НАРОДНА ОСВІТАСтиль романтизм у Живописі

Автор: admin от 14-11-2016, 21:03, переглянуло: 46099

Назва течії «романтизм» виникла від співзвучних слів різних мов: romantisme (Франція), romance (Іспанія), romantic (Англія). Художники стилю зображали дійсність по-різному: вибілені тіла та вигадані чудовиська в І. Фюслі, оголені жіночі тіла на тлі диму й уламків у Е. Де-лаіфуа, магічні полотна в Ф. Гойї, свіжість штилю і похмурість шторму в І. Айвазовського.

Категорія: Мистецтво

 


Стиль Романтизм

Автор: admin от 14-11-2016, 21:02, переглянуло: 28332

Романтизм — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії та Франції.

Згодом поширився в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи,

Північної та Південної Америки.

Категорія: Мистецтво

 


Українські пам’ятки Класицизму

Автор: admin от 14-11-2016, 21:01, переглянуло: 30820

Урок узагальнення знань

Класицизм в архітектурі України зароджується в 70-х рр. XVIII ст. Характеризується світлими барвами, стриманими й чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення. Ознаками нової архітектури були імпозантність та офіційна сзоасть. Будівлі цього часу несуть відбиток античності і Відроджешія.

Категорія: Мистецтво

 


Музика і театр епохи Класицизму

Автор: admin от 14-11-2016, 21:01, переглянуло: 19276

Музичне життя Європи в епоху класицизму — це поява перших публічних концертів, створення у СТОЛИЦЯХ І великих містах МЗ'ЗИЧПИХ товариств і оркестрів. Оркестри при цьому розширюються за складом, з них вилучають орган і клавесин, але збільшують групи духових інструментів, у склад яких вводять кларнет з його м’яким тембром звучання.

Категорія: Мистецтво

 


Живопис і мода Класицизму

Автор: admin от 14-11-2016, 21:00, переглянуло: 39327

Характерні риси живопису класицизму: цілісні композиції, яким підпорядковані виразні засоби та система кольорів, величні та ліричні пейзажі.

Теми картин: античні герої, історичні персонажі, міфологічні сюжети.

Категорія: Мистецтво

 


Бароко і Рококо в українському мистецтві

Автор: admin от 14-11-2016, 20:53, переглянуло: 37497

У період другої половини XVIIXVIII ст мистецтво бароко проявило себе в усіх культурних сферах нашої країни, а у XVIII ст. воно вже відоме всьому світові як українське бароко, яке нерідко називають козацьким (хоча деякі дослідники заперечують що назву). Козацтво було носієм нового художнього смаку і замовником багатьох творів, утворюючи власне творче середовище, й вистзшало як творець самобутніх художніх цінностей: козацькі думи, пісні, танці, літописи, ікони, собори.

Категорія: Мистецтво

 

 


Стиль Рококо

Автор: admin от 14-11-2016, 20:46, переглянуло: 21326

У XVIII ст. у Франції сформувався новий художній стиль рококо. Своему виникненню він завдячує трансформації бароко, що втрачало на той час деякі характерні риси, а також поширенню серед творчої інтелігенції віянь скептицизму та вільнодумства. Рококо, па відміну від бароко, тяжіло до мініатюрних, невибагливих форм, уникало контрастів, прагнучи гармонійної колористики та елегійної тональності.

Категорія: Мистецтво

 


Музичне і театральне мистецтво Бароко. Барокова музика

Автор: admin от 14-11-2016, 20:45, переглянуло: 19642

Музика, як і інші види мистецтва, активно розвивалася у добу бароко. У цей час відбувався знаменний перелом у музичному мисленні — поліфонічне багатоголосся змінилося гомофонно-гармонійною системою, що призвело до розквіту культури імпровізації. її вершинами зазвичай вважають творчість И.С. Баха і Г.Ф. Генделя.

Категорія: Мистецтво

 


Мистецтво Бароко

Автор: admin от 14-11-2016, 20:43, переглянуло: 7112

У добу бароко нові віяння та ідеї вплинули на усі види мистецтва: архітектуру, скульптуру, живопис, музику, декоративне мистецтво.

ЖИВОПИС

Живопис бароко відзначається декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту й ефектів освітлення, ускладненою пластикою, парадністю.

Категорія: Мистецтво