Паралельність прямих

Автор: admin от 10-06-2013, 17:43, переглянуло: 9268

Теорема про паралельність прямих: Дві прямі, паралельні третій, паралельні між собою.

Дано три прямі a, b, с. Прямі а і b паралелені прямій с. Довести, що a і b - паралельні (мал. 39, в).

Доведення Доведемо теорему способом від супротивного. Припустимо, шо а і b перетинаються в певній точці А (мал. 39,б)

Категорія: Математика » Геометрія

 


Рівність трикутників, ознаки рівності трикутників

Автор: admin от 10-06-2013, 17:32, переглянуло: 10956

В аксіомі 8 (про рівні трикутники) стверджується, що для будь-якого трикутника існує рівний йому трикутник. Використовуючи ознаки рівності трикутників, можна розв’язати обернену задачу: при наявності двох і більше трикутників визначити, чи є серед них рівні трикутники.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Суміжні й вертикальні кути, паралельні й перпендикулярні прямі

Автор: admin от 10-06-2013, 17:30, переглянуло: 13574

Якщо прямі а і В перетинаються в точці С, то С є а і С е Ь, і немає ніякої іншої точки, крім С, яка належала б обом прямим одночасно.

Дві прямі, що перетинаються, у точці перетину (мал. 21), як при вершині (Q, утворюють 4 кути, сторонами яких служать півпрямі прямих (а і Ь), що перетинаються.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Трикутник

Автор: admin от 10-06-2013, 17:27, переглянуло: 4052

Означення. Два і більше відрізків прямих, розміщені під кутом один до одного так, що початок кожного наступного відрізка сполучається з кінцем попереднього відрізка, складають ламану лінію. Кожний відрізок ламаної лінії називають ланкою ламаної лінії.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Побудова відрізків і кутів

Автор: admin от 10-06-2013, 17:25, переглянуло: 6172

Точки початку і кінця відрізка є назвою відрізка (відрізок АВ).

На прямій можна відкласти від однієї точки, як точки початку відрізка, два відрізки заданої довжини, але в протилежних напрямках (мал. 14).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Основні геометричні фігури і їх властивості

Автор: admin от 10-06-2013, 01:49, переглянуло: 16561

Геометрія — це наука про властивості геометричних фігур, вона вивчає форму предметів навколишнього світу. Геометрія виникла у зв’язку з потребою у вимірюванні земельних ділянок.

Вивченнягеометрії починається з планіметрії. Планіметрія — це розділ геометрії, який вивчає фігури, розташовані в одній площині.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Похідні елементарних функцій. Таблиця похідних

Автор: admin от 8-06-2013, 22:54, переглянуло: 10832

Таблиця похідних

Категорія: Математика » Алгебра

 


Границя і неперервність функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:52, переглянуло: 5536

Доповнення до поняття функції

Приклади функцій, заданих різними виразами на різних інтервалах:

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тригонометричні функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:50, переглянуло: 5287

Косинусом гострого кута а прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи.

Тангенсом гострого кута а називається відношення протилежного катета до прилеглого.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Функціональна залежність

Автор: admin от 8-06-2013, 22:45, переглянуло: 4333

Основними поняттями в математиці є: «множина», «натуральне число*,«точка», «пряма», «площина», «відстань» і т. д.

Множини

Означення поняття «множина не існує. Прикладами множин можуть бути...

Категорія: Математика » Алгебра