або інших заряджених частинок) у провідниках, змінюється їхня енергія. Енергія упорядкованого руху електронів і є енергією електричного струму. Енергію електричного струму можна досить просто перетворити в різних споживачах струму на інші види енергії. Саме тому електричний стум широко застосовують у самих різноманітних галузях виробництва, на транспорті, будівництві, у побуті, техніці зв’язку та ін.

Категорія: Фізика

 

Назад Вперед