Народна Освіта » Фізика » Задачі та вправи до підручника Фізика 7 клас Сиротюк

НАРОДНА ОСВІТА

Задачі та вправи до підручника Фізика 7 клас Сиротюк

Розв’язуємо разом

1.    Розгляньте ножиці для різання листового металу й гострозубці для перерізування дротів (мал. 287). Чому в них ручки набагато довші, ніж леза?

Відповідь: ручки й леза інструментів діють як плечі важеля. Помірні зусилля руки, прикладені до довгих ручок, забезпечують на коротких лезах потрібні для різання металу сили.

2.    Що покаже динамометр, якщо важіль перебуває в рівновазі (мал. 288)? Маса гирі дорівнює 3 кг. Масою важеля нехтуємо.

Відповідь: гиря масою 3 кг підвішена на відстані 5 поділок від осі обертання. Динамометр закріплено на відстані 15 поділок від осі обертання. Відповідно до правила моментів сил: M1 = M2, або F1d1 = F2d2. Оскільки динамометр діє на плече, втричі довше за плече з підвішеною гирею, то він покаже значення сили 10 Н, що втричі менше за вагу гирі 30 Н.

3.    На коротке плече важеля підвісили вантаж масою 100 кг. Щоб підняти його, до довшого плеча приклали силу 250 Н. Вантаж піднявся на висоту 8 см, при цьому точка прикладання діючої сили опустилася на 40 см. Визначте ККД важеля.

У цьому випадку також виконується «золоте правило» механіки. Частина корисної роботи (22 %) затрачається на подолання тертя на осі важеля, а також на переміщення самого важеля.

ККД будь-якого механізму завжди менший від 100 %. Створюючи механізми, конструктори прагнуть збільшити їх ККД. Для цього вони зменшують тертя в осях механізмів і їх масу.

Рівень А

363.    Чому сірник легко розламати посередині й важко відламати маленький шматок від нього?

364.    Чому, розрізаючи товстий папір або картон, розміщуємо їх ближче до осі ножиць?

365.    Підмітаючи підлогу, щітку тримають двома руками. Яка рука більше працює?

366.    Олівець або ручка є важелем. Де розміщується точка опори під час писання?

367.    Поясніть, навіщо користуються нерухомим блоком, адже виграшу в силі він не дає. Де його зручно використовувати?

368.    Поясніть дію весла як важеля (мал. 289).

369.    Який простий механізм зображено на малюнку 290? Чи дає він виграш у силі? У роботі?

370.    З якою метою всі підйомні крани обладнують противагами?

371.    Чому ножі мають різну конструкцію (мал. 291)?

372.    Як знайти середину бруска, не вимірюючи його довжини?

373.    Якщо, використовуючи нерухомий блок, ми не маємо виграшу в силі, то з якою метою його застосовують?

374.    Яку силу треба прикласти, щоб за допомогою нерухомого блока підняти вантаж вагою 400 Н?

375.    Яку силу треба прикласти, щоб за допомогою рухомого блока підняти вантаж вагою 720 Н?

376.    Чому легше котити бочку на машину похилою дошкою, а не підіймати її?

377.    Чому дорога в горах має багато поворотів?

378.    Роздивіться гвинт для металу (саморіз) і гвинт для дерева (шуруп). Чим зумовлена різниця між ними?

379.    Довжина коротшого плеча важеля дорівнює 5 см, довшого - 30 см. На коротше плече діє сила 12 Н. Яку силу треба прикласти до довшого плеча, щоб зрівноважити важіль?

380.    За допомогою гострозубців перекушують цвях. Відстань від осі обертання гострозубців до цвяха дорівнює 2 см, а до точки прикладання сили руки - 16 см. Рука стискує гострозубці із силою 200 Н. Визначте силу, що діє на цвях.

381.    На коротше плече важеля діє сила 300 Н, на довше - 20 Н. Довжина коротшого плеча - 5 см. Визначте довжину довшого плеча важеля.

382.    На кінцях важеля діють сили 40 Н і 240 Н, відстань від точки опори до меншої сили дорівнює 6 см. Визначте довжину важеля, якщо важіль перебуває в рівновазі.

383.    За допомогою рухомого блока піднімають вантаж масою 140 кг на висоту 4 м, діючи силою 750 Н. Визначте ККД блока.

384.    Відро з піском, маса якого дорівнює 24,5 кг, піднімають за допомогою нерухомого блока на висоту 10 м, діючи на мотузку силою 250 Н. Обчисліть ККД установки.

385.    Ящик із цвяхами, маса якого дорівнює 54 кг, піднімають на п’ятий поверх споруджуваного будинку за допомогою рухомого блока, діючи на мотузку силою 360 Н. Обчисліть ККД установки.

Рівень Б

386.    Ломом піднімають вантаж так, що точка опори проходить якраз посередині лома. Який виграш у силі при цьому отримаємо?

387.    На малюнку 292 зображено установку, що призначена для піднімання і опускання вантажів. Укажіть, який із блоків рухомий, а який - нерухомий.

Зобразіть сили, що діють на рухомий блок і вантаж. Яку силу потрібно прикласти, щоб підняти вантаж? Як зміниться відповідь у задачі, якщо використати не один рухомий блок, а два або чотири?

388.    У яких слюсарних і столярних інструментах використовують властивості клина? Запишіть назви цих інструментів і вкажіть, яка частина інструмента є клином.

389.    На малюнку 293 зображено верф Миколаївського кораблебудівного заводу, де будують кораблі різних типів.

Розгляньте малюнки й дайте відповіді на запитання. Які прості механізми використовуються під час будівництва кораблів? Чому конструкції зображених кранів відрізняються від конструкції інших підйомних кранів?

390.    Розгляньте руль, педаль і передачу велосипеда. У якому із цих механізмів досягають виграшу в силі, а в якому - у швидкості? Поясніть.

391.    На кінцях важеля діють сили 2 Н і 18 Н. Довжина важеля дорівнює 1 м. Де міститься точка опори, якщо важіль перебуває в рівновазі?

392.    Який виграш у силі дає гідравлічний прес, площі поршнів якого дорівнюють 2 см2 і 40 см2? Масло нагнітається за допомогою важеля, плечі якого дорівнюють 10 см і 50 см.

393.    Гідравлічний домкрат приводиться в дію за допомогою важеля, плечі якого дорівнюють 10 см і 50 см. Площа більшого поршня в 160 разів перевищує площу меншого поршня. Який вантаж можна підняти цим домкратом, діючи на рукоятку із силою 200 Н?

394.    Користуючись важелем, підняли вантаж на висоту 8 см. При цьому сила, що діє на довше плече, виконала роботу 180 Дж. Визначте вагу піднятого вантажу, а також силу, що діє на довше плече, якщо точка прикладання цієї сили опустилася на 2 м.

395.    Прямий шматок дроту, маса якого дорівнює 200 г, підвішено на нитці за середину. Дріт перебуває в рівновазі. Лівий кінець дроту зігнули навпіл так, що він розмістився паралельно іншій частині дроту й кінець його збігався з точкою підвісу. Яку силу треба прикласти до правого кінця дроту, щоб відновити рівновагу?

396.    За допомогою нерухомого блока піднімають з води гранітну плиту, об’єм якої дорівнює 0,03 м3. Яку силу прикладають робітники, коли плита перебуває у воді? Коли плита перебуває над поверхнею води?

397.    Вантаж якої маси можна підняти за допомогою рухомого блока, вага якого дорівнює 20 Н, прикладаючи до вільного кінця мотузки силу 210 Н? Тертя не враховувати.

398.    Хлопчик везе санки вгору, прикладаючи силу 600 Н. Довжина гори - 60 м, висота - 12 м, вага санок з вантажем - 3600 Н. Визначте ККД гори.

399.    Висота похилої площини - 1,2 м, а довжина - 10,8 м. Щоб підняти по цій площині вантаж масою 180 кг, потрібна сила 250 Н. Визначте ККД похилої площини.

400.    Яку роботу треба виконати, щоб підняти вантаж масою 150 кг на висоту 5,6 м, використовуючи нерухомий блок, ККД якого дорівнює 84 %?

401.    За допомогою рухомого блока піднімають вантаж масою 120 кг на висоту 15 м. Визначте роботу, яка при цьому виконується, якщо ККД блока дорівнює 90 %.

