Народна Освіта » Фізика » § 6. Внутрішня енергія та способи її змінення

НАРОДНА ОСВІТА

§ 6. Внутрішня енергія та способи її змінення

Ми вже знаємо, що внутрішня енергія не є сталою величиною. Мабуть, вам доводилося на уроці праці свердлити отвори (мал. 16) у металевому бруску, обробляти деталі напилком? Доторкнувшись до бруска чи деталі, ви відчували, що він нагрівся. Отже, у процесі виконання над тілом роботи, у даному випадку під час свердління отвору, тіло нагрілося, швидкість руху його молекул зросла.

Частинки будь-якого тіла характеризуються видами енергії: кінетичної (внаслідок свого руху), взаємодії з іншими частинками тіла. Сума кінетичної енергії та енергії взаємодії всіх частинок даного тіла, як відомо, називається внутрішньою його енергією. Внутрішню енергію позначають латинською буквою U (у).

В описаному вище прикладі із свердлінням бруска ми відмітили, що виконання роботи привело до збільшення його внутрішньої енергії на (мал. 16).

Численні досліди показали, що при виконанні над тілом роботи його внутрішня енергія зросте на деяку величину. Зміна внутрішньої енергії дорівнює виконаній над тілом роботі (А).

Проведемо інший дослід. Поставимо чайник з водою на нагрівач. Через деякий час він нагріється. Отже, внутрішня енергія води і матеріалу чайника зросла. Проте робота тут не виконувалася, адже горіння є хімічною реакцією. У процесі горіння

частинки речовини, що входять до складу полум’я, набули великої кінетичної енергії і, вдаряючись об чайник, передали її частинкам матеріалу та воді. Чайник з водою отримали певну кількість теплоти Q.

Процес зміни внутрішньої енергії, при якій енергія передається від одних частинок речовини до інших без виконання роботи, називається теплопередачею.

Внутрішня енергія тіла — це сума кінетичної та енергії взаємодії частинок, з яких складається тіло.

Внутрішню енергію тіла можна змінити виконанням над ним роботи або наданням йому кількості теплоти.

1. Якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла? 2. Гаряче тіло опустили у холодну воду. Як змінилась внутрішня енергія тіла і води? 3. Розгляньте на мал. 17. схему зміни внутрішньої енергії тіла при виконанні над ним механічної роботи. Як борються із нагріванням деталі і свердла на виробництві (мал. 17)? Опишіть процес охолодження деталі і свердла.

? 1. Що має більшу внутрішню енергію: кусок льоду при 0* C чи вода, що з нього утворилася, при CT С? 2. Чому,

рухаючись під час занять з фізкультури по жердині або канату, не слід швидко опускатися, охопивши їх руками? 3. Як змінюються внутрішня енергія та кінетична енергія молекул тіл у такому процесі: грубка остигає — кімнатне повітря нагрівається?

1. Візьміть медичний джгут, зв’язаний кільцем. Прикладіть до лоба. Яким він вам здається? Розтягніть його і швидко прикладіть до лоба. Чому він здається теплішим? 2. На основі яких загальних законів вивчене в темі ви включите у свій образ природи?

 

Це матеріал з підручника Фізика 8 клас Гуз

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 13:55, посмотрело: 1485