Народна Освіта » Мистецтво » Стиль Романтизм

НАРОДНА ОСВІТА

Стиль Романтизм

Романтизм — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії та Франції.

Згодом поширився в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи,

Північної та Південної Америки.

Характерними ознаками романтизму є відмова від суворої нормативності в художній творчості, заперечення раціоналізму, що панував у лобу Просвітництва, акцент на почуттях та внутрішніх переживаннях людини; увага до особистості, її індивідуальних рис; неприйняття буденності й звеличення «життя духу», наявність провідних мотивів самостійності, світової скорботи (національної туги) та романтичного бунту, нескореності; історизм творів і захоплення фольклором.

Філософську базу романтизму заклав німецький філософ Фрідріх Шелліиг. Романтизм призвів до вироблення романтичного світогляду та романтичного стилю і виникнення нових літературних жанрів — балади, ліричної пісні, романсової лірики, історичних романів і драм.

Романтизм вплинув на: історичний живопис, портрет, гравюру, архітектуру, музику і літературу.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТИЛЮ РОМАНТИЗМ:

 

Заслуги романтизму: послужив переходом до реалізму; звільнив літературу від обов’язкових правил трьох єдностей, став поштовхом для прояв}' творчості, надав можливість для розвитку історичної і філологічної наук, вплинув па інші види мистецтва і літературу реалізму.

АРХІТЕКТУРА

В архітектурі романтизм не виробив единого стилю, а представляв собою сукупність «романтичних» рис і появу нових напрямів архітектури: в Британії — це неоготика, в інших країнах — романтичний історизм, псогрецький, неовізантійський та інші стилі.

Неоготика, або псевдоготика — напрям в архітектурі, який спо-лз'час елементи готики з виразними композиціями, що йдуть від класицизму. Виник він на новому етапі розвитку архітеїгсури кіпця XVIII — середини XIX ст. і е складовою частиною так званих історичних стилів.

ШЕДЕВРИ НЕОГОТИКИ

 

Історизм — архітектурний напрям, заснований на змішуванні елементів раніше домінуючих архітектурних стилів, що виник наприкінці XIX століття.

ШЕДЕВРИ РОМАНТИЧНОГО ІСТОРИЗМУ

Неовізаптійський стиль (або стиль Візантійського Відродження) — архітектурний напрям, характерною для якого була орієнтація на візантійське мистецтво УІ-УІІІ століть. Найчастіше використовувався для зведення релігійних і громадських будівель. Зародився у 1840-х роках у Західній Європі і досяг свого піку в останній чверті XIX-го століття в Російській імперії.

ШЕДЕВРИ НЕОВІЗАНПЙСЬКОГО НАПРЯМУ

Храм-пам’ятник Олександра Невського — кафедральний собор патріарха Болгарської православної церкви.

Собор зведений за проектом учня італійських скульпторів Олександра Помаранцева. Побудований у неовізантійському стилі і розташований у центрі Софії на площі св. Олександра Невського.

Морський Нікольський собор у Кронштадті архітектора Василя Ко-сякова — останній та найбільший з морських соборів Російської імперії, побудований в 1903-13 рр.

Розгляньте будову собору та спробуйте порівняти иеовізантійсьісий собор із візантійськими храмовими спорудами.

В архітектзфі романтизму, у зв’язку із появою нових будівельних матеріалів та винаходом металевих конструкцій (Англія, Франція), замість простоти та замкнутості архітектурних форм виникає складний силует, збагачуються форми й композиції, основою для яких стала готика.

ТИПИ НОВІТНІХ БУДІВЕЛЬ

Перший чавунний міст через річку Северн, зведений в Англії 1779 р., мав лише ЗО м довжини, а вже наприкінці століття з’являються мости завдовжки понад 70 м. Чавзш почали використовз'вати і для будівництва споруд у каркасах, а в 80-х роках XVIII ст. виникають чавунні т.'птїГ'тл/т.'тгії гпбппіп

У садово-парковій архітектурі часів романтизму домінують штучні водойми і водоспади. Будівлі оточують альтанки, арки, імітація старовинних веж з перевагою пастельних топів. Романтизм заперечус канони і табу, головними досягненнями с вільність і творчість.

В інтер’єрах увага приділяється фольклорним формам і природним матеріалам — дикому каменю, необтесаному дереву.

Романтизм — напрям у європейській літературі й мистецтві, який виник наприкінці XVIII - на початку XIX ст. Його представники боролися проти канонів класицизму, висували на перший план інтереси особи та її почуття і використовували у своїй творчості історичні та народно-поетичні теми.