402.    Піднімаючи вантаж за допомогою похилої площини на висоту

2.5    м, виконують роботу 6 кДж. Визначте вагу вантажу, якщо ККД похилої площини дорівнює 55 %.

403.    Похилою площиною переміщують вантаж, вага якого дорівнює

3.5    кН, на висоту 1,4 м. Обчисліть виконану при цьому роботу, якщо ККД похилої площини становить 60 %.

404.    Вантаж, маса якого дорівнює 1,2 кг, учень рівномірно перемістив до вершини похилої площини завдовжки 0,8 м і заввишки 0,2 м. При цьому переміщенні сила напрямлена паралельно до похилої площини й дорівнює 5,4 Н. Обчисліть ККД учня?

405.    Під час рівномірного переміщення вантажу масою 15 кг по похилій площині динамометр, прив’язаний до вантажу, показував силу 40 Н. Обчисліть ККД похилої площини, якщо довжина її дорівнює 1,8 м, висота - 30 см.

406.    Знайдіть ККД гідроелектростанції, якщо витрата води становить 6 м3/с, напір води - 20 м, а потужність станції - 880 кВт.

407.    Піднімаючи за допомогою рухомого блока відро з піском вагою 200 Н на висоту 5 м, виконують роботу 1020 Дж. Визначте: а) силу тертя в блоці; б) ККД установки.

408.    Обчисліть ККД важеля, за допомогою якого вантаж масою 245 кг рівномірно підняли на висоту 6 см, при цьому до довшого плеча важеля приклали силу 500 Н, а точка прикладання цієї сили опустилася на 0,3 м.

409.    За допомогою рухомого блока піднімають вантаж, прикладаючи силу 154 Н. Визначте вагу вантажу, якщо сила тертя дорівнює 16 Н.

410.    Тіло А підвісили до динамометра, а потім підняли по похилій площині з рівня EK на рівень CD (мал. 294). Визначте ККД похилої площини. Елементи площини та лінійку на малюнку зображено в однаковому масштабі.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

З життя вчених

Одним з найвеличніших механіків світу був знаменитий Архімед (близько 287-212 рр. до н. е.). Ще навчаючись в Александрії (Єгипет), свої чудові наукові знання Архімед застосовував для конструювання багатьох машин. Зокрема, учений винайшов нескінченний гвинт та водопідйомну машину, названу архімедовим гвинтом (мал. 295).

Водопідйомна машина Архімеда - це циліндрична труба завдовжки 4-6 м, відкрита з обох боків. По осі труби розміщено вал із гвинтовою поверхнею. Один кінець гвинта розташовували в тому місці, куди мала підніматися вода, інший кінець опускали в рідину.

Під час обертання гвинта вода піднімалася вздовж труби і виливалася з верхнього отвору. Отже, дія гвинта базується фактично на принципі похилої площини. Гвинт Архімеда мав перевагу над поршневим насосом, оскільки давав змогу здійснювати підйом забрудненої гілками води. Цим винаходом Архімеда ми користуємося і донині у звичайних кухонних м'ясорубках.

Після повернення до Греції знаменитий учений жив у рідному місті Сиракузах на о. Сицилія в Середземному морі. За легендою, Архімед, захоплений своїми дослідженнями, одного разу заявив царю Сиракуз Гідрону, що міг би перевернути Землю, якби він мав точку опори. Здивований цар запропонував Архімедові продемонструвати йому, як за допомогою малої сили можна піднімати великі вантажі. Архімед погодився і наказав витягнути на берег царську вантажну

трієру, посадити на неї увесь екіпаж і завантажити корабель. Розмістившись на певній відстані, Архімед, рухаючи рукою блок, що був сполучений із системою механізмів, почав тягнути до себе корабель так тихо та рівно, немов той плив по воді. Захоплений побаченим цар Гідрон запропонував Архімедові сконструювати для нього військові машини, які можна було б використовувати для оборони Сиракуз. На той час Сиракузи брали участь у Другій пунічній, або Ганнібаловій війні, де однією воюючою стороною були римляни, а другою - карфагеняни. У цю війну було втягнуто багато народів Західного Середземномор'я (іспанців, галлів, греків, македонців). Один з визначних полководців світу - Ганнібал здійснив важкий військовий похід з Іспанії через Альпи до Італії, де йому вдалося розгромити три римські армії. У відповідь римляни в 213 р. до н. е. розпочали осаду грецького міста Сиракузи.

Без сумніву, Архімеда можна назвати родоначальником і статики. Він перший запропонував теорію важеля і, зокрема, сформулював закон важеля: «Вимірювані величини ваг перебувають у рівновазі, якщо відстані від точок їх прикладання до точки опори обернено пропорційні цим вагам». Роботи Архімеда дали змогу створити наукову теорію вчення про важелі.

Для захисту рідного міста Архімед винайшов ряд військових машин: катапульти, що викидали на велику відстань каміння різної величини; «журавлині дзьоби», які спускалися на канатах і захоплювали носи ворожих кораблів, розгойдуючи та піднімаючи їх. Елементами всіх цих конструкцій були блоки, гвинти, зубчасті колеса, пружини та водяні двигуни.

Коли римські війська оточили Сиракузи, 75-річний Архімед очолив оборону рідного міста. Механізми, які він сконструював, вразили уяву сучасників. Великі втрати, яких зазнавали римські війська від «залізних лап» і метальних машин Архімеда, призвели, за словами Плутарха, до того, що «римляни стали такі боязкі, що коли помічали, як над стіною рухається канат або колода, то кричали: «Ось, ось воно» - і, думаючи, що Архімед хоче направити на них яку-небудь машину, стрімко тікали».

Кілька місяців тривала облога Сиракуз, і лише через зрадників, які відкрили ворота, римляни змогли увірватися в місто. «Немало прикладів мерзенної злості й мерзенної

жадоби можна було б пригадати, - пише Тит Лівій (І ст. до н. е.) про пограбування Си-ракуз, - але найзначніший між ними - вбивство Архімеда. Серед дикого сум'яття, під крики й тупіт озвірілих солдатів, Архімед спокійно роздумував, розглядаючи накреслені на піску фігури, і якийсь грабіжник заколов його мечем, навіть не підозрюючи, хто це» (мал. 296).

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Контрольні запитання

1.    У яких випадках можна сказати, що тіло має енергію?

2.    Від яких величин залежить потенціальна енергія піднятого над Землею тіла?

3.    Від яких величин залежить потенціальна енергія пружно деформованого тіла?

4.    Від яких величин залежить кінетична енергія тіла?

5.    Які зміни енергії відбуваються під час падіння води з греблі?

6.    Для яких фізичних величин одиницею в СІ є 1 джоуль?

7.    Що таке машина і механізм? Чим вони різняться? Наведіть приклади використання простих механізмів на будівельному майданчику.

8.    Про що свідчить правило рівноваги важеля або правило моментів сил?

9.    У чому програють, користуючись важелем, рухомим блоком, похилою площиною, які дають виграш у силі?

10.    У чому полягає «золоте правило» механіки?

11.    Чому при застосуванні механізмів для піднімання вантажів і подолання інших опорів корисна робота не дорівнює повній (затраченій)?

12.    Що таке коефіцієнт корисної дії (ККД)? Чи може він бути більшим за одиницю?

Що я знаю і вмію робити

Я знаю, які є одиниці Фізичних вєличин.

1. Замість крапок вставте відповідні значення фізичних величин:

Я вмію визначати механічну роботу, яку виконує тіло, і потужність механізму.

2.    Два хлопці масою 40 кг кожен піднялися на гору заввишки 50 м. Один піднімався прямо вгору, а другий ішов угору по спіралі. Який з хлопців виконав більшу роботу? Обчисліть її.

3.    Обчисліть «у ватах» потужність серця спортсмена під час змагань, знаючи, що за одне скорочення воно виконує роботу 16 Дж і за одну хвилину робить 240 скорочень.

4.    Вітрові електростанції є екологічно чистими й дешевими. Потужність вітродвигуна дорівнює 2 500 000 Вт. Яку роботу може виконати такий двигун за 1 добу?

Я знаю, які є види енергії.

5.    За рахунок якої енергії іде годинник, рухається снаряд у стволі гармати, піднімається ракета, тече вода в річці, обертаються крила вітрової електростанції?

