Народна Освіта » Фізика » Задачі на тему зв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією молекул. Фізика

НАРОДНА ОСВІТА

Задачі на тему зв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією молекул. Фізика

Задачі з фізики 10 клас. Зв'язок між температурою та кінетичною енергією молекул

 

 

3.1. Чому дорівнює тиск вуглекислого газу, якщо в балоні об’ємом V = 40 л міститься N = 5 ■ 1024 молекул, а середня квадратична швид­кість молекул Ї7 = 400 м/с?

3.2. Знайдіть середню квадратичну швидкість молекул кисню за нормальних умов.

3.3. При якій температурі середня квадратична швидкість атомів гелію дорівнює 1,3 км/с?

3.4. У скільки разів змінився б тиск у балоні, якби в результаті елект­ричного розряду кисень 02, що знаходився в балоні, перетворився на озон 03? Вважайте, що температура газу не змінилася.

3.5.0 Повітря складається в основному з кисню й азоту. Молекули якого з цих газів мають: а) більшу середню кінетичну енергію; б) більшу середню квадратичну швидкість?

3.6. Знайдіть середню кінетичну енергію поступального руху молекул при температурі 27 °С.

3.7. Температура повітря дорівнює -13 °С. До якої температури треба його нагріти, щоб середня кінетична енергія поступального руху молекул збільшилася на 15%? У півтора раза?

3.8. Яка концентрація молекул у повітрі за нормальних умов?

3.9.003 Одну з двох однакових посудин заповнено сухим повіт­рям, а іншу — вологим, яке містить водяну пару. Температури й тиски в обох посудинах однакові. Яка з них легша?

3.10. Чому дорівнює тиск газу, якщо його густина 2 кг/м3, а середня квадратична швидкість його молекул 600 м/с?

3.11. Молекули якого газу при 20 °С мають середню квадратичну швидкість 510 м/с?

3.12. У балон об’ємом 20 л, що знаходиться на вагах, накачали газ. Яка середня квадратична швидкість молекул газу, якщо манометр показав 4,9 МПа, а показання вагів збільшилося на 1 кг?

3.13. У скільки разів відрізняються середні квадратичні швидкості моле­кул кисню й азоту в вашій кімнаті?

3.14. У балоні А знаходиться кисень масою 8 г, а в такому ж ба­лоні Б — водень масою 0,5 г. Порівняйте тиски в балонах, якщо у молекул кисню й водню однакові: а) середні квадратичні швид­кості; б) середні кінетичні енергії.

3.15. Оцініть середню відстань між молекулами повітря в ясний літній день (при температурі 27 °С і тиску 100 кПа). У скільки разів ця відстань перевищує розміри молекул (приблизно 3 • 10'1,1 м)?

3.16. При підвищенні абсолютної температури азоту в 2 рази кож­на друга молекула дисоціювала на атоми. У скільки разів змінився тиск газу?

3.17. У досліді Штерна прилад обертається з частотою 40 с"1, радіуси внутрішнього та зовнішнього циліндрів дорівнюють відповідно 2 см і 20 см. На якій відстані один від одного осядуть на зовніш­ньому циліндрі атоми срібла, що мають швидкості 200 м/с і

300 м/с?

3.18. У досліді Штерна (див. попередню задачу) зсув середини смужки срібла склав 17 мм. Яка температура платинової нитки розжарю­вання?

3.19. У закритому балоні відбувається повне згоряння шматочка вугілля з утворенням вуглекислого газу. Після цього балон охо­лоджують до початкової температури. Порівняйте кінцевий тиск у балоні з початковим. Об’єм вугілля малий у порівнянні з об’ємом балона.

3.20. У закритому балоні при тиску р0 знаходиться суміш з 1 моль кисню і 2 моль водню. Між газами відбувається реакція з утво­ренням водяної пари. Який тиск установиться в балоні після охолодження до початкової температури? Конденсації пари не відбувається.

3.21. У герметично закритому балоні знаходиться суміш із тп\ = 2 г водню та т2 = 64 г кисню при тиску р0= 120 кПа. Між газами від­бувається реакція з утворенням водяної пари. Який тиск устано­виться в балоні після охолодження до початкової температури? Пара не конденсується.

3.22. Як змінилося б основне рівняння молекулярно-кінетичної те­орії ідеального газу, якби молекулам було «дозволено» рухатися тільки уздовж прямої, перпендикулярної до стінки посудини?

3.23.  Знайдіть середню квадратичну швидкість броунівської част­ки при температурі 20 °С; броунівську частку розглядайте як кульку радіусом 3 мкм, густина якої дорівнює густині води.

 

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 23-03-2012, 19:34, Переглядів: 10702