Народна Освіта » Фізика » § 43. Паралельне з’єднання провідників

НАРОДНА ОСВІТА

§ 43. Паралельне з’єднання провідників

Уявіть собі, що було б у вашій оселі, якби всі споживачі струму були з’єднані послідовно. Вимикаєте, наприклад, телевізор, і всі споживачі виявляються відключеними від джерела струму.

На мал. 100 а показано з’єднання ламп, при якому вимкнення або перегорання однієї з них не перешкоджає надходженню струму до іншої. При такому з’єднанні всі початки одних провідників з’єднуються в одній точці електричного кола, а кінці — в іншій. Це з’єднання провідників називається паралельним.

Як видно зі схеми (мал. 100 б), струм J, який підходить до паралельного з’єднання споживачів, розгалужується на струми Ii та I2.

За законом збереження електричного заряду заряд, який підійшов за 1 с до вузла А, дорівнює сумі зарядів,

що з нього вийшли за 1 с. Тобто, при паралельному з’єднанні провідників:

q = qi + q2; It = IJ + I2t; I = I1 + I2.

Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з’єднаних провідниках. Напруга на всіх паралельно з’єднаних провідниках однакова.

Розрахуємо опір двох паралельно з’єднаних провідників з різним опором.

 

Напруга на провідниках однакова, тоді струм у кожному:

 

Струм, що підходить до розгалуження:

де і? — загальний опір паралельно розгалужених провідників. Врахуємо, що I = J1 + I2,отже,

 

Опір паралельно з’єднаних двох провідників можна визначити за формулою:

 

При паралельному з’єднанні загальний опір кола зменшується і стає меншим від опору кожного з провідників, увімкнених у коло. Опір кола, яке складається з двох однакових ламп (мал. 57 б), у два рази менший від опору однієї лампи:

 

Якщо в коло ввімкнути п паралельно з єднаних провідників з однаковим опором R1,то опір цієї ділянки:

Величину, обернену до опору — , називають провідністю.

Якщо паралельно з’єднаних провідників буде не два, а кілька, то у цьому випадку:

 

Формулу, яка написана вище, можна прочитати так: загальна провідність паралельного розгалуження дорівнює сумі провідностей окремих паралельно з’єднаних провідників.

Приклад I. В коло ввімкнено паралельно чотири лампи опором 120 Ом кожна. Знайти загальний опір ділянки кола.

 

Приклад 2. Ділянка кола складається з двох паралельно з’єднаних провідників опорами R1 = 3 Ом, R2 = б Ом. Знайти опір цієї ділянки кола.

 

При паралельному з’єднанні провідників напруга на всіх провідниках однакова; сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у паралельно з’єднаних провідниках; опір паралельного з’єднання менший найменшого опору з цих провідників. Ці положення називають законами паралельного з’єднання.

1. Яке з’єднання провідників називають паралельним? 2. Якою є напруга на всіх паралельно з’єднаних провідниках? 3. Виразіть силу струму в колі до його розгалуження через сили струмів в окремих ділянках розгалуження? 4. Порівняйте опір ділянки кола, до якого входить чотири однакових паралельно з’єднані провідники, з опором одного із цих провідників. 5. За якою формулою обчислюють опір двох паралельно з’єднаних провідників?

 

? 1. Два провідники з опорами 20 Ом і 15 Ом з’єднані паралельно. Знайдіть повний опір цієї ділянки. 2. Два провідники опорами 4 Ом і 8 Ом з’єднані паралельно. Напруга на провідниках 4 В. Знайдіть силу струму в кожному провіднику і в усьому колі. Накресліть схему кола. 3. Які закони використовуються для виведення формули:

1. У колі є опір. Як змінюється опір кола і сила струму в ньому, якщо до опору приєднати ще два таких же опори послідовно? Паралельно? 2. Як вмикають електричні лампи й побутові електричні прилади в мережу?

 

Це матеріал з підручника Фізика 8 клас Гуз

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 14:10, Переглядів: 2057