Я вмію визначати енергію тіла.

6.    Пружину жорсткістю 200 Н/м стиснули на 5 см за допомогою тіла масою 200 г. Якої потенціальної енергії надали пружині? Якої найбільшої швидкості набуде тіло, коли пружина розпрямиться? Якою буде кінетична енергія цього тіла?

Я знаю, які є прості механізми.

7.    Які частини тіл живих організмів можна розглядати як прості механізми?

8.    Які прості механізми зображено на малюнку 297? Яке їх призначення?

Я вмію визначати, який виграш у силі дають прості механізми.

9.    Визначте виграш у силі під час використання ножиць.

10.    Який виграш у силі можна отримати за допомогою важеля завдовжки 2 м, якщо вісь обертання розташована на відстані 20 см від вантажу?

11.    Який виграш у силі можна отримати за допомогою системи блоків, яка складається з трьох рухомих і трьох нерухомих блоків?

12.    До пружини, закріпленої у штативі, підвісили гирю масою 1 кг (мал. 298). Використовуючи малюнок, визначте: а) видовження пружини; б) які сили діють на гирю; пружину. Зобразіть їх на малюнку; в) значення сили тяжіння, яка діє на гирю; г) коефіцієнт жорсткості пружини; д) значення сили пружності, яка діє на пружину; е) потенціальну енергію гирі; є) потенціальну енергію пружини; ж) порівняйте потенціальну енергію гирі та потенціальну енергію пружини. Зробіть висновки.

Я знаю умову рівноваги важеля.

13.    До коромисла терезів підвісили два циліндри однакової маси: свинцевий і алюмінієвий. Терези перебувають у рівновазі. Чи порушиться рівновага, якщо обидва циліндри опустити у воду? У гас?

Я вмію визначати ККД простого механізму.

14.    У нагнітальному водяному насосі ручка під дією сили 15 Н переміщується на відстань 40 см за один рух поршня. Поршень насоса створює опір 50 Н і піднімається на висоту 10 см. Визначте ККД насоса.

Я вмію конструювати і винаходити.

15.    «Бампер». Спереду та позаду легкових автомобілів (мал. 299) встановлюються бампери, які в разі зіткнення транспортних засобів з перешкодами, деформуючись, хоча б частково беруть удар на себе і таким чином «гасять» енергію удару. Для кращого поглинання енергії оболонки бамперів можуть наповнюватися пінополіуретаном або іншою пористою речовиною.

В окремих випадках конструкції бамперів містять у собі пластмасові вставки, пружинні або гідравлічні амортизатори, які пом'якшують удар під час зіткнення автомобіля з перешкодою. Запропонуйте пристрій (бампер, приставку до нього тощо) або ж інші пристрої чи способи, які б максимально убезпечували від травм пасажирів під час зіткнення автомобіля з перешкодою.

16.    «ГЕС без греблі». Греблі ГЕС створюють велику кількість екологічних, економічних та інших проблем. Наприклад, підняття греблею рівня води в річці призводить до затоплення значних територій, перешкоджає проходу риби у верхів'я річки під час нересту, створює проблеми для річкового транспорту тощо. Запропонуйте пристрій, який би достатньо ефективно перетворював енергію руху води в інші види енергії, а принцип його дії не потребував би створення гребель.

17.    «Енергія вітру». Одним з недоліків вітрових двигунів є шум, що виникає під час обертання їх лопатей, - такої частоти, що дуже негативно впливає на тварин. Запропонуйте свій варіант вітрового двигуна, який би не мав цього недоліку.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1.    У яких з перелічених випадків виконується механічна робота?

А сталева кулька котиться по горизонтальному столу Б цегла лежить на землі В кран піднімає вантаж Г вантаж висить на нитці

2.    Повітряний потік підняв яструба масою 400 г на висоту 70 м. Яку роботу виконала сила, що підняла птаха?

А 280 Дж    Б 28 Дж    В 2,8 Дж    Г 300 Дж

3.    Яку потужність розвиває людина, яка за 15 с піднімає відро води вагою 120 Н з колодязя завглибшки 20 м?

А 160 Вт    Б 90 Вт    В 360 Вт    Г 120 Вт

4.    Яку роботу може виконати двигун мопеда потужністю 600 Вт за 5 хв?

А 180 кДж Б 3000 Дж В 1800Дж Г правильної відповіді немає

5.    Якої маси тіло підняли на висоту 10 м над Землею, якщо його потенціальна енергія дорівнює 1200 Дж?

А 120 кг    Б 1,2 кг    В 12 кг    Г 1200 кг

6.    Якої потенціальної енергії надали пружині жорсткістю 100 Н/м, якщо її розтягнули на 10 см?

А 10 Дж    Б 1 Дж    В 0,1 Дж    Г 0,5 Дж

7.    Автомобіль масою 2 т рухається зі швидкістю 20 м/с. Яка його кінетична енергія?

А 80 кДж Б 800 кДж В 40 кДж Г 400 кДж

8.    Яку силу треба прикласти до важеля завдовжки 2 м, щоб підняти камінь масою 100 кг, якщо точка опори розташована на відстані 40 см від каменя?

А 25 Н Б 250 Н В 2500 Н

Г правильної відповіді немає

9.    Який вантаж можна підняти, використавши рухомий і нерухомий блоки й приклавши силу 200 Н?

А 20 кг    Б 200 кг    В 100 кг    Г 40 кг

10.    Який з простих механізмів належить до похилої площини?

А блок    Б клин    В важіль    Г немає таких

11.    Яку корисну роботу треба виконати, щоб підняти на висоту 2 м по похилій площині бочку масою 200 кг?

А 200 Дж    Б 400 Дж    В 4000 Дж    Г 40 кДж

12.    Висота похилої площини дорівнює 1 м, а довжина - 10 м. Щоб підняти по цій площині вантаж масою 150 кг, потрібна сила 250 Н. Визначте ККД похилої площини.

А 56 %    Б 60 %    В 75 %    Г правильної відповіді немає

Варіант 2

1.    У яких з наведених випадків виконується механічна робота?

А сталева кулька, випущена з рук, падає на землю Б на столі стоїть гиря

В по гладенькій горизонтальній поверхні скла котиться металева кулька Г людина, яка стоїть на місці, тримає на плечах мішок із цукром

2.    Робітник за допомогою рухомого блока підняв вантаж на висоту 1 м, приклавши до вільного кінця мотузки силу 160 Н. Яку роботу він виконав?

А 80 Дж Б 160 Дж В 240 Дж Г 320 Дж

3.    Яку потужність розвиває трактор, рівномірно рухаючись на першій швидкості (v = 3,6 км/год), якщо сила тяги трактора дорівнює 12 кН?

А 12 кВт    Б    43,2 кВт    В 120 кВт    Г 1,2 кВт

4.    Яку роботу виконує серце людини потужністю 1 Вт за 10 хв?

А 1,6 Дж Б 0,0016 Дж В 0,016 Дж

Г правильної відповіді немає

5.    На яку висоту підняли тіло масою 2 кг над Землею, якщо його потенціальна енергія дорівнює 600 Дж?

А 300 м    Б    30 м    В 3 м    Г 3000 м

6.    Пружину жорсткістю 40 Н/м стиснули на 5 см. Яка її потенціальна енергія?

А 2 Дж    Б    1 Дж    В 0,05 Дж    Г 0,9 Дж

7.    Трактор масою 10 т рухається зі швидкістю 5 м/с. Яка його кінетична енергія?

А 250 кДж    Б    25 кДж    В 12,5 кДж    Г 125 кДж

8.    Яку силу треба прикласти до лома завдовжки 1,2 м, щоб підняти бетонний блок масою 250 кг, якщо точка опори розташована на відстані 20 см від блока?

А 200 Н Б 2500 Н В 1000 Н

Г правильної відповіді немає

9.    Який вантаж можна підняти, використавши рухомий і два нерухомих блоки та приклавши силу 100 Н?

A 20 кг    Б    10 кг    В 100 кг    Г 40 кг

10.    Який із простих механізмів є важелем?

A блок    Б    клин    В гвинт

11.    Яку корисну роботу треба виконати, щоб підняти на висоту 3 м по похилій площині колоду масою 400 кг?

