Народна Освіта » Географія » § 10. Географічне положення, державна територія та державні кордони україни

НАРОДНА ОСВІТА

§ 10. Географічне положення, державна територія та державні кордони україни

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Що таке географічне положення країни?

Якими бувають кордони країни?

Назвіть країни-сусіди України.

І Географічне положення України. Особливості природи, життя людей, господарства будь-якої країни залежать насамперед від її географічного положення. Зазвичай розрізняють два основних види географічного положення країни — фізико-географічне та економіко-географічне. Проте важливе значення має також і політико-географічне положення країни.

Фізико-географічне положення України - розташування країни відносно будь-яких фізико-географічних об’єктів, що накладають свій відбиток на життєдіяльність її населення. Україна розташована у Північній півкулі і майже повністю в межах помірного географічного поясу. Лише вузька смута південного узбережжя Кримського півострова проникає в субтропічний пояс. А це означає, що для території нашої країни характерна типова для помірного поясу чітка контрастна зміна температури повітря за сезонами року, сезонна періодичність багатьох природних процесів.

Берегова лінія країни сильно розчленована великою кількістю гирл річок, лиманів, заток, бухт, придатних для будівництва морських портів. Це дуже важливо, адже через Середземне море і протоки Чорне й Азовське моря Cno-TyrHaraTbCn з Атлантичним океаном. Островів небагато і серед них великих майже немає. Далеко в море видається лише Кримський півострів, видовжений на захід Тарханкутським, а на схід — Керченськім півостровом.

Економіко-географічне положення України - розташування її відносно будь-яких об’єктів, що мають певне економічне значення. Серед природних об’єктів таке значення мають, наприклад, судноплавні річки, моря, родовища корисних копалин, лісові масиви. До об’єктів штучного походження, які впливають на економіку країни, належать шляхи сполучення, великі міста і культурні центри тощо.

Україна має загалом вигідне економіко-географічне положення. Значною перевагою є її транзитне розташування на шляху основних потоків пасажирів, товарів, послуг між Європою і Азією, між Північною та Південною Європою. Іншими транспортними перевагами є вихід України до

Чорного і Азовського морів, через порти яких здійснюють морські транспортні перевезення (мал. 21). Моря є також важливими об'єктами організації відпочинку населення і розвитку туризму.

Для економіки України позитивним є те, що її територія загалом компактна. П протяжність із заходу на схід (1316 км) не набагато перевищує протяжність з півночі на південь (893 км). За таких умов різні регіони країни однаково доступні для всіх видів транспорту.

 

Позитивні риси економіко-географічного положення України підсилюються надзвичайно сприятливими для господарства природними умовами і ресурсами. Це насамперед наявність різноманітних корисних копалин, що є важливим чинником розвитку промисловості в Україні. Кліматичні умови комфортні для організації відпочинку, лікування та оздоровлення населення, а переважно рівнинний рельєф сприятливий для транспортного сполучення і сільського господарства. Сільськогосподарській діяльності сприяють і родючі ґрунти.

Політико-географічне положення України — це розташування країни відносно політичних подій, що знаходяться зовні і впливають на неї, а також положення відносно інших держав з погляд^' ΰ загальнополітичних та економічних інтересів. Тому політико-географічне положення країни аналізують щодо близькості з політичними й економічними партнерами, з країнами різних політичних союзів, а також відносно «гарячих» точок планети. Цей аналіз потребує відповіді на такі питання: чи є такі гарячі точки у прикордонних країнах; який військово-стратегічний потенціал країни, чи бере країна участь у миротворчих операціях тощо.

Наша держава розташована на перетині Східної і Центральної Європи, перебуваючи одночасно в обох регіонах. Це сприяє об’єднанню з багатьма країнами Європи на основі принципів політичних, економічних і соціальних інтересів. Україна є постійним і досить впливовим членом понад 20 міжнародних організацій. З жовтая 2015 р. наша держава стала непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Гґ^^-аиіональне Haatfaj

Центр Європи - в Україні. Саме на території нашої держави - у Закарпатській області, поблизу села Ділове Рахівського району, між містами Тячів і Рахів, міститься центр Європи. Про це свідчить пам'ятний знак, на якому так і написано - Географічний центр Європи.

Україна має значну кількість безпосередніх країн-сусідів. З усіма кра-їнами-сусідами налагоджує тісні політичні, економічні й культурні зв’язки. Проте поява на політичній карті великої незалежної держави, якою є Україна, змінила політичну реальність у Європі і світі. Україна фактично стала перехідною (буферною) державою між Росією та країнами Європейського Союзу (ЄС) і НАТО. Це створило багато проблем у стосунках з Росією.

