НАРОДНА ОСВІТАСтиль Бароко

Автор: admin от 14-11-2016, 20:42, переглянуло: 7985

Наприкінці XVI ст. спочатку в Італії, а потім і в інших країнах Європи формується стиль бароко, що виражає нову концепцію природи та світу, відношень між людьми і призначення мистецтва.

Категорія: Мистецтво

 


Мистецтво в культурі минулого

Автор: admin от 14-11-2016, 20:42, переглянуло: 7677

Підсумковий урок

Сьогоднішній урок присвячено підсумку знань за перший семестр. Пригадайте, які епохи та стилі мистецтва ви вивчали впродовж цього часу. Назвіть характерні риси кожного стилю, притаманні різним видам мистецтва.

Категорія: Мистецтво

 


Вітчизняні архітектурні пам’ятки епохи Ренесансу

Автор: admin от 14-11-2016, 20:41, переглянуло: 19735

Ренесанс в українській культурі став наслідком складного й тривалого процесу взаємодії вітчизняної та європейської культури. Він мав своєрідний характер і як історичний етап хронологічно пе збігався з європейським. Українське мистецтво цього періоду відбило в собі всю складність тогочасного суспільного життя, у ньому виразилися високі гуманістичні ідеали та віра в людину.

Категорія: Мистецтво

 


Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу. Музичне мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 20:41, переглянуло: 11904

Музика Ренесансу, як і все мистецтво цієї епохи, характеризз'ється відновленням інтересу до античної культури, прагненням відобразити багатоманітність світу і, поряд з цим, ідеями гармонії та благозвучності. Розгляньте схему та поміркуйте про особливості музики Ренесансу.

Категорія: Мистецтво

 


Живопис Ренесансу

Автор: admin от 14-11-2016, 20:37, переглянуло: 43787

Живопис Ренесансу як один із видів мистецтва цієї доби мас свої характерні риси. Він відходить від статичних, застиглих схем у бік несміливого руху, динаміки, з’являється нове розуміння простору і часу, в картинах присутні правдивість, достовірність і своєрідна чуттєвість, драматизм подій.

Категорія: Мистецтво

 


Епоха Ренесансу

Автор: admin от 14-11-2016, 20:36, переглянуло: 22031

Нова доба в історії та культурі Західної і Центральної Європи між епохою Середньовіччя і Новим часом (в Італії — ХІУ-ХУІ ст., в інших країнах — кінець ХУ-ХУІ ст.) отримала назву Відродження, або Ренесанс.

Категорія: Мистецтво

 


Вітчизняні пам’ятки мистецтва Середньовіччя. Відгомін Візантійського стилю в українському мистецтві

Автор: admin от 14-11-2016, 20:35, переглянуло: 20491

З IX ст. Київська Русь почала активно контактувати з Візаитісю знаменитим шляхом «з варягів у греки». Поїздка київської княгині Ольги до імператора  Костянтина Багрянородного в середині X ст. мала велике значення для подальшого розвитку торговельно-політичних відносин між обома державами і поширення християнства на Русі.

Категорія: Мистецтво

 


Готичний стиль. Мистецтво готичного стилю

Автор: admin от 14-11-2016, 20:33, переглянуло: 108830

До середини XII ст. в Європі сформувалася нова художня течія, поширилися нові стилістичні принципи та естетичні форми, які появилися при створенні соборів Північної Франції. Так виникло готичне мистецтво, що стало визначальним для цілого періоду європейської культури. Термін «готика» був введений в епоху Відродження.

Категорія: Мистецтво

 


Романський стиль

Автор: admin от 14-11-2016, 20:31, переглянуло: 76700

В XI — XII ст. у мистецтві християнської Європи зародився новий стримапо-величиий стиль — романський. Термін «романський стиль» увів на поч. XIX ст. Арсісс де Комои, який установив зв’язок архітектури цього періоду з давньоримською. Романський стиль став першою художньою системою, що охопила більшість європейських країн епохи Середньовіччя.

Категорія: Мистецтво

 


Візантійський стиль

Автор: admin от 14-11-2016, 20:28, переглянуло: 22997

Візантія — держава, що виникла у східній частиш Римської імперії в резз'льтаті її розпаду на рубежі двох епох: загибелі античної рабовласницької цивілізації та зароджешія середньовічного феодального суспільства. Столицею новоутвореної держави став Константинополь (нині — Стамбул), заснований імператором Костянтином І у 324—330 рр. па місці давно зруйнованого античного міста Візантій.

Категорія: Мистецтво