A 1200 Дж Б 12 кДж В 4000 Дж Г 120 кДж

12.    Висота похилої дороги дорівнює 10 м, а довжина - 100 м. Щоб підняти по цій площині автомобіль масою 1000 кг, потрібно прикласти силу 2500 Н. Визначте ККД похилої дороги.

A 50 %    Б    60 %    В 40 %    Г    правильної відповіді немає

ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС

1.    Чи є у вас удома однакові тіла, виготовлені з різних речовин? Назвіть такі тіла й речовини, з яких їх виготовлено.

2.    Яка речовина має різні назви залежно від того, у якому стані вона перебуває?

3.    Чому цукор і сіль швидше розчиняються в гарячій воді, ніж у холодній?

4.    Чому солоний оселедець, якщо його покласти на деякий час у воду, стає менш солоним?

5.    Людина сидить у рухомому автомобілі. Відносно яких тіл вона перебуває у русі, а відносно яких - у спокої?

6.    Для економії часу в жнива автомобіль навантажується зерном з комбайна на ходу. Поясніть: а) чи рухається автомобіль відносно комбайна;

б)    чи рухаються автомобіль і комбайн відносно стерні; в) чи рухається зерно відносно автомобіля.

7.    Під час руху комбайна зрізані стеблини вкладаються на транспортер, який переміщує їх перпендикулярно до напряму руху машини. У якому напрямі рухатимуться зрізані стеблини відносно поверхні землі?

8.    Як можна визначити напрям руху хмари на небосхилі?

9.    Який вид має траєкторія руху: а) точки на ободі колеса, що вільно обертається; б) найдальшої точки від осі на протекторі колеса автомобіля, що рухається горизонтально без ковзання; в) точки на осі колеса рухомого автомобіля?

10.    Чи можна вважати рівномірним рух: а) ескалатора метро; б) трамвая; в) птаха в повітрі; г) велосипедиста; д) стрічки транспортера?

11.    Учень уранці пішов з дому до школи, а після уроків тим самим шляхом повернувся. Який шлях пройшов учень і яке він здійснив переміщення?

12.    Яких значень набуватимуть шлях і переміщення в попередній задачі, якщо учень тільки прийшов до школи?

13.    Середня відстань від Землі до Сонця дорівнює 150 000 000 км. Яке переміщення здійснить у просторі Земля протягом півроку й року?

14.    Краплі дощу, які падають вертикально, утворюють на вікнах рухомого трамвая смуги під кутом 45° до вертикалі. Якою є швидкість трамвая порівняно зі швидкістю падіння крапель?

15.    З літака скидають контейнер. Якою буде траєкторія руху вантажу, якщо систему відліку пов’язати з: а) літаком; б) контейнером;

в)    Землею?

16.    Восьминоги, кальмари, каракатиці та деякі інші істоти похмурих глибин моря переміщуються подібно до ракети, із силою викидаючи воду, яку набирають через рот. Чи може такий спосіб переміщення забезпечити їм велику швидкість руху в товщі води?

17.    Намотуючи нитку на котушку, слід поступово зменшувати швидкість її обертання. Чому?

18.    На будівництві після заливання бетону у форму в нього занурюють невелике тіло (прилад) й надають йому швидких коливань. Для чого використовується цей вібратор (мал. 300)?

19.    Чому лікар може, тримаючи пальці на руці хворого, підрахувати число ударів серця за хвилину?

20.    Щоб гойдатися на гойдалці слід спочатку довести її коливання до певної амплітуди, а потім уже підтримувати їх. Як це робиться?

21.    Для чого в бабки на кінцях крил є потовщення (птеростигми)?

22.    Людина стрибнула з великого моторного човна на берег річки. Що можна сказати про швидкості, які отримали човен і тіло людини?

23.    Чи однаково стискаються буфери однакових вагонів при зіткненні, якщо: один з них нерухомий; один порожній, а другий навантажений?

24.    Чому важко розбити горіх на м’якій опорі й легко - на твердій?

25.    Для чого чоботар, прибиваючи підметку, надіває чобіт на залізну лапку (мал. 301)?

26.    Веслувальник, стоячи однією ногою на пристані, другу ставить на човен і відштовхується від пристані. У якому випадку йому зручніше сідати в човен: коли човен порожній чи коли в човні є люди?

27.    Для чого спортсмен у момент стрибка змахує руками? Чому в кінці стрибка спортсмен опускається на зігнуті ноги (мал. 302)?

28.    Є такий цирковий номер: на груди актора кладуть важке ковадло й починають бити по ньому молотом. Чому ж удар молотом по важкому ковадлу виявляється для людини зовсім не шкідливим, тоді як такий самий удар безпосередньо по тілу був би смертельним?

29.    На столику залізничного вагона стоїть склянка чаю. Якою буде поверхня чаю в склянці, коли потяг сповільнюватиме рух?

30.    Як лисиця використовує довгий пухнастий хвіст під час бігу (мал. 303)?

31.    Їдучи в дощ тролейбусом чи трамваєм, пасажири помічають, що вода, яка збирається на даху, виливається то спереду, то ззаду вагона. Як це пояснити?

32.    Поясніть зміст прислів’я: «Коси коса, доки роса» (мал. 304).

33.    Чому коса при швидкому русі перерізає стебла рослин, а при повільному не може цього зробити?

34.    Чому швидка їзда містом більш безпечна для легкових автомобілів, але може виявитися небезпечною для вантажних?

35.    На якому явищі ґрунтується процес забивання цвяха в деревину (мал. 305)? Палі в ґрунт?

36.    Чи однаково обмиваються береги річки на її повороті (мал. 306)?

37.    Чим пояснюється течія води в річці?

38.    Члени екіпажу «Аполлон-12» А. Конрад та А. Бін розповідали, що на поверхні Місяця легко ходити, але й легко втратити рівновагу. Як це пояснити?

39.    Підстрибуючи вгору, людина надає земній кулі певної, хоч і надзвичайно малої, швидкості. Як змінюється швидкість земної кулі під час руху людини вгору?

40.    Чи зникає сила тяжіння в стані невагомості?

41.    Іноді доводиться підпирати гілки яблунь, коли яблука починають дозрівати (наливатися). Для чого це робиться?

42.    Чому для спортивних стрибків у воду з трампліна використовується пружиниста стартова долівка (мал. 307)?

43.    За рахунок чого, стрибаючи на батуті, спортсмен може досягати високих стрибків?

44.    Гімнаст виконує оберти на турніку. Куди напрямлена та якого значення набуватиме сила пружності у верхній і нижній точках траєкторії гімнаста (мал. 308)?

45.    Чому квочка не боїться роздушити яйця, тоді як слабке курча легко пробиває шкаралупу яйця зсередини?

46.    Після припинення дії сили трава відновлює свою форму. Яка властивість трави проявляється при цьому?

47.    Чи має риба у воді вагу?

48.    Чому взимку гілки дерев часто опускаються донизу?

49.    Чому в гепарда кігті не втягуються, як, наприклад, у котів?

50.    Для чого взимку дороги й тротуари посипають піском?

51.    Чому купа гречки має велику крутизну, горох - дещо меншу, а просо - зовсім малу?

52.    Чи однакова швидкість течії річки вздовж усієї ширини?

53.    Шкідливою чи корисною є сила тертя в таких випадках: а) тертя між лижами й снігом; б) тертя на гвинті слюсарних лещат; в) тертя на гвинті домкрата, яким піднімають автомобіль; г) тертя на колесах шасі літака під час зльоту й під час посадки?

54.    Куди напрямлена сила тертя під час руху лижника в таких випадках: а) нога з лижею рухається вперед, потім зупиняється, а друга нога починає рухатись; б) лижник обходить перешкоду, нахиляючись убік і рухаючись по дузі; в) лижник відштовхується перед стрибком з трампліна; г) лижник гальмує свій рух після спуску або приземлення?

55.    Народи Далекої Півночі використовують лижі, підбиті хутром оленя так, щоб шерсть мала напрям спереду-назад. Поясніть значення такого використання хутра.

56.    Яке тертя - коліс об поверхню дороги чи тертя в підшипниках (або осей у втулках) - переважає коли: а) автомобіль рухається ґрунтовою дорогою; б) автомобіль рухається гладенькою кригою і його колеса не рухаються; в) колеса автомобіля пробуксовують?

57.    Чому сучасні літаки літають на великих висотах?