І Державні кордони і державна територія України. У географії існує безліч різних кордонів. Водночас із природними в країнах є кордони, що склалися історично. Це — державні кордони. Вони необхідні для будь-якої держави і забезпечують її територіальну цілісність, суверенітет і безпеку. Державний кордон України - це лінія і вертикальна поверхня, що проходить через неї (в атмосферу до 100 км і літосферу), які визначають межі її державної території. Будь-які види сполучення через державний кордон України здійснюються лише в пунктах пропуску. Залежно від засобів пересування розрізняють автомобільні, залізничні, морські, пішохідні, повітряні, поромні, річкові пункти пропуску.

Державна територія України - частина земної поверхні, на яку поширюється дія її законів. Вона включає поверхню суходолу і надра в її межах, води суходолу і внутрішні морські води (територіальний шельф).

У 2014 р. реакцією Росії на бажання України стати асоційованим членом CC була анексія AP Крим - військова агресія, спрямована на протиправне відторгнення української автономії і м. Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації якії адміністративно-територіальних одиниць. У відповідь Україна прийняла Закон «Про окуповані території», згідно з яким територія Криму і м. Севастополь, повітряний простір над ними, внутрішні води і територіальне море України є тимчасово окупованою територією. У Законі наголошується, що тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною території України і на неї поширюється українське законодавство.

Загальна протяжність кордонів України становить близько 7 тис. км, що дорівнює майже 1/6 екватора Землі. На сухопутну ділянку припадає понад 5,6 тис. км, морська ділянка перевищує 1300 км, у т.ч. понад 1 тис. км — Чорним морем, понад 200 км - Азовським морем, 49 км — Керченською протокою. Нині державні кордони України на сході і півдні порушені Росією.

Кордони України майже по всій довжині, за винятком району·* Карпат, пролягають рівниною. На північному' заході і заході нашими сусідами є Польща, Словаччина і Угорщина. На південному заході Україна межує з Молдовою та Румунією. На півночі Україна межує з Білоруссю, а на сході - з Росією. На півдні наша країна має вихід (завдовжки 2835 км) до Чорного й Азовського морів, що зв’язу'є її з країнами Середземноморського басейну. Також через море Україна має вихід до Болгари, Туфеччини та Гру'зії.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПІТЕРАКТИВ

Користуючись Інтернет-ресурсом dpsu.gov.ua - Офіційний сайт Державної прикордонної служби України, дізнайтеся інформацію з кордонів, а за допомогою інтерактивної карти визначте, на яких кордонах пунктів пропуску багато, а де їх нині немає зовсім.

Розміри території. За площею - 603,7 тис. км2 - Україна перевершує будь-яку європейську державу. Розміри нашої держави визначають значну 'η протяжність як з півночі на південь, так і із заходу на схід. З півночі на південь Україна простягається від 52322' пн.ш. до 44с23' пн.ш. Крайній пункт на півночі - с. Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (33°11' сх. д.), на півдні - мис Сарич у Криму (33°44').

Територія України має також досить велику протяжність із заходу на схід — від 22°08' сх.д. до 4043’ сх.д. Крайній пункт на заході — м. Чоп Закарпатської області (48:05' пн. ш.), на сході — околиця с. Червона Зірка Міловського району Луганської області (49°15’ пн. ш.).

Географічний центр України. Географічним центром України називають місце перетину серединного меридіана із серединною паралеллю. Отже, географічний центр є точкою, яка допомагає визначити найбільш вдалу (з найменшими спотвореннями зображень поверхні) картографічну проекцію, що застосовуються при складанні карт України.

Таким центром більшість фахівців визнає околицю селища міського типу Добровеличківка Кіровоградської області. Його координати — 48°23’ пн. ш. і 31°1Г сх.д. Там установлено відповідний символічний знак.

ГОЛОВНЕ

Україна має вигідне фізико-, економіко- і політико-географічне положення. Державна територія України є невіддільною ознакою державності, просторовою межею державної влади, на яку поширюється дія її законів.

Загальна протяжність державних кордонів України становить близько 7 тис. км, з них сухопутні ділянки - це понад 5,6 тис. км, а морські - понад 1,3 тис. км.

Наша держава має спільні кордони із сімома країнами Європи.

За своєю площею Україна є найбільшою в Європі і займає центральне місце в цій частині світу.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1.    Які особливості державних кордонів України?

2.    Які особливості фізико-, економіко- та політико-географічного положення України?

3.    Чим зумовлені зміни в державній території України в останні роки?

4.    Поясніть вигоди географічного положення України._____

риставшись політичною картою світу і додатковими джерелами інформації. Оберіть для порівняння 2—3 країни.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Позначення на контурній карті кордонів, сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України у градусах і кілометрах.

дізнатися докладно про адміністративно-територіальний устрій України; ознайомитися зі змінами територіальних меж України протягом XX ст; навчитися визначати за допомогою карти розташування адміністративно-територіальних одиниць України.

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:15, Переглядів: 2769