НАРОДНА ОСВІТАСтильовий синтез. Творчість Тараса Шевченка і Миколи Лисенка

Автор: admin от 15-11-2016, 03:15, переглянуло: 7733

Поміркуйте, чи можуть поєднуватися риси різних стилів у творчості митця. Чи знаєте ви приклади співіснування різних стильових ознак в одному творі?

Художня творчість, як ви вже розумієте, завжди зумовлена історичною епохою та панівними в ній світоглядними ідеями.

Категорія: Мистецтво

 


Реалістичний стиль у музичному мистецтві

Автор: admin от 15-11-2016, 03:12, переглянуло: 7864

У яких музичних жанрах найкраще, на вашу думку, втілювати реалістичні образи: вокальних чи інструментальних?

Якщо романтики намагалися передати ставлення до внутрішнього світу людини в ідейно-емоційний манері, так би мовити, «голосом серця», то в реалістичному мистецтві митців цікавить сувора правда життя.

Категорія: Мистецтво

 


Реалістичний стиль в образотворчому мистецтві

Автор: admin от 14-11-2016, 23:22, переглянуло: 11070

Як ви думаєте, у якому з видів мистецтва кращі можливості для зображення правди життя?

У середині XIX ст. романтизм поступився місцем реалізму, який часто розглядають як його протилежність, як мистецтво «втрачених ілюзій». Романтики намагалися створити нову, прекрасну реальність, а реалісти — правдиву. Вони відображували життя у справжніх образах, а не у вигаданих, що виникли в уяві митця.

Категорія: Мистецтво

 


Музика епохи романтизму

Автор: admin от 14-11-2016, 23:21, переглянуло: 9332

Пригадайте, які твори композиторів-романтиків ви слухали в попередні роки? Це була вокальна чи інструментальна музика? Чи траплялися з-поміж них програмні твори?

Категорія: Мистецтво

 


Романтизм в образотворчому мистецтві

Автор: admin от 14-11-2016, 23:19, переглянуло: 11745

У яких випадках про людину кажуть «романтик»? Як ви розумієте це слово?

продовж XIX ст. мистецтво у країнах Єврони отримує нові соціальні імпульси, а також збільшується прошарок інтелігенції. Це нові енергійні дійові особи на арені суспільного життя.

Категорія: Мистецтво

 


Музика класицизму

Автор: admin от 14-11-2016, 23:17, переглянуло: 5427

Чи пам’ятаєте ви, що означають поняття «композитори-класики» й «класична музика»?

музичній культурі Європи наприкінці XVIII — на початку XIX ст. відбулися кардинальні зміни. Це був час Просвітництва з його головною світоглядною ідеєю — вірою в розум людини, час великих учених, філософів, літераторів, митців.

Категорія: Мистецтво

 


Класицизм: архітектура, скульптура, живопис

Автор: admin от 14-11-2016, 23:16, переглянуло: 33848

Як ви розумієте слово «класичний» стосовно творів мистецтва?

Коли майже у всіх країнах Європи панувало мистецтво бароко, у Франції формується новий стиль класицизм, який орієнтувався на високі зразки античної Греції та Риму, на ідеали Відродження.

Категорія: Мистецтво

 


Галантне Рококо

Автор: admin от 14-11-2016, 23:15, переглянуло: 3061

Поміркуйте, про яку людину говорять «галантний» чи «галантна». Чи можна, на вашу думку, таким епітетом охарактеризувати образи мистецтва?

Після величавості, пишності й монументальності бароко наступив період легкої галантності і вишуканості рококо. Гаслом нового стилю, що вперше сформувався у Франції, стає «мистецтво як насолода» , а його метою — розважати й викликати приємні емоції.

Категорія: Мистецтво

 


Українське бароко

Автор: admin от 14-11-2016, 23:14, переглянуло: 2328

Які види мистецтва охоплював стиль бароко в європейських країнах?

вропейський стиль бароко впроваджувався в Україні досить своєрідно. На західноукраїнських землях, де був відчутним вплив католицької Польщі, він майже не відрізнявся від латинського першоджерела.

Категорія: Мистецтво

 


Музика бароко (барокова музика)

Автор: admin от 14-11-2016, 23:13, переглянуло: 9329

До якої групи музичних інструментів належить орган? Хто писав музику для цього інструмента?

Стиль бароко з його поривом і неспокоєм набув значного розвитку в музиці, він став закономірним продовженням Ренесансу і передував стилю класицизм. Найвищим досягненням цього періоду стала творчість німецьких композиторів Й. С. Баха і Г. Ф. Генделя.

Категорія: Мистецтво