58.    Як стає у пригоді диким свиням міцна шкіра із жорсткою гладенькою щетиною (мал. 309)?

59.    Газелі мають дуже маленькі копитця. Що це їм дає (мал. 310)?

60.    Чому людина, наступивши на сухий горох, може посковзнутися?

61.    Чому дерев’яні колоди, бочки зручніше перекочувати, ніж тягти?

62.    Щоб надійніше зав’язати мотузку, роблять подвійний вузол. Чому?

63.    Сила тертя кочення менша, ніж ковзання. Чому ж узимку можна бачити, як колесо воза не котиться, а ковзає?

64.    Чому тіло риби вкрито слизом?

65.    Чому важко тримати в руках живу рибу?

66.    Чому підошви лап білого ведмедя вкриті довгою жорсткою щетиною?

67.    Яке призначення мазі, якою змащують лижі?

68.    У момент розкриття парашута парашутист зазнає значного перевантаження. Чим це пояснити?

69.    Чому при великих швидкостях руху автомобіля сила зчеплення коліс з поверхнею дороги зменшується?

70.    Чому птах, сідаючи на землю та злітаючи, розправляє крила (мал. 311)?

71.    Чому гірськолижник під час спуску з гори нахиляється до землі (мал. 312)?

72.    Чому в тюленя немає вушних раковин (мал. 313)?

73.    Чому людина зі слизької гірки вимушена збігати, а з посипаної піском сходить повільно? Визначте сили, що діють на людину, яка перебуває на гірці.

74.    По тонкому льоду людина може переповзти на животі. Чому небезпечно іти по ньому ногами (мал. 314)?

75.    Чому тонким льодом нещодавно замерзлого водоймища можна перебратись біжучи, але небезпечно йти (мал. 315)?

76.    Чи зміниться навантаження на наше тіло, якщо ми в одному випадку нестимемо два відра з водою в руках, а в другому - на коромислі?

77.    Чому мисливські лижі роблять ширшими за спортивні?

78.    Чому гуси та качки проходять болотом легко, тоді як курям зробити це набагато важче?

79.    Для покращення ходових якостей автомобілів під час руху болотистими або піщаними дорогами учені запропонували змінювати тиск у шинах коліс, особливо ведучих. Як це пояснити?

80.    Падаючи на пісок, людина відчуває удар не так сильно, як під час падіння на твердий ґрунт. Чому?

81.    Чому при відносно невеликих розмірах тіла, лапи в росомахи широкі?

82.    Чому плечові ремені рюкзака роблять досить широкими?

83.    У відомому цирковому трюку артист лягає на дошку із цвяхами. У якому випадку він відчуває менший біль: коли цвяхів більше чи менше?

84.    Чи змінюється тиск людини на ґрунт, коли вона стоїть і коли йде?

85.    Чому великі кістки кінцівок людини, які рухомо сполучені за допомогою суглобів, мають на кінцях потовщення?

86.    Чому маленька бджола створює своїм жалом великий тиск?

87.    Чому взимку непідкований кінь ковзає на слизькій дорозі, а підкований - ні (мал. 316)?

88.    Чому овес у сильний вітер не так вилягає, як пшениця або жито?

89.    Чому дерева часто валяться від вітру в густому лісі, а на відкритих місцях витримують значно сильніші вітри?

90.    Коли вітер частіше ламає дерева - влітку чи взимку (мал. 317)?

91.    Чому буря, що валить живі дерева, часто не може звалити сухе дерево без листя?

92.    Чому великий тиск води в морських глибинах не сплющує риб?

93.    Чому деякі риби, спливаючи на поверхню моря, щоб вивести потом-ство, розриваються?

94.    На яку максимальну глибину може опуститися водолаз? Підводний човен?

95.    Чи однакові розміри плавального міхура риби, коли вона перебуває на різних глибинах моря?

96.    Чому вибух під водою нищить живі істоти, які там живуть?

97.    Чи однаково навантажене серце жирафа, коли його голова піднята? Опущена?

98.    Під час переливання крові посудина з нею тримається значно вище від голки, за допомогою якої кров уводять в організм хворого. Для чого це робиться?

99.    На столі стоїть посудина з водою. Як за допомогою гумової трубки перелити воду із цієї посудини в іншу?

100.    У Національному дендрологічному парку «Софіївка» м. Умані серед ставу стоїть кам’яна брила, на якій лежить змія. З порожнини рота змії б’є потужний фонтан. Який фізичний закон тут діє?

101.    Чому лосі досить легко можуть ходити болотом?

102.    У лося між двома частинками роздвоєної ратиці є міцна перетинка. Яку функцію вона виконує?

103.    Чому атмосферний тиск у центрі великих міст нижчий, ніж на околицях?

104.    Поясніть механізм дихання у людини й тварини.

105.    Які фізичні процеси відбуваються в організмі людини й тварини під час пиття?

106.    Чому під час сходження на високу гору нормальна діяльність суглобів порушується - руки й ноги стають неслухняними, легко може статися вивих?

107.    Павук-сріблянка - єдиний павук, який живе у воді. Він споруджує для себе будиночок у формі ковпачка, наповненого повітрям і відкритого знизу (мал. 318). Чому вода не затоплює цей будиночок?

108.    Чому артилеристи під час пострілу гармати відкривають рота?

109.    Чому під час набирання висоти літаком, кабіна якого не герметизована, та перед його посадкою рекомендується смоктати цукерки?

110.    Чому, коли відкривають пляшку з газованою водою, спостерігається великий потік піни й навіть рідини?

111.    Чому, коли доводиться йти по розмоклій глині, важко підіймати ноги?

112.    Чому, коли глибоководну рибу (мал. 319) підняти на поверхню, вона розривається або її міхур виходить назовні?

113.    Чому в річці з мулистим дном ви грузнете сильніше на мілині, ніж на глибині?

114.    Підводний човен, опустившись на мулисте дно, іноді ледь-ледь може відірватися від нього. Чому?

115.    У земних умовах для випробувань космонавтів у стані невагомості застосовують різні способи. Один з них полягає в тому, що космонавт у спеціальному скафандрі занурюється у воду (мал. 320), у якій він не тоне і не спливає. За яких умов це можливо?

116.    Для запуску зондів на значні висоти їх кулі заповнюють газом частково. Чому на цих висотах кулі округлюються і навіть можуть лопнути?

117.    За певних кліматичних умов овочі іноді розтріскуються. Чому це трапляється?

118.    Серце космонавта в умовах невагомості працює з набагато меншими витратами енергії, ніж за звичайних умов.

Як це пояснити?

119.    Чим пояснити зменшення атмосферного тиску при підніманні вгору порівняно з тиском унизу?

120.    Що відбувається з легенями пілота, коли він піднімається літаком вгору над Землею без спеціального костюма?

121.    У слона коротка шия, що заважає йому нагинатися до водоймищ, щоб напитись. Як же йому вдається напитися?

122.    Як утримується равлик на поверхнях інших тіл (мал. 321)?

123.    Існують риби-причепи, які пересуваються за чужий рахунок. У них передній спинний плавець видозмінений в овальну присоску. В овальному диску є пластинки. Яку роль відіграють вони під час приєднання до інших живих істот (мал. 322)?

124.    Коли легше утримувати відро під час занурення його у криницю: коли воно перебуває в повітрі чи коли воно занурене у воду? Чому?

125.    Чому у водоймищі із заболоченим дном людина на глибокому місці грузне значно менше, ніж на мілкому?

126.    Чому людина, набравши повні легені повітря, може вільно лежати на поверхні води, але тоне? Коли випустить повітря?

127.    Герой роману О. Бєляєва «Людина-амфібія» розповідає: «Дельфіни на суші значно важчі, ніж у воді. Взагалі у вас тут усе важче, навіть власне тіло». Чи правий автор роману?

128.    Чому людина, перш ніж плавати, має вчитися цього, а тварина, уперше потрапивши у воду, одразу пливе?

129.    Чому водорості мають тонкі й довгі стебла, а не товсті й міцні?

130.    Чому на суходолі не живуть такі гігантські істоти, як кити?

131.    Чому важко занурити у воду відро догори дном?

132.    Чому вареники через деякий час після того, як їх кинули в окріп, піднімаються на поверхню?

