Народна Освіта » Фізика » Підручник Фізика 8 клас Гуз, Ільченко читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Підручник Фізика 8 клас Гуз, Ільченко читати онлайн

обкладинка до підручника Фізика 8 клас Гуз, Ільченко

Рік видання: 2016

Автори: К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко

Видавництво: Полтава, "Довкілля-К"


Читати Онлайн

Підручник Фізика 8 Клас Ільченко, Гуз

 

Зміст

§ 1. Рух молекул. Тепловий стан тіл

§ 2. Температура. Внутрішня енергія тіла

§ 3. Вимірювання температури

§ 4. Залежність розмірів тіл від температури

§ 5. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, р ...

§ 6. Внутрішня енергія та способи її змінення

§ 7. Теплообмін. Види теплопередачі

§ 8. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріван ...

§ 9. Питома теплоємність речовин

§ 10. Визначення питомої теплоємності речовини Лабораторна робота ...

§ 11. Кристалічні та аморфні тіла

§ 12. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавленн ...

§ 13. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл

§ 14. Пароутворення і конденсація рідин

§ 15. Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення

§ 16. Вода у різних агрегатних станах

§ 17. Тепловий баланс

§ 18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок зго ...

§ 19. Коефіцієнт корисної дії (ККД)

§ 20. Принцип дії теплових машин

§ 21. Теплові двигуни. ККД теплового двигуна

§ 22. Двигун внутрішнього згорання

§ 23. Екологічні проблеми використання теплових машин

§ 24. Теплові процеси та їх вплив на довкілля

§ 25. Використання енергії людиною та охорона природи

§ 26. Електричні явища. Електризація тіл

§ 27. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів

§ 28. Закон збереження електричного заряду

§ 29. Електричне поле

§ 30. Закон Кулона

§ 31. Електричний струм. Дії електричного струму

§ 32. Електрична провідність матеріалів. Струм у металах

§ 33. Сила струму

§ 34. Електрична напруга. Вольтметр

§ 35. Електричний опір провідників

§ 36. Закон Ома для однорідної ділянки кола

§ 37. Залежність опору провідника від його довжини, площі попереч ...

§ 38. Приклади розв’язування задач на розрахунок опору провідника ...

§ 39. Реостати

§ 40. З’єднання провідників. Послідовне з’єднання провідників

§ 41. Паралельне з’єднання провідників

§ 42. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням пров ...

§ 43. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням пров ...

§ 44. Закон Джоуля — Ленца

§ 45. Електронагрівальні прилади

§ 46. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електрол ...

§ 47. Електричний струм у газах

§ 48. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пр ...

§ 49. Застосовуємо знання з розділу «Електричні явища»


Дорогі восьмикласники!

Перш ніж почати вивчати новий курс фізики, ознайомтесь із структурою підручника, розгляньте умовні позначення, які допоможуть вам орієнтуватися в навчальному матеріалі. Терміни, на які потрібно звернути увагу, виділені в тексті параграфа курсивом. Наприкінці параграфа є «висновки». Порівнюйте їх із власними висновками, отриманими після вивчення тексту параграфа. «Запитання для перевірки знань» мають два рівні: «перевір себе» для перевірки засвоєного в параграфі та «поміркуй» для більш глибокого осмислення вивченого.

Завдання, відмічені рубрикою «дискусія», стосуються більш складних питань. їх доцільно виконувати, працюючи у групах. Завдання, параграфи позначені зірочкою, виконуйте та читайте за бажанням. Не пропускайте рубрик «для допитливих» та завдань із розробки проектів. Під час їх опрацювання ви отримаєте цікаві знання, які розширять ваш кругозір і, можливо, допоможуть у майбутньому обрати професію. Теми проектів знайдете після багатьох параграфів. В кінці розділів є загальна тематика проектів. Можете запропонувати власні — проекти ( використайте Інтернет).

Розв’язуйте подані в підручнику задачі. Користуйтеся також задачниками та складайте задачі самостійно. Лабораторні роботи виконуйте відповідно до вказівок у підручнику. Уроки серед природи наблизять вас до об’єктів і явищ, які ви будете вивчати.

Завдання з узагальнення знань в кінці розділу дозволять вам систематизувати опрацьований матеріал. Узагальнення знань включає перевірку знань, виділення із них основних та графічне зображення взаємозв’язку елементів знань з розділу — моделювання структурно-логічних схем (СЛС). Можете моделювати їх самостійно або в групах, прикрашати їх малюнками, фото, віршами. Адже СЛС — це цілісна «картина» розділу, що залишається у Вашій пам’яті.

В кінці навчального року за бажанням об’єднуйте знання про природу за допомогою «образу природи» — моделі взаємозв’язку елементів знань на основі загальних закономірностей природи (збереження, направленості процесів до рівноважного стану, повторюваності процесів у природі). Для моделювання його використайте СЛС.

Щасти Вам!

Автор: admin от 9-08-2016, 02:31, Переглядів: 2085