Народна Освіта » Мистецтво » Зустрілися стилі в мистецтві

НАРОДНА ОСВІТА

Зустрілися стилі в мистецтві

Урок-подорож

На нас чекає цікава подорож, в якій ми зустрінемося з різними видами мистецтва. Перевірити ваші знання з різних стилів та проявити творчі здібності допоможуть запропоновані завдання.

ПЕРША ЗУПИНКА — АРХІТЕКТУРА

Пригадайте стилі та напрями мистецтва, які ми вивчали упродовж навчального роїсу, а також характерні риси їм притаманні.

Знайдіть відповідність між характерними особливостями архітектурних споруд і їх стилем. Оберіть завдання за різними ступенями складності та оцініть свої знання: за кожне завдання червоного кольору — 4 бали, зеленого кольору — 3 бали, жовтого кольору — 2 бали. Максимальна кількість набраних балів — 12.

Споруди, які відрізняються просторовим розмахом, плавністю і складним поєднанням криволінійних форм з розгорнутими колонадами й пілястрами, були популярними в стилі...

а) рококо

б) бароко в) ренесанс

З’явився у другій половині V ст. до н. е., характерною особливістю є капітель у вигляді кошика, покрита стилізованим листям аканта, мав назву...

а) доричний ордер

б) іонічний ордер

в) коринфський

ордер

Компактна, симетрична, невелика споруда, що мала низку варіантів у плані (кругла, квадратна, гранчаста, хрещата), називалася...

а) хрестово-купольний храм б) центричний храм в) базилікальний храм

Термін, що застосовується у мистецтві західноєвропейського класицизму часів імперії Наполеони І носить назву...

а) неоготика б) сфумато в) ампір

Звернення до форм античної архітектури, використання симетрії, повернення до системи ордерів — характерні ознаки...

а) античного стилю б) стилю ренесанс в) класичного стилю

Простота, природна краса і натуральність, нові матеріали (скло, сталь, залізо, пізніше залізобетон) — це архітектура...

а) стилю романтизм

б) стилю реалізм

в) стилю рококо

Споруди, представлені приватними будинками французької аристократії, церквами, що мають фігурне оздоблення, кокетливі капітелі, високі пілястри були популярними в стилі...

а) реалізм б) класицизм в) рококо

Хрестово-купольний, центричний, базилі-кальний храми та імператорські палаци будували в епоху...

а) античного стилю б) романського стилю

в) візантійського стилю

Споруджено у Константинополі в 362 році за наказом імператора Юстиніапа ...

а) Парфенон

б) Софійський

собор

в) Шпасрський

собор

Художній стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовічної культури країн Західної Європи (між серединами XII і XVI століть), мав назву...

а) готичний б) романський в) візантійський

Сукупність в архітектурі неоготики, романтичного історизму, неогрецького Й ІІЄОВІ-зантійського напрямів притаманні...

а) стилю романтизм

б) стилю бароко

в) стилю реалізм

Міста, оточені моїутніми стінами з багато прикрашеними в’їзними вежами, замки — складні комплекси фортечних, палацових і культових споруд, притаманні...

а) стилю готика

б) стилю рококо

в) стилю реалізм

Архітектурний прийом античного мистецтва, що мав декілька різновидів, — це...

а) ампір

б) ордер в) пілястр

Знайдіть серед запропонованих ілюстрацій споруди в романському стилі та стилі бароко. Охарактеризуйте споруди, які мають ознаки інших, уже знайомих вам стилів.

 

ДРУГА ЗУПИНКА — СКУЛЬПТУРА.

Розгляньте ілюстрації замісів різних стилів. Доберіть до кожного відповідну назву: романський замок, готичний замок, замок у стилі романтизм. Обґрунтуйте свій вибір. Знайдіть спільні та відмінні риси.

 

Розгляньте запропоновані зображення скульптур. Визначте і назвіть стилі, до яких вони належать.

 

Знайдіть серед наведених ілюстрацій музичні інструменти, які були популярними в стилі романтизм та стилі бароко. Розкажіть про Віденську школу класицизму та її досягнення для музичного мистецтва в цілому.

Розгляньте запропоновані ілюстрації живописних картин та назвіть стилі, до яких вони належать.


П’ЯТА ЗУПИНКА — ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

За назвою або ключовим словосполученням, що стосується театру, назвіть стиль та коротко охарактеризуйте театральне мистецтво відповідної епохи.

Театр епохи В. Шекспіра

Трагедії

Евріпіда

Комедія дель арте

Мейнипген-ський театр

Театр

«Комеді

Франсез»

Розгляньте запропоновані ілюстрації. Назвіть відповідні епохи та стилі. Пригадайте видатні імена театрального мистецтва.

 

За кожною з ілюстрацій назвіть вид декоративного мистецтва та стиль, в якому вони виготовлені.

 

Підготуйте свої електронні портфоліо до презентацій.

 

Це матеріал підручника Мистецтво 8 клас Кондратова

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 21:08, Переглядів: 7877