133.    Чому, коли ми ходимо по дну з дрібною галькою на глибині, не відчуваємо болю, а вийшовши на берег, відчуваємо?

134.    Чому плавець, пірнувши на глибину, відчуває біль у вухах?

135.    Чому в улоговинах і долинах уночі буває холодніше, ніж на височинах?

136.    Відомо, що молоко в посудині із часом розшаровується за висотою стовпа рідини, причому вершки збираються у верхніх шарах біля поверхні молока. Як це пояснити?

137.    Крокодили іноді ковтають камінці, маса яких складає близько 1 % від маси їх тіла. Для чого вони це роблять?

138.    Для чого водоплавні птахи перед зануренням у воду притискують крила до тіла й видихають повітря з легенів (мал. 323)?

139.    Спортсмен, щоб подолати більшу висоту, має розбігтися. Чому?

140.    Чому навантажений автомобіль витрачає більше пального на одній і тій самій ділянці шляху, ніж ненавантажений?

141.    За рахунок якої енергії забивають цвях у деревину?

142.    Чому куля, що вилетіла з гвинтівки, має велику пробивну здатність?

143.    Чому людині легше переміщуватися рівною дорогою, ніж підніматися вгору?

144.    Який автомобіль легше загальмувати - порожній чи навантажений, коли вони рухаються з однаковими швидкостями?

145.    Чи однакову енергію витратить хлопчик, якщо він рухатиме санки одним і тим самим шляхом з різними швидкостями?

146.    Чому футболіст перед тим, як вибити якомога далі м’яч від воріт, розбігається?

147.    Які перетворення енергії відбуваються під час пострілу з гвинтівки?

148.    Коли доводиться виконувати більшу роботу: якщо дерев’яну колоду тягти волоком чи перекочувати?

149.    Чому під час дощу, коли автомобіль раптово гальмує, потік води заливає вітрове скло?

150.    Чому не слід швидко опускатися жердиною або канатом, охопивши їх руками?

151.    Щоб забити цвях у тонку дощечку, не розколовши її, рекомендується спочатку обрубати зубилом загострений кінчик цвяха. Чому такий цвях не розколює дощечку?

152.    Як легше перемістити навантажений віз: штовхати його чи прикладати зусилля до верхньої частини ободу колеса?

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

А

Аеростат - апарат для повітроплавання, легший за повітря, наповнюється воднем або гелієм.

Амплітуда коливань А - це найбільше відхилення тіла від положення рівноваги під час коливань. Одиницею амплітуди коливань в СІ є один метр (1 м).

Ареометр - прилад для вимірювання густини рідини за глибиною його занурення в рідину.

Атмосфера Землі - повітряна оболонка навколо Землі, яка обертається разом із Землею як єдине ціле.

Атмосферний тиск р - тиск, який чинить атмосфера на всі тіла, що в ній знаходяться; він урівноважується ртутним стовпом висотою 760 мм при температурі 0 °С.

Атом - найменша частинка хімічного елемента.

Б

Барограф - прилад для автоматичного неперервного запису змін атмосферного тиску.

Барометр - прилад для вимірювання атмосферного тиску.

Барометр-анероїд - безрідинний прилад для вимірювання атмосферного тиску.

Батискаф - глибоководний самохідний апарат для проведення досліджень у морях і океанах.

Батисфера - міцна сталева камера, обладнана спеціальною апаратурою для спостережень під водою; опускається з корабля на сталевому тросі.

Блок - простий механізм у формі колеса з жолобом, через який перекинуто ланцюг, трос або мотузку.

Броунівський рух - безладний рух частинок, завислих у рідині або газі, під впливом ударів молекул оточуючого середовища.

В

Вага тіла P - сила, з якою тіло внаслідок притягання до Землі діє на опору або підвіс.

Важіль - це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори.

Ватерлінія - лінія перетину корпусом судна поверхні води; показує межу занурення у воду навантаженого судна.

Взаємодія - фізичне явище, яке ґрунтується на взаємодії тіл між собою, що приводить до зміни їх руху або деформації.

Вимірювальний прилад - засіб вимірювання, який дає можливість відлічувати значення вимірюваної величини.

Вимірювання - знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою приладів або інструментів.

Вільні коливання - коливання, які відбуваються в коливальній системі за рахунок взаємодії між тілами, що її утворюють.

Всесвітнє тяжіння - явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного.

Г

Гвинт - простий механізм, різновид похилої площини.

Гідравлічна машина - машина, яка дає виграш у силі у стільки разів, у скільки площа її великого поршня більша за площу малого.

Гідравлічний прес - гідравлічна машина, призначена для пресування (стискування) пористих тіл (усередині яких є порожнечі).

Гідростатичний тиск р - тиск рідин, зумовлений силою тяжіння.

Густина речовини р - фізична величина, яка визначається відношенням маси тіла до його об’єму.

д

Деформація - зміна форми або розмірів твердого тіла під дією сил або температури.

Динамометр - прилад для вимірювання сил.

Дифузія - фізичне явище взаємного проникнення речовин унаслідок теплового руху частинок речовини.

Діапазон показів шкали - область значень шкали, обмежена її початковим і кінцевим значеннями.

Довжина поділки шкали - відстань між осями (або центрами) двох сусідніх позначок шкали, виміряна уздовж уявної лінії, що проходить через середини найкоротших позначок шкали.

Довжина шкали - довжина лінії, що проходить через центри всіх най-коротших позначок шкали і обмежена початковою та кінцевою позначками. Лінія може бути реальною або уявною, кривою або прямою.

E

Експериментальний метод - метод, який дає змогу одержати нові знання за допомогою проведення досліду (експерименту).

Енергія E - фізична величина, що показує, яку роботу може виконати тіло або кілька тіл.

Еталон (з франц. еталон) - засіб вимірювань, призначений для відтворення і зберігання фізичної величини, а також для перевірки правильності вимірювання цієї величини.

3

Закон Гука: сила пружності прямо пропорційна деформації (видовженню) тіла (пружини) і напрямлена протилежно напряму переміщення частинок тіла під час деформації.

Закон збереження механічної енергії: якщо ізольовані від зовнішнього впливу тіла взаємодіють між собою силами тяжіння і пружності, то їх повна механічна енергія залишається незмінною під час руху, тобто завжди справджується співвідношення: E = En + Ек = ^nst. При цьому енергія не створюється з нічого і не зникає, а тільки переходить з потенціальної в кінетичну енергію і навпаки.

Закон Паскаля: тиск, створюваний на рідину або газ зовнішніми силами, передається рідиною або газом однаково в усіх напрямах.

Закон сполучених посудин: у сполучених посудинах вільні поверхні однорідної рідини встановлюються на одному рівні.

Зважування - вимірювання маси за допомогою терезів.

«Золоте правило» механіки: жодний з простих механізмів не дає виграшу в роботі: у скільки разів виграємо в силі, у стільки само разів програємо у відстані.

І

Інертність - це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни його швидкості під час взаємодії з будь-якими іншими тілами потрібен певний час.

Інерція - фізичне явище збереження тілом спокою або руху за відсутності дії зовнішніх тіл.

К

Кінетична енергія Ек (з грец. кінетікос - той, що надає руху) - це енергія, яку має тіло внаслідок власного руху.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізму п - відношення корисної роботи до повної (затраченої) роботи.

Коловорот - це різновид важеля. Він призначений для одержання виграшу в силі.

Л

Лінія дії сили - це пряма, уздовж якої напрямлена сила.

M

Манометр - прилад для вимірювання тиску рідин і газів.

Маса тіла m - це фізична величина, яка характеризує інертність тіла. Що більша маса тіла, то більш воно інертне.

Матеріальна точка - це об’єкт без розмірів подібно до геометричної точки, який має масу досліджуваного тіла.

Машина - це механізм або поєднання механізмів для перетворення енергії з одного виду в інший.

Межі вимірювання - найбільша й найменша величини, які можна виміряти даним інструментом або приладом.

Механізм - це пристрій, що передає рух або перетворює один вид руху в інший.

Механічна робота А - робота, яка прямо пропорційна прикладеній до тіла силі й відстані, на яку це тіло переміщується. Одиницею роботи в СІ є один джоуль (1 Дж).

Механічний рух - зміна положення тіла відносно інших тіл із часом.