Характерні риси стилю: послужив переходом до реалізму; звільнив літературу від обов’язкових правил трьох єдностей, надав можливість для прояву творчості, став поштовхом для розвитку історичної і філологічної паук, вплинув на інші види мистецтва і літературу реалізму.

Особливості архітектури епохи романтизму: немає єдиного стилю, панує сукупність «романтичних» рис, з’являються нові напрями: в Британії — неоготика, в інших країнах — романтичний історизм, неогрецький, неовізантійський та інші стилі.

Неоготика, або псевдоготика — напрям в архітектурі, який сполучає елементи готики з виразними композиціями, що йдуть від класицизм}'.

Неовізантійський напрям (або стиль Візантійського Відродження) — архітектурний напрям, для якого була характерна орієнтація на візантійське мистецтво УІ-УІІІ століть.

Історизм — архітектурний напрям, заснований на змішуванні елементів раніше домінуючих архітектурних стилів, що виник наноикінпі XIX століття.

СКУЛЬПТУРА РОМАНТИЧНОГО стилю

Для скульптури доби романтизму характерними є емоційна напруженість, пошуки нових засобів виразності. Найбільш значного розвитку вона досягла у Франції. Поштовхом для цього були кампанія з будівництва тріумфальних і суспільно значущих споруд, бурхливий розвиток торгівлі попри війни і революції, практика всесвітніх виставок, на які зважилась буржуазія, переконана у власній могутності. Так скульптор Ежен Гійом у 1867 році виконав замовлення на сім погрудь

Наполеона Бонапарта у різні періоди його життя — від юності до поразки в політичній кар’єрі. Скульптура Франції 19 ст. носила відчутний цензурний і політичний тиск.

Характерні риси скульптури: емоційна напруженість, пошуки нових засобів виразності, реалістичні картини.

Наполеонівський ампір — напрям у скульптурі, для якого характерними с жорсткий, пафосний, холодний, офіційний, більш символічний тип зображення.

Різновиди скульптури романтизму: скульптурний портрет, статуя (пам’ятник), рельєфи (барельєф, коптррельсф), скульптурне оформлення будівель та замків.

 

У перелік видатних скульптур потрапила і «Марсельеза» Франсуа Рюда. Опинившись у центрі аристократичного району Парижа, вона витримала іспит і парадним місцем французької столиці, і часом. Рельеф став головним твором як самого скульптора, так і значним монументальним твором французької пластики всього XIX століття.

Розгляньте скульптурні портрети доби романтизму. Дайте їм характеристику.

 

На зламі XVIII ет. особливе місце посідав скульптор Жан-Антуан 1 у-дон, який працював на замовлення і аристократів, і деяких діячів революції та нової військової аристократії Наполеона І. На початку XIX ст. в скульптурі запроваджено наполеонівський ампір — жорсткий, пафосний і холодішй, офіційний і більш символічний стиль, в якому працюють Аи-туал-Дені Діоде, П’ср Картельс, Жозеф Шинар. Скульптори отримують замовлення па створення тріумфальних арок, бюстів військової аристократії і числених офіційних портретів диктатора Наполеопа

 

У 2-й половині XVIII — 1-й половині XIX ст. зароджується академічна школа російської скульптури, яку представляє плеяда видатних майстрів. Патріотичний пафос, велич і класична ясність образів характеризують творчість Ф. Шубіна, І. Мартоса, С. Пімспова та інших.

Російський скульптор П. Клодт став відомим завдяки своїм композиціям із зображенням коней.

 

Розгляньте відому скульптуру Фалькоие із зображенням Петра І. Порівняйте її з відомими вам шедеврами інших стилів. Знайдіть спільні та відмінні риси між засобами виразності.

Відшукайте аналоги серед скульптур України іншого стилю.

• Розкажіть про свої враження від мистецтва романтизму. Які характерні відмінності архітектури цього стилю вам запам’яталися найбільше і чому?

• Які напрями архітектури романтизму інтегрували у собі засоби виразності інших століть? Розкажіть про свої враження від архітектури неоготики, неовізантійського напряму та романтичного історизму.

• У чому проявилась новизна архітектури даного стилю? Які характерні особливості скульптури? Які шедеври стилю в архітектурі та скульптурі вам запам’яталися найбільше і чому?

Поповніть свою електронну скриньку шедеврів зразками ілюстрацій архітектури та скульптури епохи романтизму.

 

Це матеріал підручника Мистецтво 8 клас Кондратова

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 21:02, Переглядів: 28441