НАРОДНА ОСВІТАЗадачі з фізики. Конденсатори. Енергія електричного поля

Автор: admin от 31-03-2012, 21:14, переглянуло: 41723

9.1.0  Коли конденсатор підключили до джерела постійної напруги, одна з його обкладинок отримала зарад 20 нКл. Чому дорівнює: а) зарад конденсатора; б) сумарний заряд обох обкладинок?

9.2.0 Чи правильне твердження: під зарядом конденсатора розумі­ють суму зарядів його обкладинок?

9.3.0 У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо зменшити робочу площу пластин у 3 рази?

9.4.0  Відстань між пластинами плоского конденсатора зменшили в 2 рази. Як змінилася ємність конденсатора?

9.5.   Яка ємність конденсатора, заряд якого дорівнює 20 мКл при різниці потенціалів між обкладинками 2 кВ?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Закон Ома для ділянки кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:27, переглянуло: 27846

 

10.1.    Як визначити, не розриваючи коло, чи йде по проводу струм?

10.2.   Який заряд проходить щосекунди через поперечний переріз про­воду, що живить лампу, якщо сила струму в лампі дорівіноє 1 А?

10.3.   При якій силі струму за 4 с через поперечний переріз провідника проходить заряд 32 Кл?

10.4.   Зарядка автомобільного акумулятора тривала 5 год. Який заряд пройшов по колу, якщо сила струму дорівнювала 10 А?

10.5.   Який напрям електричного струму електронного променя в кінескопі телевізора: до екрана або від нього?

 

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Електромагнітна індукція

Автор: admin от 31-03-2012, 22:37, переглянуло: 43908

13.1.0         Як потрібно орієнтувати дротову рамку в однорідному маг­нітному полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? Був максимальним?

13.2.0         Магнітний потік через квадратну дротову рамку зі стороною 5 см, площина якої перпендикулярна до ліній індукції однорідного магнітного поля, дорівнює 0,1 мВб. Чому дорівнює модуль век­тора індукції магнітного поля?

13.3.   Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 30° із вертикаллю. Модуль вектора магнітної індукції дорів­нює 0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне дротове кільце радіусом 10 см?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Електричний струм у різних середовищах

Автор: admin от 31-03-2012, 22:52, переглянуло: 35388

14.1.   Сила струму в проводі дорівнює 1 А. Скільки електронів про­ходить через поперечний переріз проводу за 1 не?

14.2.   Чому дорівнює середня швидкість упорядкованого руху електро­нів у проводі з площею поперечного перерізу 3 мм2 при силі струму 5 А? Концентрація електронів провідності дорівнює 8 • 1028м"3.

14.3.   До якої температури треба остудити мідний провід, щоб його опір зменшився на 20%? Початкова температура дорівнює 0 °С.

14.4.   Коли дротову котушку перемістили з льоду, що тане, у відкриту посудину з киплячою водою, її опір збільшився на 30%. Чому до­рівнює температурний коефіцієнт опору металу, з якого вигото­влено дріт?

14.5.     Послідовно з електродвигуном іноді підключають напівпро­відниковий терморезистор. Чому в цьому випадку сила струму при включенні зростає повільніше?

14.6.   На рисунку показано вольт-амперні характеристики фоторезис- тора, що відповідають двом його різним станам. Яка з характе­ристик відповідає освітленому фоторезистору, а яка — затемне­ному? У скільки разів змінився опір фоторезистора при освітленні?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики за 9 клас для класних та домашніх робіт (+ відповіді)

Автор: admin от 15-07-2014, 01:12, переглянуло: 12779

1.    Визначте по графіку швидкість руху велосипедиста, (мал. 1).

2.    Плавець пливе за течією річки. Визначте його швидкість відносно берега, якщо швидкість плавця відносно води 1,5 м/сек., а швидкість течії річки дорівнює 0,5 м/сек.

3.    По графіку (мал. 2) визначте прискорення прямолінійного руху тіла.

Категорія: Фізика

 

 


Електричні явища. Теорія та приклади розв'язування задач

Автор: admin от 1-03-2013, 13:21, переглянуло: 10351

В природі існує два види зарядів:
"+" - позитивний
"-" - негативний
Різнойменні - притягуються.
Однойменні - відштовхуються

Категорія: Фізика

 


Деформация тела. Сила упругости. Закон Гука

Автор: admin от 24-01-2017, 07:50, переглянуло: 4710

Вспомните ненастный день: дует порывистый ветер, гнутся деревья. Чем сильнее ветер, тем больше гнутся деревья. А вот физики говорят, что деревья деформируются. Когда ветер стихает, деревья возвращаются в свое первоначальное положение — деформация исчезает. Но если ветер достаточно сильный, то ветви деревьев и даже их стволы могут сломаться.

Категорія: Фізика

 


Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

Автор: admin от 21-01-2017, 07:13, переглянуло: 49966

На початку відомого твору Івана Котляревського «Наталка Полтавка» дівчина співає пісню: «Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться...» Фізики кажуть: дерева деформуються.

Категорія: Фізика

 


Давление твердых тел на поверхности. Сила давления

Автор: admin от 24-01-2017, 07:52, переглянуло: 2947

Почему жители севера для передвижения по снегу используют лыжи? Почему женщина, обутая летом в обувь на шпильках, оставляет на мягком асфальте заметные и глубокие следы? зачем лезвия ножей время от времени натачивают? для чего у гвоздя есть острие? Попытаемся выяснить ответы на эти вопросы.

Категорія: Фізика