Народна Освіта » Фізика » § 27. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 27. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів

Якщо потерти скляну паличку об шовк або ебонітову паличку об шерсть, то вони будуть притягувати до себе дрібні шматочки паперу, відрізки ниток та інші легкі предмети. За притяганням тіл не можна відрізнити електричний заряд скляної палички, потертої об шовк, від заряду ебонітової палички, потертої об шерсть. Адже обидві наелектризовані палички притягують дрібні предмети. Чи означає це, що заряди на тілах, з різних речовин, нічим не відрізняються один від одного?

Проведемо дослід. Наелектризуємо ебонітову паличку, підвішену на нитці. Наблизимо до неї іншу таку саму паличку, наелектризовану внаслідок тертя об той самий шматочок шерсті. Палички відштовхнуться (мал. 52). Оскільки палички однакові й наелектризували їх тертям об те саме тіло, можна сказати, що вони заряджені зарядом одного роду. Отже, тіла, що мають заряди одного роду, взаємно відштовхуються.

Тепер піднесемо до наелектризованої ебонітової палички скляну паличку, потерту об шовк. Ми побачимо, що скляна й ебонітова палички взаємно притягуються. Отже, заряд, що виник на склі, потертому об шовк, іншого роду, ніж на ебоніті, потертому об шерсть. Таким чином, існує два роди електричних зарядів.

Заряд на склі, потертому об шовк, і на всіх тілах, на яких утворюється заряд такого роду, назвали позитивним, а заряд на ебоніті, бурштині, сірці, гумі, потертих об шерсть, назвали негативним. Позитивний заряд позначили знаком « + », а негативний — «-». Тіла, які мають електричні заряди однакового знака, взаємно відштовхуються, а тіла, які мають заряди різних знаків, взаємно притягуються.

Під час електризації ебонітової чи скляної паличок виникає порівняно невеликий заряд, через те сили, з якими вони взаємодіють, є незначними. Значно сильнішу взаємодію заряджених тіл можна спостерігати, зарядивши їх від електрофорної машини, яка дає змогу безперервно отримувати позитивні і негативні заряди (мал. 53 а). Сполучені з кульками машини стрижні, на яких прикріплені легкі паперові смужки («султани») сильніше взаємодіють у міру того, як заряд їх збільшується. На дослідах добре видно, що однойменно заряджені тіла відштовхуються (мал. 53 6), а різнойменно — притягуються (мал. 53 в).

Існує два роди електричних зарядів: позитивний і негативний.

Різнойменно заряджені тіла притягуються, однойменно — відштовхуються.

1. Які є роди зарядів? 2. Як взаємодіють тіла, що мають заряди одного знака? 3. Яким чином взаємодіють різнойменно заряджені тіла? 4. Як можна перенести заряд із зарядженого тіла на незаряджене за допомогою третього незарядженого тіла?

? 1. Два різнойменно заряджені тіла взаємодіють між собою. Що відбудеться, якщо заряд одного із них змінити на заряд протилежного знака? 2. Як впливає зменшення відстані між зарядженими тілами на їх взаємодію?

1. Проведіть дослідження із виявлення заряду на тілі. Для цього сконструюйте прилад для виявлення заряджених тіл. Виготовте з гуми підставку для приладу. Проткніть гумову підставку голкою. На голку настроміть соломину (мал. 55) або порожню трубочку від кулькової ручки (довжиною біля 10 см). До кінця соломини (трубочки) піднесіть різні предмети, спостерігайте, чи повертається соломина (трубочка). Піднесіть наелектризований предмет. Що спостерігаєте?Потріть ебонітову паличку об шерсть і піднесіть до приладу паличку разом з шерстю. Як реагує соломина (стрілка)? Піднесіть по черзі шерсть, а потім паличку. Як реагує соломина? Піднесіть до кінця стрілки по один бік шерсть, по другий паличку. Розмістіть їх на однаковій відстані по різні боки кінця стрілки. Що спостерігається? Як можна пояснити результати досліду?

 

Це матеріал з підручника Фізика 8 клас Гуз

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 14:04, посмотрело: 3781