НАРОДНА ОСВІТАПобудова відрізків і кутів

Автор: admin от 10-06-2013, 17:25, переглянуло: 6349

Точки початку і кінця відрізка є назвою відрізка (відрізок АВ).

На прямій можна відкласти від однієї точки, як точки початку відрізка, два відрізки заданої довжини, але в протилежних напрямках (мал. 14).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Основні геометричні фігури і їх властивості

Автор: admin от 10-06-2013, 01:49, переглянуло: 17432

Геометрія — це наука про властивості геометричних фігур, вона вивчає форму предметів навколишнього світу. Геометрія виникла у зв’язку з потребою у вимірюванні земельних ділянок.

Вивченнягеометрії починається з планіметрії. Планіметрія — це розділ геометрії, який вивчає фігури, розташовані в одній площині.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Похідні елементарних функцій. Таблиця похідних

Автор: admin от 8-06-2013, 22:54, переглянуло: 11166

Таблиця похідних

Категорія: Математика » Алгебра

 


Границя і неперервність функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:52, переглянуло: 5708

Доповнення до поняття функції

Приклади функцій, заданих різними виразами на різних інтервалах:

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тригонометричні функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:50, переглянуло: 5532

Косинусом гострого кута а прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи.

Тангенсом гострого кута а називається відношення протилежного катета до прилеглого.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Функціональна залежність

Автор: admin от 8-06-2013, 22:45, переглянуло: 4552

Основними поняттями в математиці є: «множина», «натуральне число*,«точка», «пряма», «площина», «відстань» і т. д.

Множини

Означення поняття «множина не існує. Прикладами множин можуть бути...

Категорія: Математика » Алгебра

 


Квадратні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:42, переглянуло: 26751

Числа а, b і с — коефіцієнти квадратного рівняння: а — перший коефіцієнт, Ь — другий коефіцієнт, а с— вільний член рівняння.

Квадратне рівняння — це рівняння другого степеня, бо в його лівій частині стоїть многочлен другого степеня.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Квадратні корені і дійсні числа,

Автор: admin от 8-06-2013, 22:39, переглянуло: 86277

Поняття квадратних коренів числа виникло близько 4 тисяч років тому у Вавилоні. Перехід від визначення площі квадрата за його стороною до оберненої дії — пошуку сторони квадрата за його площею, призвів до розвитку розділу математики про квадратні корені. Ще у Вавилоні були складені таблиці квадратів чисел і величини квадратних коренів із числа. Щоправда, обчислення були наближеними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:34, переглянуло: 10703

Означення. Два і більше виразів, відповідні значення яких прн всіх допустимих значеннях змінних, що входять до них, рівні називаються тотожно рівними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Раціональні вирази - Цілі і дробові вирази. Додавання, віднімання, множення і ділення дробів

Автор: admin от 8-06-2013, 22:25, переглянуло: 98367

Означення. Алгебраїчним називається вираз, складений із чисел і змінних за допомогою знаків додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня і добування кореня та за допомогою дужок.

Алгебраїчний вираз, який не містить дії ділення на змінні і добування кореня зі змінних, називається цілим.

Категорія: Математика » Алгебра