НАРОДНА ОСВІТАИнертность тела. Масса

Автор: admin от 24-01-2017, 07:45, переглянуло: 1807

Вспомните: вы заходите в автобус, все места заняты. Двери закрываются, автобус резко начинает движение, и вы должны приложить усилия, чтобы не упасть.

Категорія: Фізика

 


Закон сохранения и превращения механической энергии

Автор: admin от 24-01-2017, 08:02, переглянуло: 2434

Наверное, каждый из вас играл с мячиком-попрыгунчиком. Вспомните: мячик взлетает вверх, падает на пол, отскакивает от него, снова взлетает и снова падает... Когда мячик летит вверх, скорость его движения уменьшается, затем мячик на миг останавливается на некоторой высоте, а после этого начинает движение вниз.

Категорія: Фізика

 


Закон Кулона

Автор: evg от 7-08-2016, 14:05, переглянуло: 2044

Надаючи електрометру електричного заряду того чи іншого знака, можна виявити, що стрілка електрометра відхиляється на більший чи менший кут.

Доторкнемося до стрижня електрометра наелектризованою паличкою і запам’ятаємо кут, на який відхилиться стрілка (мал. 62 а). Щоб стрілка відхилилася на більший кут, треба передати електрометрові заряд з більшої поверхні зарядженої палички. Доторкнемося до електрометра рукою — він розрядиться, стрілка стане вертикально. 

Категорія: Фізика

 


Закон збереження і перетворення механічної енергії

Автор: admin от 21-01-2017, 21:09, переглянуло: 9839

Мабуть, кожен із вас грався з м'ячиком-стрибунцем. Згадайте: м'ячик злітає вгору, падає на підлогу, відскакує від неї, знову злітає і знову падає... Коли м'ячик летить угору, швидкість його руху зменшується, потім м'ячик на мить зупиняється на певній висоті, а після цього починає рух униз. Кінетична енергія м'ячика під час руху вгору теж зменшується.

Категорія: Фізика

 


Задачі. Теплообмін і фазові перетворення. Насичена пара, вологість повітря

Автор: admin от 28-03-2012, 16:42, переглянуло: 42572

6.1.0      Якщо дути на гарячий чай, він швидше остигне. Чому?

6.2.0    Температура повітря в жаркий літній день помітно вище, ніж температура води в ріці. Чому ж вам холодно, коли ви виходите з води після купання?

6.3.0Чому в вологому повітрі спеку переносити важче, ніж у сухому?

6.4.0    Обидва термометри психрометра показують однакову темпе­ратуру. Яка відносна вологість повітря?

6.5.    Парціальний тиск водяної пари в повітрі при температурі 20 °С дорівнює 1,4 кПа. Яка відносна вологість повітря?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі

Автор: admin от 31-03-2012, 20:09, переглянуло: 21227

8.1.   Потенціальна енергія заряду 1 нКл у точці електричного поля дорівнює 5 мкДж. Чому дорівнює потенціал поля в цій точці?

8.2.   У точці поля з потенціалом 300 В заряджене тіло має потенціальну енергію -0,6 мкДж. Який заряд тіла?

8.3.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 2 нКл із точки з потенціалом 200 В у точку з потенціалом 50 В?

8.4.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 4 нКл із точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 220 В?

8.5.   При переносі з точки А в точку В заряду 5 нКл електричне поле ви­конало роботу 10 мкДж. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.6.   При переносі з точки А в точку В заряду 4 мкКл виконується ро­бота 40 мДж проти кулонівських сил. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.7.   Заряд-20 нКл перемістили в однорідному електричному полі з напруженістю 10 кВ/м на 5 см у напрямі силової лінії. Яку роботу виконало поле? На скільки змінилася потенціальна енергія заряду?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Закон кулона. Напруженість електричного поля. 9-10 клас

Автор: admin от 31-03-2012, 19:40, переглянуло: 70071

7.1.0 Доторкнувшись додатно зарядженою скляною паличкою до сталевої кульки, ми передаємо їй додатний заряд. Які елементарні частки і куди при цьому переміщаються?

7.2.    Якщо піднести на нитці заряджену станіолеву гільзу до неза- рдцженої, то вони спочатку притягнуться одна до одної, а після дотику будуть відштовхуватися. Поясніть явище.

7.3.   Як зарядити дві металеві кульки однаковими за модулем, але різними за знаком зарядами?

7.4.    З якою силою взаємодіють два точкові заряди 2 нКл і 4 нКл, що знаходяться на відстані 3 см?

7.5.   Два однакові заряди"1, розташовані на відстані 9 см, відштовху­ються із силами 1 мН. Які модулі зарядів?

Категорія: Фізика

 


Задачі та вправи до підручника Фізика 7 клас Сиротюк

Автор: admin от 9-01-2016, 00:27, переглянуло: 60328

1. Розгляньте ножиці для різання листового металу й гострозубці для перерізування дротів (мал. 287). Чому в них ручки набагато довші, ніж леза?

Відповідь: ручки й леза інструментів діють як плечі важеля. Помірні зусилля руки, прикладені до довгих ручок, забезпечують на коротких лезах потрібні для різання металу сили.

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему зв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією молекул. Фізика

Автор: admin от 23-03-2012, 19:34, переглянуло: 10643

3.1. Чому дорівнює тиск вуглекислого газу, якщо в балоні об’ємом V = 40 л міститься N = 5 ■ 1024 молекул, а середня квадратична швид­кість молекул Ї7 = 400 м/с?

3.2. Знайдіть середню квадратичну швидкість молекул кисню за нормальних умов.

3.3. При якій температурі середня квадратична швидкість атомів гелію дорівнює 1,3 км/с?

3.4. У скільки разів змінився б тиск у балоні, якби в результаті елект­ричного розряду кисень 02, що знаходився в балоні, перетворився на озон 03? Вважайте, що температура газу не змінилася.

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему Закони термодинаміки. Теплові двигуни

Автор: admin от 23-03-2012, 19:43, переглянуло: 21835

 

4.1.   При якому процесі внутрішня енергія газу не змінюється?

4.2.     Яку роботу виконав газ при ізобарному збільшенні об’єму від 35 л до 50 л? Тиск газу дорівнює 200 кПа.

4.3.      Шматок м'якого дроту кілька разів зігнули і розігнули. В яку форму перейшла витрачена при цьому енергія?

4.4.     На скільки змінилася внутрішня енергія газу, якщо йому надали кількість теплоти 15 кДж і виконали над ним роботу 25 кДж?

4.5.     На скільки змінилася внутрішня енергія газу, що виконав роботу 50 кДж, одержавши кількість теплоти 85 кДж?

 

Категорія: Фізика