НАРОДНА ОСВІТАПідручник Математика 5 клас О.С. Істер скачати, читати онлайн

Автор: admin от 2-10-2013, 22:03, переглянуло: 36004

математика 5 клас О.С. Істер

Рік видання: 2013

Автор: О.С. Істер

Технічна інформація:

Істер О.С. 1-89 Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С, Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с. ; іл. ISBN 978-966-11-0114-1.


Підручник з математики для учнів п○ятих класів середніх навчальних закладів. Нова програма.

Категорія: Алгебра, Підручники, книги, Підручники 5 клас

 


Стереометрія. Продовження

Автор: admin от 10-06-2013, 19:47, переглянуло: 9795

Призмою називається многогранник, який складається з двох пл ских многокутників, що лежать у різних паралельних площинах і су*41 даються паралельним перенесенням, та усіх відрізків, які сполучають відповідні точки цих многокутників. Многокутники називаються основами призми, а відрізки, що сполучають відповідні вершини — бічними ребрами призми.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Стереометрія

Автор: admin от 10-06-2013, 19:27, переглянуло: 4255

Круговим сегментом називається спільна частина круга і півплощини.

Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина.

Позначення: А, В, С, ... — точки; а, b, сЗ — прямі; а, р, — площини.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Планіметрія. Подібність фігур

Автор: admin от 10-06-2013, 19:15, переглянуло: 4728

Планіметрія

Планіметрія вивчає властивості таких плоских геометричних фігур як точка і пряма, кут, паралельні прямі, многокутники та коло. Властивості цих геометричних фігур вивчалися в курсі цього предмету раніше.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Вектор на площині

Автор: admin от 10-06-2013, 19:08, переглянуло: 3987

Вектор — це напрямлений відрізок прямої. «Вектор» з латинської дослівно перекладається як «той, що везе», «той, що несе». Можна сказати, що вектор — це прямолінійний відрізок, якому надано певний напрям, що має початком точку (А), з якої він виходить, і кінцем — точку (В).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°, Перетворення геометричних фігур, симетрія відносно точки та прямої

Автор: admin от 10-06-2013, 18:58, переглянуло: 4768

Визначити значення синуса, косинуса та тангенса кутів від 0е до 180° можна за допомогою одиничного кола, вміщеного в систему координат так, щоб центр кола збігався з початком координат (мал. 39).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Рівняння кола, координати точки перетину двох прямих, перетин прямої з колом

Автор: admin от 10-06-2013, 18:53, переглянуло: 41288

Коло — це геометричне місце точок з однією визначеною властивістю (кожна точка кола рівновіддалена від однієї точки, що називається центром). Рівняння кола повинне відбивати цю властивість, задовольняти цю умову.

Геометрична інтерпретація рівняння кола — це коло.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Координати середини відрізка, відстань між точками в плоскій системі координат

Автор: admin от 10-06-2013, 18:46, переглянуло: 5837

Координати — це числа, що однозначно визначають положення точки на площині чи в просторі. Це слово перекладається з латинської як «разом + упорядковані».

Категорія: Математика » Геометрія

 


Декартова система координат на площині

Автор: admin от 10-06-2013, 18:44, переглянуло: 6289

Означення. Дві взаємно перпендикулярні прямі утворюють прямокутну систему координат. Прямі х і у називаються осями координат. Пряма х — вісь абсцис, а пряма у — вісь ординат.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Розв'язування прямокутних трикутників

Автор: admin от 10-06-2013, 18:40, переглянуло: 1317

Означення. Розв’язування прямокутних трикутників — це обчислення невідомих параметрів (розмірів) трикутника за відомими параметрами (розмірами).

Категорія: Математика » Геометрія