НАРОДНА ОСВІТАЗадачі на тему Властивості твердих тіл і рідин. Задачі з фізики 10 клас

Автор: admin от 27-03-2012, 13:40, переглянуло: 17103

5.1.0    Олово легко розплавити. Чому ж не можна видувати з нього вироби, як це роблять зі скла?

5.2.0         Колби деяких ламп роблять із прозорого сапфіра (А1203). Чому їх не видувають, як скляні вироби, а вирощують з розплаву?

5.3.0         Які види деформацій виникають у стіні будинку, плиті міжпо­верхового перекриття, тросі ліфта, сидінні стільця?

5.4.0         Яку деформацію зазнає стержень закритої дверної клямки, коли двері намагаються відчинити?

5.5.   Під дією якої сили, напрямленої уздовж осі стержня, у ньому вини­кає напруга 150 МПа? Діаметр стержня дорівнює 0,4 см.

5.6.   До мідного дроту з площею поперечного перерізу 0,5 мм2 підві­шений вантаж масою 5 кг. Знайдіть механічну напругу в дроті і його відносне видовження.

Категорія: Фізика

 


Задачі на спільну роботу

Автор: admin от 15-07-2014, 00:41, переглянуло: 7576

Задачі на спільну роботу досить часто зустрічаються на промисловому і сільськогосподарському виробництві, в економіці. Роботу за одиницю часу в економіці називають продуктивністю праці, а в фізиці — потужністю. Нехай об’єм виконаної роботи А, час виконання а потужність N.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Задачі на середні величини

Автор: admin от 15-07-2014, 00:39, переглянуло: 1723

Публікація висвітлює основні способи розв'язку задач на середні велечини в фізиці та математиці.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Задачі на рух тіла по ескалатору

Автор: admin от 15-07-2014, 00:56, переглянуло: 1663

Розв'язання цього типу задач аналогічне до розв'язання задач на рух по воді. Нехай довжина ескалатора S, швидкість тіла V, а швидкість ескалатора U.

Якщо тіло рухається в тому напрямку, що й ескалатор, то...

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра, Геометрія

 


Задачі на рух по воді (у повітрі)

Автор: admin от 15-07-2014, 00:35, переглянуло: 2611

Дана інфографіка містить інформацію про основні формули, що використовуються для рішення задач на рух по воді, чи у повітрі.

Категорія: Фізика

 


Задачі на зустрічний рух і рух в одному напрямку

Автор: admin от 15-07-2014, 01:01, переглянуло: 7488

Відстань між мітами 108 км. 3 пункту А вийшла автомашина зі швидкістю 10 м/с і одночасно їй з пункту В виїхав велосипедист з швидкістю 18 км/год. Через який час вони зустрінуться? Який шлях пройде автомашина і велосипедист?

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра, Геометрія

 


Задачі з фізики. Робота та потужність струму. Закон Ома для повного кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:42, переглянуло: 79064

11.1.0   До батарейки підключено лампочку. Чи правильне тверд­ження: усередині батарейки струм іде від її додатного полюса до від’ємного?

11.2.0   У замкнутому колі сторонні сили виконали роботу 5 Дж. Яку роботу виконали за цей час кулонівські сили?

11.3.0   ЕРС батарейки кишенькового ліхтарика дорівнює 4,5 В. Чому ж у цьому ліхтарику використовують лампочку, розраховану на напругу 3,5 В?

11.4.   У замкнутому колі сила струму дорівнює 1 А. Яку роботу виконують у колі сторонні сили за 10 с, якщо ЕРС джерела струму дорівнює 12 В?

11.5.   Акумулятор мотоцикла має ЕРС 6 В та внутрішній опір 0,5 Ом. До нього підключили реостат з опором 5,5 Ом. Знайдіть силу струму в реостаті та напругу на клемах акумулятора.

11.6.   Автомобільну лампу, на якій написано «12 В, 100 Вт», підключили до акумулятора з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,06 Ом. Знайдіть силу струму та потужність струму в лампі.

11.7.   ЕРС батареї акумуляторів дорівнює 6 В, а внутрішній опір батареї 0,25 Ом. Знайдіть силу струму короткого замикання.

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції

Автор: admin от 31-03-2012, 22:00, переглянуло: 80968

12.1.0         Чи діє магнітне поле на нерухомий електрон?

12.2.0         Як має рухатися електрон у однорідному магнітному полі, щоб на нього не діяла сила Лоренца?

12.3.0         По проводу (див. рисунок) йде елекіричний струм. В якому напрямі повернеться магнітна стрілка, поміщена в точку А? У точку С?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Конденсатори. Енергія електричного поля

Автор: admin от 31-03-2012, 21:14, переглянуло: 38514

9.1.0  Коли конденсатор підключили до джерела постійної напруги, одна з його обкладинок отримала зарад 20 нКл. Чому дорівнює: а) зарад конденсатора; б) сумарний заряд обох обкладинок?

9.2.0 Чи правильне твердження: під зарядом конденсатора розумі­ють суму зарядів його обкладинок?

9.3.0 У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо зменшити робочу площу пластин у 3 рази?

9.4.0  Відстань між пластинами плоского конденсатора зменшили в 2 рази. Як змінилася ємність конденсатора?

9.5.   Яка ємність конденсатора, заряд якого дорівнює 20 мКл при різниці потенціалів між обкладинками 2 кВ?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Закон Ома для ділянки кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:27, переглянуло: 25570

 

10.1.    Як визначити, не розриваючи коло, чи йде по проводу струм?

10.2.   Який заряд проходить щосекунди через поперечний переріз про­воду, що живить лампу, якщо сила струму в лампі дорівіноє 1 А?

10.3.   При якій силі струму за 4 с через поперечний переріз провідника проходить заряд 32 Кл?

10.4.   Зарядка автомобільного акумулятора тривала 5 год. Який заряд пройшов по колу, якщо сила струму дорівнювала 10 А?

10.5.   Який напрям електричного струму електронного променя в кінескопі телевізора: до екрана або від нього?

 

Категорія: Фізика