Народна Освіта » Материалы за 10.06.2013

НАРОДНА ОСВІТАСтереометрія. Продовження

Автор: admin от 10-06-2013, 19:47, переглянуло: 14523

Призмою називається многогранник, який складається з двох пл ских многокутників, що лежать у різних паралельних площинах і су*41 даються паралельним перенесенням, та усіх відрізків, які сполучають відповідні точки цих многокутників. Многокутники називаються основами призми, а відрізки, що сполучають відповідні вершини — бічними ребрами призми.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Стереометрія

Автор: admin от 10-06-2013, 19:27, переглянуло: 5794

Круговим сегментом називається спільна частина круга і півплощини.

Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина.

Позначення: А, В, С, ... — точки; а, b, сЗ — прямі; а, р, — площини.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Планіметрія. Подібність фігур

Автор: admin от 10-06-2013, 19:15, переглянуло: 7076

Планіметрія

Планіметрія вивчає властивості таких плоских геометричних фігур як точка і пряма, кут, паралельні прямі, многокутники та коло. Властивості цих геометричних фігур вивчалися в курсі цього предмету раніше.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Вектор на площині

Автор: admin от 10-06-2013, 19:08, переглянуло: 6290

Вектор — це напрямлений відрізок прямої. «Вектор» з латинської дослівно перекладається як «той, що везе», «той, що несе». Можна сказати, що вектор — це прямолінійний відрізок, якому надано певний напрям, що має початком точку (А), з якої він виходить, і кінцем — точку (В).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°, Перетворення геометричних фігур, симетрія відносно точки та прямої

Автор: admin от 10-06-2013, 18:58, переглянуло: 6109

Визначити значення синуса, косинуса та тангенса кутів від 0е до 180° можна за допомогою одиничного кола, вміщеного в систему координат так, щоб центр кола збігався з початком координат (мал. 39).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Рівняння кола, координати точки перетину двох прямих, перетин прямої з колом

Автор: admin от 10-06-2013, 18:53, переглянуло: 51928

Коло — це геометричне місце точок з однією визначеною властивістю (кожна точка кола рівновіддалена від однієї точки, що називається центром). Рівняння кола повинне відбивати цю властивість, задовольняти цю умову.

Геометрична інтерпретація рівняння кола — це коло.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Координати середини відрізка, відстань між точками в плоскій системі координат

Автор: admin от 10-06-2013, 18:46, переглянуло: 7009

Координати — це числа, що однозначно визначають положення точки на площині чи в просторі. Це слово перекладається з латинської як «разом + упорядковані».

Категорія: Математика » Геометрія

 


Декартова система координат на площині

Автор: admin от 10-06-2013, 18:44, переглянуло: 8821

Означення. Дві взаємно перпендикулярні прямі утворюють прямокутну систему координат. Прямі х і у називаються осями координат. Пряма х — вісь абсцис, а пряма у — вісь ординат.

Категорія: Математика » Геометрія

 


Розв'язування прямокутних трикутників

Автор: admin от 10-06-2013, 18:40, переглянуло: 1875

Означення. Розв’язування прямокутних трикутників — це обчислення невідомих параметрів (розмірів) трикутника за відомими параметрами (розмірами).

Категорія: Математика » Геометрія

 


Основні тригонометричні тотожності, значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів

Автор: admin от 10-06-2013, 18:39, переглянуло: 21413

Знаючи одну зі сторін прямокутного трикутника й один із його гострих кутів, можна визначити всі інші елементи трикутника (мал. 24).

1.  Катет, протилежний куту а, дорівнює добутку гіпотенузи на синус а.

2.  Катет, прилеглий до кута а, дорівнює добутку гіпотенузи на косинус а.

3.  Катет, протилежний куту а, дорівнює добутку другого катета на тангенс а.

Категорія: Математика » Геометрія

 

Назад Вперед