Народна Освіта » Материалы за 08.06.2013

НАРОДНА ОСВІТАПохідні елементарних функцій. Таблиця похідних

Автор: admin от 8-06-2013, 22:54, переглянуло: 13088

Таблиця похідних

Категорія: Математика » Алгебра

 


Границя і неперервність функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:52, переглянуло: 6604

Доповнення до поняття функції

Приклади функцій, заданих різними виразами на різних інтервалах:

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тригонометричні функції

Автор: admin от 8-06-2013, 22:50, переглянуло: 6761

Косинусом гострого кута а прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи.

Тангенсом гострого кута а називається відношення протилежного катета до прилеглого.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Функціональна залежність

Автор: admin от 8-06-2013, 22:45, переглянуло: 5292

Основними поняттями в математиці є: «множина», «натуральне число*,«точка», «пряма», «площина», «відстань» і т. д.

Множини

Означення поняття «множина не існує. Прикладами множин можуть бути...

Категорія: Математика » Алгебра

 


Квадратні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:42, переглянуло: 30864

Числа а, b і с — коефіцієнти квадратного рівняння: а — перший коефіцієнт, Ь — другий коефіцієнт, а с— вільний член рівняння.

Квадратне рівняння — це рівняння другого степеня, бо в його лівій частині стоїть многочлен другого степеня.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Квадратні корені і дійсні числа,

Автор: admin от 8-06-2013, 22:39, переглянуло: 96679

Поняття квадратних коренів числа виникло близько 4 тисяч років тому у Вавилоні. Перехід від визначення площі квадрата за його стороною до оберненої дії — пошуку сторони квадрата за його площею, призвів до розвитку розділу математики про квадратні корені. Ще у Вавилоні були складені таблиці квадратів чисел і величини квадратних коренів із числа. Щоправда, обчислення були наближеними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння

Автор: admin от 8-06-2013, 22:34, переглянуло: 11633

Означення. Два і більше виразів, відповідні значення яких прн всіх допустимих значеннях змінних, що входять до них, рівні називаються тотожно рівними.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Раціональні вирази - Цілі і дробові вирази. Додавання, віднімання, множення і ділення дробів

Автор: admin от 8-06-2013, 22:25, переглянуло: 115701

Означення. Алгебраїчним називається вираз, складений із чисел і змінних за допомогою знаків додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня і добування кореня та за допомогою дужок.

Алгебраїчний вираз, який не містить дії ділення на змінні і добування кореня зі змінних, називається цілим.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Системи лінійних рівнянь з двома змінними, Лінійні рівняння з двома змінними, способи розв'язування рівнянь з 2 змінними

Автор: admin от 8-06-2013, 22:20, переглянуло: 31483

Означення. Лінійні рівняння з двома змінними — це рівняння типу ах + by = с, де х і у — змінні, а а, Ь, с — певні числа, постійні для заданого рівняння.

Лінійними такі рівняння називаються тому, що змінні в них мають показник у першому степені.

Категорія: Математика » Алгебра

 


Розкладання многочленів на множники - винесення спільного множника за дужки, спосіб групування

Автор: admin от 8-06-2013, 22:13, переглянуло: 19214

Означення. Розкласти многочлен на множники — це означає виразити многочлен у вигляді добутку одночлена на многочлен або добутку двох та більше многочленів, який тотожний заданому многочлену.

Категорія: Математика » Алгебра

 

Назад Вперед