Механічні коливання - це такий рух, під час якого положення і швидкість руху тіла точно або приблизно повторюються через певні інтервали часу.

Молекула - найменша частинка складної речовини; складається з атомів.

Момент сили М - це фізична величина, значення якої визначається добутком модуля сили, що обертає тіло, та її плеча. Одиницею моменту сили в СІ є один ньютон-метр (1 Н • м).

Н

Негативний йон - атом, який приєднав електрон або кілька електронів.

Нерухомий блок - це блок, вісь якого під час піднімання або опускання вантажів нерухома.

Нормальний атмосферний тиск p - тиск атмосфери, що дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 мм при температурі 0 °С. Одиницями атмосферного тиску є 1 мм рт. ст., один паскаль (1 Па) і один гектопаскаль (1 гПа).

Нульова позначка - позначка шкали, що відповідає нульовому значенню вимірюваної величини.

П

Переміщення точки s - це вектор або напрямлений відрізок прямої, який сполучає початкове положення точки з її кінцевим положенням.

Період коливань T - це найменший інтервал часу, через який певний стан руху тіла повністю повторюється. Одиницею періоду коливань в СІ є одна секунда (1 с).

Період обертання T - це інтервал часу, протягом якого матеріальна точка здійснює один оберт під час рівномірного руху по колу. Одиницею періоду обертання в СІ є одна секунда (1 с).

Періодичні рухи - рухи, під час яких певні положення матеріальної точки повторюються через однакові інтервали часу.

Плавання тіл - стан рівноваги твердого тіла, частково або повністю зануреного в рідину.

Плече сили d - найкоротша відстань від осі обертання тіла до лінії дії сили.

Поділка шкали - проміжок між двома сусідніми позначками шкали.

Позитивний йон - атом, який втрачає електрон або кілька електронів.

Позначка шкали - знак на шкалі (риска, зубець, крапка тощо), що відповідає деякому значенню фізичної величини.

Потенціальна енергія En (з лат. потенціал - можливість) - це енергія, яка визначається взаємним положенням тіл, що взаємодіють, або частин того самого тіла.

Потужність N - фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи й визначається відношенням роботи до інтервалу часу, протягом якого вона виконувалась. Одиницею потужності в СІ є один ват (1 Вт).

Початкове і кінцеве значення шкали - найменше й найбільше значення вимірюваних величин, указаних на шкалі приладу або інструмента.

Прес - машина для обробки тіл тиском.

Прості механізми - пристрої, призначені для перетворення сили.

Процес - послідовна зміна станів явища природи.

Прямолінійний рівномірний рух - рух, під час якого тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однаковий шлях по прямолінійній траєкторії.

P

Рівнодійна сила Ррівн - сила, яка справляє на тіло таку саму дію, як і кілька окремих сил, одночасно прикладених до нього.

Рівномірний рух по колу - рух матеріальної точки по коловій траєкторії зі швидкістю, сталою за значенням, але змінною за напрямом.

Робота А - міра зміни механічної енергії тіла.

Рухомий блок - це блок, вісь якого піднімається або опускається разом з вантажем. Рухомий блок дає виграш у силі в два рази.

C

Середня швидкість руху тіла vc - швидкість, яка визначається відношенням пройденого ним шляху до повного часу руху.

Сила F - це фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл і є причиною зміни швидкостей тіл або їх частин.

Сила пружності Fnp - сила, яка виникає під час деформації тіла й напрямлена протилежно силі, яка викликала цю деформацію.

Сила тертя F - сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і напрямлена проти руху.

Сила тяжіння F1^ - сила, з якою Земля притягує до себе тіла.

Сили опору середовища Fon - сили тертя, які виникають під час руху тіл у рідині або газі.

Система відліку - тіло відліку, з яким пов’язана система координат, і годинник для вимірювання часу.

Скафандр - індивідуальне герметичне спорядження, яке призначене для роботи під водою або в космосі.

Спідометр - прилад для вимірювання швидкості руху транспортних машин і пройденого шляху.

Сполучені посудини - посудини, з’єднані між собою в нижній частині.

Т

Терези - прилад для вимірювання маси тіла шляхом порівняння її з масою, взятою за одиницю (з масою важків).

Тертя - механічна взаємодія між твердими тілами під час руху одного по іншому.

Тиск р - величина, що визначається відношенням значення сили тиску до площі поверхні, на яку вона діє. Одиницею тиску в СІ є один паскаль (1 Па).

Тіло відліку - тіло, відносно якого розглядається рух іншого тіла.

Точка прикладання сили - це точка, у якій на важіль діє інше тіло.

Траєкторія - неперервна лінія, яку описує тіло під час свого руху.

Ф

Фізика - наука про природу, наука про найзагальніші закони природи.

ц

Ціна поділки шкали - різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали.

Ч

Частота коливань v - величина, яка визначається числом коливань, виконаних системою за одиницю часу. Одиницею частоти коливань в СІ є одиниця, поділена на секунду (1/с), або один герц (1 Гц).

Частота обертання n - величина, що визначається числом обертів, яке матеріальна точка здійснює за одиницю часу під час рівномірного руху по колу. Одиницею частоти обертання в СІ є одиниця, поділена на секунду (1/с).

Числова позначка шкали - позначка шкали, біля якої проставлено число.

Ш

Швидкість рівномірного руху тіла v - фізична величина, яка визначається відношенням шляху, пройденого тілом, до часу, протягом якого воно рухалося. Одиницею швидкості в СІ є один метр за секунду (1 м/с).

Шестерні - це зубчасті колеса. Їх використовують для регулювання швидкості обертання. Одна шестерня може обертати сусідню з більшою або меншою швидкістю.

Шлюзи (з лат. шлеузе - утримую, відокремлюю) - це гідротехнічна споруда для переведення суден по річці або каналі з одного рівня на інший.

Шлях l - довжина траєкторії, яку описує тіло під час руху протягом певного інтервалу часу. Одиницею шляху в СІ є один метр (1 м).

я

явище - будь-яка зміна, що відбувається в природі.

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

3. Грім, веселка. 10. 13 см3. 15. Завдяки дифузії. 18. При вищій температурі дифузія відбувається швидше. 21. Об’єм; швидкість; об’єм; швидкість; температура. 24. 37. 30. Вода малостислива. 31. За рахунок дифузії ми відчуваємо запах газу. 33. Ні. Збільшується. 34. У воді розчиняється фарба. 35. Ні. 37. Механічним; тілом; рівномірним; однакові. 40. Човен рухається разом з водою, і тому не можна визначити напрям руху човна відносно води, а через туман не можна спостерігати зміни відстані між човном і деякими тілами на березі, вибраними за нерухомі. 41. Рухається. 42. У спокої. Рухається. Пряма лінія. 43. Пряму лінію. 45. Рівномірно прямолінійно. 47. Однаково. 48. 16 м/с. 49. 10 м/с. 52. а) У спокої; б) і в) у русі. У спокої відносно всіх тіл. 55. Кола. 58. Легковий автомобіль рухався вдвічі швидше. 60. 320 год. 61. 50 544 000 м. 64. 2,56 с. 66. 1) 50 с; 2) 125 м; 3) 1,25 м/с; 5 м/с; 2,5 м/с. 67. По колу. 70. По прямій лінії. 71. 0,008 с. 72. 74 м/с. 73. 50 Гц. 74. 0,2 с. 75. 1,7 1/с; 0,84 м/с. 76. 0,40 м. 77. 0; 5 м/с; 10 м/с. 78. У 90 разів. 80. 520,8. 82. Човен рухатиметься від берега, унаслідок взаємодії з людиною. 84. Коли людина йде проти вітру, то відчуває опір. Людина взаємодіє з вітром і землею. 86. Взаємодією рушниці й кулі під час пострілу. 88. Явища інерції. 90. Автобус повернув праворуч. 93. Щоб не занесло на повороті. 96. У 8,4 раза. 97. Латунь -найбільшу; лід - найменшу. 98. 1180 кг/м3. 99. 50 кг/м3. 102. Ресори розгинаються. 104. Собака більш інертний, тому що має більшу масу. 107. Немає необхідності. 109. Виміряти масу 1 м дроту, а потім моток дроту. 111. 10 кг; 7,1 кг; 136 кг. 112. 15,6 кг. 113. 122. 114. 28 кг; 25,2 кг. 115. 5. 116 і 117. Сила тяжіння. 118. Сила тяжіння. Град, повітря, Земля. 122. На молоток 1,4 кг; у 1,6 раза. 124. Мають. 125. 760 Н. 126. 100 Н. 127. 75 кг. 128. 50 Н. 129. Однакову. 130 і 131. Не завжди. 133. Під дією сили тяжіння.    . 136. 121,5 Н. 138. 0,25 м. 139. 2,5 Н.

