Народна Освіта » Фізика » § 42. З’єднання провідників. Послідовне з’єднання провідників

НАРОДНА ОСВІТА

§ 42. З’єднання провідників. Послідовне з’єднання провідників

В електричному колі може бути кілька споживачів, по-різному між собою з’єднаних. Наприклад, електричні лампи чи будь-які елементи кола можна з’єднати таким чином (мал. 98).

Таке з’єднання споживачів чи провідників називається послідовним. При цьому кінець одного провідника з'єднується з початком наступного провідника.

Ми вже знаємо, що при послідовному з'єднанні споживачів (опорів) струм у всіх ділянках кола однаковий. В цьому можна переконатися, включивши амперметр в різні точки кола.

Вимірявши напругу на кожній лампі, а потім на обох разом, побачимо, що,£/ -U1 + U2, де U — загальна напруга на обох ділянках кола, U1 і U2 — напруга на кожній ділянці кола. Отже, повна напруга кола при

послідовному з’єднанні дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола:

U = U1+ U2.

Згідно закону Ома: IR = IRi + IR2, або R = R1 + R2.

Загальний опір усіх ділянок електричного кола при послідовному сполученні дорівнює сумі опорів усіх окремих ділянок:

і? = R1 +R2.

Якщо послідовно з’єднаних провідників буде не два, а кілька, то у цьому випадку:

R = Ri + R2 + ... +Rn.

Приклад. Два провідники з опором Ri = 2 Ом, R2 = 5 Ом з’єднані послідовно. Сила струму в колі 1 А. Який опір ділянки кола? Яка напруга на кожному провіднику й повна напруга всієї ділянки кола.

Напругу на кожному з провідників знайдемо за законом Ома:

U1 = IR1; U1= I А· 2 Ом = 2 В; U2 = IR2;

U2 = I А · 5 Ом = 5 В.

Повна напруга в колі:

U = U1 + U2, або U = IR.

U = 2B + 5B=7B, або U = I А · 7 Ом = 7 В. Відповідь: R = 7 Ом, U1= 2 В, U2 = 5 В, U = 7 В.

При послідовному з’єднанні ділянок електричного кола струм у всіх його ділянках сталий; загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих ділянок кола; напруга в колі дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. Ці висновки називають законами послідовного з’єднання провідників.

1. Наведіть приклади послідовного з’єднання провідників. 2. Яке з’єднання провідників називають послідовним? 3. Яка електрична величина стала у всіх провідниках, з’єднаних послідовно? 4. Чому дорівнює загальний опір кола, у якому провідники з’єднані послідовно? 5. Ділянку кола, складено з двох послідовно з’єднаних провідників. Напруга на кожному з них відома. Як знайти напругу всієї ділянки кола?

 

? 1. Коло складається з двох послідовно з’єднаних провідників, опір яких 2 Ом і 8 Ом. Сила струму в колі 0,1 А. Знайдіть напругу на кожному з провідників та загальну напругу. 2. Дві однакові лампи, розраховані на 6 В кожна, з’єднано послідовно і приєднано до джерела живлення 6 В. Яка напруга буде на кожній лампі? 3. Ділянку кола, складено з трьох послідовно з’єднаних провідників. Напруга на кожному з них відома. Як знайти напругу всієї ділянки кола. 4. В коло послідовно включено 3 провідники: R1 = 10 Ом; R2 = 8 Ом, R3= 10 Ом. Яку силу струму показує амперметр, якщо вольтметр, приєднаний до третього опору R3, показує 4 В (мал. 99). Що покаже вольтметр, приєднаний до джерела струму?

1.    На основі загальних законів (збереження електричного заряду, збереження і перетворення енергії) поясніть основні положення про послідовне з’єднання провідників.

2.    Як можна освітити ялинку лампами, розрахованими на напругу 5 В, якщо напруга джерела живлення 220 В?

 

Це матеріал з підручника Фізика 8 клас Гуз

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 14:10, Переглядів: 3120