НАРОДНА ОСВІТАОсновні властивості рівнянь, ров'язування рівносильних рівнянь, лінійних рівнянь

Автор: admin от 8-06-2013, 22:07, переглянуло: 8404

Рівність — це два числа або два вирази, записані через знак рівності (рівні результати при обчисленні виразів зліва і справа від знака рівності).

Категорія: Математика » Алгебра

 


Одночлен, множення одночленів

Автор: admin от 8-06-2013, 16:58, переглянуло: 6668

Одночлен — це число або числовий (буквений) вираз. Всередині одночлена не може бути арифметичних знаків «+» або «-».

Будь-який одночлен можна звести до стандартного вигляду.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Нерівності: як розв'язувати нерівності з однією змінною

Автор: admin от 13-07-2014, 13:24, переглянуло: 2175

Розв'язком нерівності називається множина значень змінної, при яких дана нерівність буде правильною числовою нерівністю.

Дві нерівності називаються рівносильними, якщо множини їхніх розв'язків збігаються.

Основна ідея розв’язування нерівності полягає в заміні нерівності більш простою, але рівносильною заданій.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Многочлен, додавання і віднімання многочленів, множення многочленів

Автор: admin от 8-06-2013, 17:02, переглянуло: 11213

Означення. Многочленом називається сума кількох одночленів.

Кожний одночлен у многочлені називається членом многочлена.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Квадратні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:42, переглянуло: 26883

Числа а, b і с — коефіцієнти квадратного рівняння: а — перший коефіцієнт, Ь — другий коефіцієнт, а с— вільний член рівняння.

Квадратне рівняння — це рівняння другого степеня, бо в його лівій частині стоїть многочлен другого степеня.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Квадратні корені і дійсні числа,

Автор: admin от 8-06-2013, 22:39, переглянуло: 86945

Поняття квадратних коренів числа виникло близько 4 тисяч років тому у Вавилоні. Перехід від визначення площі квадрата за його стороною до оберненої дії — пошуку сторони квадрата за його площею, призвів до розвитку розділу математики про квадратні корені. Ще у Вавилоні були складені таблиці квадратів чисел і величини квадратних коренів із числа. Щоправда, обчислення були наближеними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Календарно-тематичний план з алгебри для 7 класу

Автор: admin от 29-01-2017, 09:00, переглянуло: 682

(Усього 70 год. І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, ІІ семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

Категорія: Математика » Алгебра

 


Задачі на спільну роботу

Автор: admin от 15-07-2014, 00:41, переглянуло: 7580

Задачі на спільну роботу досить часто зустрічаються на промисловому і сільськогосподарському виробництві, в економіці. Роботу за одиницю часу в економіці називають продуктивністю праці, а в фізиці — потужністю. Нехай об’єм виконаної роботи А, час виконання а потужність N.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Задачі на середні величини

Автор: admin от 15-07-2014, 00:39, переглянуло: 1726

Публікація висвітлює основні способи розв'язку задач на середні велечини в фізиці та математиці.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Задачі на рух тіла по ескалатору

Автор: admin от 15-07-2014, 00:56, переглянуло: 1663

Розв'язання цього типу задач аналогічне до розв'язання задач на рух по воді. Нехай довжина ескалатора S, швидкість тіла V, а швидкість ескалатора U.

Якщо тіло рухається в тому напрямку, що й ескалатор, то...

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра, Геометрія