НАРОДНА ОСВІТАМузичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу. Музичне мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 20:41, переглянуло: 4260

Музика Ренесансу, як і все мистецтво цієї епохи, характеризз'ється відновленням інтересу до античної культури, прагненням відобразити багатоманітність світу і, поряд з цим, ідеями гармонії та благозвучності. Розгляньте схему та поміркуйте про особливості музики Ренесансу.

Категорія: Мистецтво

 


Живопис Ренесансу

Автор: admin от 14-11-2016, 20:37, переглянуло: 18595

Живопис Ренесансу як один із видів мистецтва цієї доби мас свої характерні риси. Він відходить від статичних, застиглих схем у бік несміливого руху, динаміки, з’являється нове розуміння простору і часу, в картинах присутні правдивість, достовірність і своєрідна чуттєвість, драматизм подій.

Категорія: Мистецтво

 


Епоха Ренесансу

Автор: admin от 14-11-2016, 20:36, переглянуло: 11626

Нова доба в історії та культурі Західної і Центральної Європи між епохою Середньовіччя і Новим часом (в Італії — ХІУ-ХУІ ст., в інших країнах — кінець ХУ-ХУІ ст.) отримала назву Відродження, або Ренесанс.

Категорія: Мистецтво

 


Вітчизняні пам’ятки мистецтва Середньовіччя. Відгомін Візантійського стилю в українському мистецтві

Автор: admin от 14-11-2016, 20:35, переглянуло: 7096

З IX ст. Київська Русь почала активно контактувати з Візаитісю знаменитим шляхом «з варягів у греки». Поїздка київської княгині Ольги до імператора  Костянтина Багрянородного в середині X ст. мала велике значення для подальшого розвитку торговельно-політичних відносин між обома державами і поширення християнства на Русі.

Категорія: Мистецтво

 


Готичний стиль. Мистецтво готичного стилю

Автор: admin от 14-11-2016, 20:33, переглянуло: 43131

До середини XII ст. в Європі сформувалася нова художня течія, поширилися нові стилістичні принципи та естетичні форми, які появилися при створенні соборів Північної Франції. Так виникло готичне мистецтво, що стало визначальним для цілого періоду європейської культури. Термін «готика» був введений в епоху Відродження.

Категорія: Мистецтво

 


Романський стиль

Автор: admin от 14-11-2016, 20:31, переглянуло: 23796

В XI — XII ст. у мистецтві християнської Європи зародився новий стримапо-величиий стиль — романський. Термін «романський стиль» увів на поч. XIX ст. Арсісс де Комои, який установив зв’язок архітектури цього періоду з давньоримською. Романський стиль став першою художньою системою, що охопила більшість європейських країн епохи Середньовіччя.

Категорія: Мистецтво

 


Візантійський стиль

Автор: admin от 14-11-2016, 20:28, переглянуло: 5366

Візантія — держава, що виникла у східній частиш Римської імперії в резз'льтаті її розпаду на рубежі двох епох: загибелі античної рабовласницької цивілізації та зароджешія середньовічного феодального суспільства. Столицею новоутвореної держави став Константинополь (нині — Стамбул), заснований імператором Костянтином І у 324—330 рр. па місці давно зруйнованого античного міста Візантій.

Категорія: Мистецтво

 


Вітчизняні пам'ятки Античної культури

Автор: admin от 14-11-2016, 20:25, переглянуло: 4718

Сьогодні ми спробз'смо з’ясувати, як вплинуло мистецтво античності на культуру України та який відгомін античного стилю ми знаходимо у вітчизняному мистецтві.

Категорія: Мистецтво

 


У Світі Античності

Автор: admin от 14-11-2016, 20:23, переглянуло: 4390

Значну частку культурної спадщини античності складає скульптура. Статуї та рельєфи із зображенням богів, героїв і переможців Олімпійських ігор прикрашали храми, палаци, міські майдани. На жаль, чимало високохудожніх творів скульптури Стародавньої Греції були знищені.

Категорія: Мистецтво

 


Античний стиль

Автор: admin от 14-11-2016, 20:22, переглянуло: 6442

В історії світового мистецтва антична культура посідає особливе місце. Архітектура, скульптура, живопис, література, драматургія, філософія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму стали першоджерелом і поштовхом до розвитку багатьох мистецьких процесів в історії людства.

Категорія: Мистецтво