НАРОДНА ОСВІТАВектор на площині

Автор: admin от 10-06-2013, 19:08, переглянуло: 3904

Вектор — це напрямлений відрізок прямої. «Вектор» з латинської дослівно перекладається як «той, що везе», «той, що несе». Можна сказати, що вектор — це прямолінійний відрізок, якому надано певний напрям, що має початком точку (А), з якої він виходить, і кінцем — точку (В).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°, Перетворення геометричних фігур, симетрія відносно точки та прямої

Автор: admin от 10-06-2013, 18:58, переглянуло: 4708

Визначити значення синуса, косинуса та тангенса кутів від 0е до 180° можна за допомогою одиничного кола, вміщеного в систему координат так, щоб центр кола збігався з початком координат (мал. 39).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Рівняння кола, координати точки перетину двох прямих, перетин прямої з колом

Автор: admin от 10-06-2013, 18:53, переглянуло: 40670

Коло — це геометричне місце точок з однією визначеною властивістю (кожна точка кола рівновіддалена від однієї точки, що називається центром). Рівняння кола повинне відбивати цю властивість, задовольняти цю умову.

Геометрична інтерпретація рівняння кола — це коло.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Координати середини відрізка, відстань між точками в плоскій системі координат

Автор: admin от 10-06-2013, 18:46, переглянуло: 5743

Координати — це числа, що однозначно визначають положення точки на площині чи в просторі. Це слово перекладається з латинської як «разом + упорядковані».

Категорія: Математика » Геометрія

 


Декартова система координат на площині

Автор: admin от 10-06-2013, 18:44, переглянуло: 6179

Означення. Дві взаємно перпендикулярні прямі утворюють прямокутну систему координат. Прямі х і у називаються осями координат. Пряма х — вісь абсцис, а пряма у — вісь ординат.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Розв'язування прямокутних трикутників

Автор: admin от 10-06-2013, 18:40, переглянуло: 1271

Означення. Розв’язування прямокутних трикутників — це обчислення невідомих параметрів (розмірів) трикутника за відомими параметрами (розмірами).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Основні тригонометричні тотожності, значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів

Автор: admin от 10-06-2013, 18:39, переглянуло: 17276

Знаючи одну зі сторін прямокутного трикутника й один із його гострих кутів, можна визначити всі інші елементи трикутника (мал. 24).

1.  Катет, протилежний куту а, дорівнює добутку гіпотенузи на синус а.

2.  Катет, прилеглий до кута а, дорівнює добутку гіпотенузи на косинус а.

3.  Катет, протилежний куту а, дорівнює добутку другого катета на тангенс а.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Основи тригонометрії, синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Автор: admin от 10-06-2013, 18:36, переглянуло: 13190

Тригонометрія — розділ математики, що вивчає тригонометричні функції і їхнє застосування в розв’язуванні задач, головним чином геометричних.

Основна задача тригонометрії — розв’язування трикутників, тобто обчислення невідомих величин трикутника через його відомі величини.

Будь-яку геометричну задачу можна звести до розв’язування за допомогою трикутників, тому тригонометрія застосовується й у планіметрії (вивченні плоских геометричних фігур), і в стереометрії (вивченні просторових геометричних фігур).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Теорема піфагора

Автор: admin от 10-06-2013, 18:33, переглянуло: 2388

Теорема 29 (теорема Піфагора). У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Трапеція, пропорційні відрізки і побудова четвертого пропорційного відрізка

Автор: admin от 10-06-2013, 18:22, переглянуло: 5390

Означення: Трапеція - це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні, а інші - ні.

Трапеції бувають різнобічні, рівнобічні і прямокутні.

У різнобічної трапеції всі сторони різної довжини, а основи паралельні.

Категорія: Математика » Геометрія