НАРОДНА ОСВІТАУрок 10. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Автор: admin от 29-01-2017, 09:19, переглянуло: 1102

Мета уроку: сформувати поняття одночлена, стандартного вигляду одночлена, сформувати вміння записувати одночлени в стандартному вигляді; розвивати навички самоконтролю, уміння висувати гіпотези; виховувати відповідальність, чесність.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Урок 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

Автор: admin от 29-01-2017, 09:03, переглянуло: 3254

Мета уроку: сформувати поняття виразу зі змінними, цілого раціонального виразу, формувати вміння застосовувати ці поняття до розв'язування задач; розвивати культуру математичного мовлення й записів; виховувати зацікавленість у пізнанні нового.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тригонометричні функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:50, переглянуло: 5478

Косинусом гострого кута а прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи.

Тангенсом гострого кута а називається відношення протилежного катета до прилеглого.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:34, переглянуло: 10643

Означення. Два і більше виразів, відповідні значення яких прн всіх допустимих значеннях змінних, що входять до них, рівні називаються тотожно рівними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тотожні перетворення алгебраїчних виразів

Автор: admin от 12-07-2014, 23:49, переглянуло: 1907

Основні формули: властивості степенів, многочлени, властивості арифметичних коренів тощо.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Таблиця основних невизначених інтегралів. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца

Автор: admin от 27-02-2014, 00:21, переглянуло: 43776

Таблиця в якій наведено основні формули інтегрального числення

Категорія: Математика, Алгебра

 


Степінь з натуральним показником, його властивості

Автор: admin от 7-06-2013, 23:54, переглянуло: 6071

Означення. Степенем числа а з натуральним показником п.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Системи лінійних рівнянь з двома змінними, Лінійні рівняння з двома змінними, способи розв'язування рівнянь з 2 змінними

Автор: admin от 8-06-2013, 22:20, переглянуло: 28370

Означення. Лінійні рівняння з двома змінними — це рівняння типу ах + by = с, де х і у — змінні, а а, Ь, с — певні числа, постійні для заданого рівняння.

Лінійними такі рівняння називаються тому, що змінні в них мають показник у першому степені.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Розробки уроків: сучасний майстер клас Алгебра за 7 клас Кушнір Л. Д. читати онлайн

Автор: admin от 29-01-2017, 09:35, переглянуло: 4880

Розробки уроків з алгебри за 7 клас

 Рік видання: 2015

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Л. Д. Кушнір


Розробки уроків з алгебри за 7 клас

Категорія: Алгебра, Усі уроки 7 клас

 


Розкладання многочленів на множники - винесення спільного множника за дужки, спосіб групування

Автор: admin от 8-06-2013, 22:13, переглянуло: 18240

Означення. Розкласти многочлен на множники — це означає виразити многочлен у вигляді добутку одночлена на многочлен або добутку двох та більше многочленів, який тотожний заданому многочлену.

Категорія: Математика » Алгебра