НАРОДНА ОСВІТАКвадратні корені і дійсні числа,

Автор: admin от 8-06-2013, 22:39, переглянуло: 87342

Поняття квадратних коренів числа виникло близько 4 тисяч років тому у Вавилоні. Перехід від визначення площі квадрата за його стороною до оберненої дії — пошуку сторони квадрата за його площею, призвів до розвитку розділу математики про квадратні корені. Ще у Вавилоні були складені таблиці квадратів чисел і величини квадратних коренів із числа. Щоправда, обчислення були наближеними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:34, переглянуло: 10826

Означення. Два і більше виразів, відповідні значення яких прн всіх допустимих значеннях змінних, що входять до них, рівні називаються тотожно рівними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Раціональні вирази - Цілі і дробові вирази. Додавання, віднімання, множення і ділення дробів

Автор: admin от 8-06-2013, 22:25, переглянуло: 99644

Означення. Алгебраїчним називається вираз, складений із чисел і змінних за допомогою знаків додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня і добування кореня та за допомогою дужок.

Алгебраїчний вираз, який не містить дії ділення на змінні і добування кореня зі змінних, називається цілим.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Системи лінійних рівнянь з двома змінними, Лінійні рівняння з двома змінними, способи розв'язування рівнянь з 2 змінними

Автор: admin от 8-06-2013, 22:20, переглянуло: 28801

Означення. Лінійні рівняння з двома змінними — це рівняння типу ах + by = с, де х і у — змінні, а а, Ь, с — певні числа, постійні для заданого рівняння.

Лінійними такі рівняння називаються тому, що змінні в них мають показник у першому степені.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Розкладання многочленів на множники - винесення спільного множника за дужки, спосіб групування

Автор: admin от 8-06-2013, 22:13, переглянуло: 18374

Означення. Розкласти многочлен на множники — це означає виразити многочлен у вигляді добутку одночлена на многочлен або добутку двох та більше многочленів, який тотожний заданому многочлену.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Основні властивості рівнянь, ров'язування рівносильних рівнянь, лінійних рівнянь

Автор: admin от 8-06-2013, 22:07, переглянуло: 8456

Рівність — це два числа або два вирази, записані через знак рівності (рівні результати при обчисленні виразів зліва і справа від знака рівності).

Категорія: Математика » Алгебра

 


Формули скороченого множення

Автор: admin от 8-06-2013, 17:39, переглянуло: 13579

Формули скороченого множення призначені для скорочення обсягів обчислень, спрощення скорочення дробів у буквених виразах (многочлен можна перевести в добуток і навпаки — добуток у многочлен).

Категорія: Математика » Алгебра

 


Многочлен, додавання і віднімання многочленів, множення многочленів

Автор: admin от 8-06-2013, 17:02, переглянуло: 11311

Означення. Многочленом називається сума кількох одночленів.

Кожний одночлен у многочлені називається членом многочлена.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Одночлен, множення одночленів

Автор: admin от 8-06-2013, 16:58, переглянуло: 6735

Одночлен — це число або числовий (буквений) вираз. Всередині одночлена не може бути арифметичних знаків «+» або «-».

Будь-який одночлен можна звести до стандартного вигляду.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Степінь з натуральним показником, його властивості

Автор: admin от 7-06-2013, 23:54, переглянуло: 6215

Означення. Степенем числа а з натуральним показником п.

Категорія: Математика » Алгебра