НАРОДНА ОСВІТАСистеми лінійних рівнянь з двома змінними, Лінійні рівняння з двома змінними, способи розв'язування рівнянь з 2 змінними

Автор: admin от 8-06-2013, 22:20, переглянуло: 28559

Означення. Лінійні рівняння з двома змінними — це рівняння типу ах + by = с, де х і у — змінні, а а, Ь, с — певні числа, постійні для заданого рівняння.

Лінійними такі рівняння називаються тому, що змінні в них мають показник у першому степені.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Розкладання многочленів на множники - винесення спільного множника за дужки, спосіб групування

Автор: admin от 8-06-2013, 22:13, переглянуло: 18298

Означення. Розкласти многочлен на множники — це означає виразити многочлен у вигляді добутку одночлена на многочлен або добутку двох та більше многочленів, який тотожний заданому многочлену.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Основні властивості рівнянь, ров'язування рівносильних рівнянь, лінійних рівнянь

Автор: admin от 8-06-2013, 22:07, переглянуло: 8326

Рівність — це два числа або два вирази, записані через знак рівності (рівні результати при обчисленні виразів зліва і справа від знака рівності).

Категорія: Математика » Алгебра

 


Формули скороченого множення

Автор: admin от 8-06-2013, 17:39, переглянуло: 13469

Формули скороченого множення призначені для скорочення обсягів обчислень, спрощення скорочення дробів у буквених виразах (многочлен можна перевести в добуток і навпаки — добуток у многочлен).

Категорія: Математика » Алгебра

 


Многочлен, додавання і віднімання многочленів, множення многочленів

Автор: admin от 8-06-2013, 17:02, переглянуло: 10952

Означення. Многочленом називається сума кількох одночленів.

Кожний одночлен у многочлені називається членом многочлена.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Одночлен, множення одночленів

Автор: admin от 8-06-2013, 16:58, переглянуло: 6581

Одночлен — це число або числовий (буквений) вираз. Всередині одночлена не може бути арифметичних знаків «+» або «-».

Будь-який одночлен можна звести до стандартного вигляду.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Степінь з натуральним показником, його властивості

Автор: admin от 7-06-2013, 23:54, переглянуло: 6113

Означення. Степенем числа а з натуральним показником п.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Дробові вирази, порядок обчислення дробового виразу

Автор: admin от 7-06-2013, 23:52, переглянуло: 2288

Означення. Вирази, які не містять дії ділення на буквеннй вираз, називаються цілими.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Цілі вирази. Вирази зі змінними

Автор: admin от 7-06-2013, 23:50, переглянуло: 9917

Числовий вираз — це число або кілька чисел, сполучених знаком арифметичних дій.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Особливі випадки розв’язання рівнянь, Основні властивості рівнянь

Автор: admin от 7-06-2013, 23:41, переглянуло: 2371

Якщо рівняння задане добутком, що дорівнює 0, то для його розв’язання використовуємо властивість...

Категорія: Математика » Алгебра

 

Назад Вперед