Народна Освіта » Материалы за 12.07.2014

НАРОДНА ОСВІТААлгебраїчні рівняння, вказівки до розв'язування рівнянь з однією змінною

Автор: admin от 12-07-2014, 23:58, переглянуло: 2232

1о. Рівнянням з однією змінною називається рівність, що містить цю змінну (її інколи називають невідомим).

Значення змінної, при підстановці якого в рівняння дістаємо правильну рівність, називається коренем (або розв'язком) рівняння.

Розв’язати рівняння — означає знайти всі його корені або довести, що їх не існує.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Прогресії: основні формули.

Автор: admin от 12-07-2014, 23:51, переглянуло: 2134

Формули арифметичної та геометричної прогресії, формули n-того члена прогресії та суми n-членів арифметичної та геометричної прогресії.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Тотожні перетворення алгебраїчних виразів

Автор: admin от 12-07-2014, 23:49, переглянуло: 3112

Основні формули: властивості степенів, многочлени, властивості арифметичних коренів тощо.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Банк математичних формул з математики за 8 і 9 клас

Автор: admin от 12-07-2014, 23:45, переглянуло: 107296

Перелік усіх математичних формул за 8 і 9 клас, що необхідні для розв'язування фізико-математичних задач.

Категорія: Фізика

 


Основні задачі на проценти: способи розв'язання

Автор: admin от 12-07-2014, 23:39, переглянуло: 4640

В даній публікації розглядаються основні типи задач на проценти, а також способи їх розв'язання.

Задача 1:

1. Туристичний маршрут складає 240 км. За перший день туристи пройшли 15% всього маршруту. Скільки кілометрів туристи пройшли за перший день.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Коротка математична довідка за 9 клас

Автор: admin от 12-07-2014, 23:33, переглянуло: 4315

Коротка математична довідка основних позначень, велечин та формул, необхідних для розв'язування фізичних та математичних задач.

Категорія: Фізика

 


Банк фізичних формул з фізики за 9 клас

Автор: admin от 12-07-2014, 23:10, переглянуло: 23127

Усі фізичні формули за курс дев'ятого класу для середньосвітніх навчальних закладів.

Категорія: Фізика

 


Логіко-структурна блок-схема підручника "Фізика - 9 клас"

Автор: admin от 12-07-2014, 22:46, переглянуло: 2243

В даній публікації містяться логіко-структурні блок-схеми довідника "Фізика 9 клас", укладеному за підручником Є.В. Коршака.

Категорія: Фізика

 


Тема 2. Застосування законів динаміки

Автор: admin от 12-07-2014, 16:44, переглянуло: 2961

Задача. Нерухомий блок, масою якого нехтуємо, закріплений на вершині двох похилих площин, які утворюють з горизонтом кути α і β На похилих площинах лежить тіла, маси яких відповідно дорівшоють m1 і m2. Тіла зв'язані ниткою, перекинутою через блок. Коефіцієнти тертя тіл по площинах

відповідно μ1 та μ2.

Категорія: Фізика

 


Розділ 3. Закон збереження енергії. Тема 1: Робота, потужність, енергія.

Автор: admin от 12-07-2014, 14:49, переглянуло: 35563

Робота — склярна величина, язеа є мірою механічної дії сили під час переміщення точки її прикладання.

Робота сталої сили дорівнює добутку модуля сили F, модуля переміщення S і косинуса кута альфа між F та S (мал.42):

А = FScosα

Одиниця роботи — джоуль: 1 Дж = 1Н*м.

Категорія: Фізика