140. 135 Н. 141. У 146 разів. 142. 37 кг. 143. Вага. 145. а) Однакові; б) однакові; в) різні. 147. Притягуються. 148. На шайбу діє сила тертя. 152. Між крупинками борошна і круп існують сили тертя. 156—160. Щоб збільшити силу тертя. 161. 6 Н. 162. 220 Н. 163. 70 Н. 165. Щоб молоток не ковзав по голівці цвяха. 170. Щоб збільшити тертя. 173. Зменшується сила тертя. 175. Щоб зменшити тертя. 176. 900 Н. 177. У бік сил, рівно-дійна яких 710 Н. 178. 900 Н. 179. Прикласти силу до двох динамометрів одночасно. 180. 3 Н; 0,2 кг. 183. Щоб зменшити тиск локомотива на рейки. 185. На відро без дерев’яної ручки. 186. 1 мм2. 187. Найбільше -60 кН/см2, найменше - 6 Н/м2. 188. Зайцю. 189. 2400 Н. 190. Потрібно, щоб площа, на яку діє сила, дорівнювала 0,02 м2. 192. 75 МПа. 194. 19 444 Па; 38 000 Па. 195. У 164 575 разів. 196. 450 м3. 198. 1 кН; 2 кН; 4 кН. 199. 4800 кг. 200—202. Щоб розв’язати задачі, правильно визначте масштаб малюнків. 203. Вона може тріснути. 205. Щоб їх не роздавило. 206. Нижньому. 207. Щоб витримати тиск води. 208. 102 800 Па. 209. 110 кПа. 210. 74 м. 214. У сирому яйці діє закон Паскаля. 216. Найбільший - у посудині зі ртуттю, найменший - з гасом. 218. Якщо самовар повний, то склянка наповниться окропом швидше. 220. Не змінилися -маса молока, сила тяжіння, вага молока, об’єм молока, сила тиску; змінився тиск. 221. 10,3 МПа; 11,33 МН. 222. 103 325 Па. 224. За рахунок атмосферного тиску. 227. Тому що відбувається різке зменшення атмо

сферного тиску. 228. 52,9 мкН. 229. 540 мм рт. ст. 234—235. Для того щоб розв’язати задачі, слід правильно визначити масштаб малюнків. 240. Для того щоб мастило могло виливатися з бідона. 241. Ні. 242. 162 120 Па. 244. 3200 Н. 246. Нагнітальний. 249. 251 000 Па. 251. Щоб трубки не сплющувалися. 252. Тому що на ноги діє виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору. 254. Щоб легше було занурюватися у воду. 256. Ні. 257. 20 кН; 16 кН. 258. 0,04 м3. 259. 800 кг/м3 (гас). 260. Виливок свинцю спливе у ртуті; дубовий брусок потоне у бензині; шматок льоду потоне в гасі; олія плаватиме на поверхні води. 261. Жир має меншу густину. 264. 10 000 т. 265. 970 м. 266. Ні. 268. Тому що густина газів набагато менша від густини будь-якої рідини. 269. Для регулювання плавання у воді. 271. На картоплину в солоній воді діє більша виштовхувальна сила. 273. Поставити молоко в холодне місце. Склянка молока. 275. Ні. 276. У незбираному. 282. 111,282 МПа. 283. Тому що зменшується опір води. 285. Тому що збільшується їх об’єм. 286. Так. 287. 129 Н. Так. 288. а) Сила тяжіння; б) сила тертя; в) сила, з якою діє спортсмен;

г) архімедова сила. 290. Той, що підняв більший вантаж. У 2 рази. 291. 500 Дж. 292. 30 Дж. 293. 3500 Дж. 294. 2,8 кДж. 295. 39,6 МДж. 296. 41 см. 297. 750 Вт. 299. 81 МДж. 300. 576 кДж. 301. 7,2 МДж. 302. 820 кДж. 303. 5 кВт. 304. Однакова. 305. 20 м. 306. При переміщенні тіла на відстань 8 м під дією сили 25 Н. 307. 200 Дж. 308. Не однакову. 309. Спортсмен. 310. 50 Вт. 311. 3 кВт. 312. 150 Вт. 313. 33 кВт. 314. 42,5 кВт. 315. 2,5 кВт. 316. 0,1 мВт. 317. 6000 с = 10 хв. 318. 1250 с. 319. 20 кН. 320. 500 Н. 322. 1 м/с; сила; робота; 1 Дж. 324. За рахунок потенціальної енергії молотка. 325. Тіло масою 5 кг. 328. Щоб не розбити. 329. 300 Дж. 330. 20 кг. 331. 0,32 Дж. 332. 3,5 кДж. 333. 2250 кДж. 334. 2880 Дж. 335. На 150 Дж. 341. Ні. 342. Можуть. 343. Вантажного. 345. Потенціальної енергії. Означає «надати пружині потенціальної енергії». 346. За рахунок потенціальної енергії сокири. 347. Тому що їм легше загальмувати. 348. За рахунок кінетичної енергії. Кінетична змінилася на потенціальну й навпаки. 351. На подолання сил опору з боку лісу. 352. На 3 МДж. 353. Зменшиться в 6 разів. 354. 750 Дж; 150 Дж; 600 Дж. 357. 2 кДж; 3 кДж. 358. Потенціальну - 24 кДж; кінетичну - 400 кДж. 359. 1440 Дж; 1440 Дж; 28,8 кН. 360. 3 ГДж. 362. 22,4 м/с; 91 м/с. 366. На рівні пальців, що її тримають. 369. Так. Ні. 370. Для забезпечення стійкості підйомного крана під час піднімання вантажів. 372. Зрівноважити важіль. 374. 400 Н. 375. 360 Н. 379. 2 Н. 380. 1600 Н. 381. 75 см. 382. 7 см. 383. 93 %. 384. 98 %. 385. 75 %. 386. Ніякого. 391. 0,1 м і 0,9 м. 393. 16 т. 394. 2250 Н; 90 Н. 395. 2 Н. 396. 480 Н. 780 Н. 397. 38 кг. 398. 83 %. 399. 80 %. 400. 10 кДж. 401. 20 кДж. 402. 1320 Н. 403. 8167 Дж. 404. 56 %. 405. 63 %. 406. 73 %. 407. а) 4 Н; б) 98 %. 408. 98 %. 409. 276 Н. 410. Для розв’язання задачі слід правильно визначити масштаб.

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ «ЩО Я ЗНАЮ І ВМІЮ РОБИТИ»

Розділ 1. 1. Термометри. 1 °С. 25 °С. 30 °С. 5. Відбувається дифузія. У теплій воді дифузія відбувається швидше. 12. 0,000001 мм.

Розділ 2. 2. Дощ. 3. За малюнком 91. 4. На малюнку 91 спостерігач рухається, на малюнку 92 знаходиться в стані спокою. 6. 5 Гц. 7. 0,9 с.

8.    а) 40 км/год і 20 км/год; 0 і 20 км/год; 0 і 60 км/год; 0 і 60 км/год; 30 км/год і 40 км/год. г) 40 км; 0 і 80 км; 20 км і 80 км; 40 км і 80 км; 100 км і 110 км; 140 км. е) 22 км/год; 28 км/год.

Розділ 3. 1. 150 000 кг = 150 т; 50 000 Н. 2. 6250 кг/м3. Ні. Не суцільна. 5. 1 - сила тяжіння; 2 - сила пружності; 3 - вага тіла. 6. Явище тертя. Залежить від розмірів піщинок. 9. 2 Н; 2 Н; 200 г. 10. 13 Н. 11. 700 Н. 15. З’ясуйте, якими молотками користуються космонавти.

Розділ 4. 2. Однакову. 20 000 Дж. 3. 64 Вт. 4. 216 ГДж. 6. 0,25 Дж; 1,58 м/с; 0,25 Дж. 10. У 9 разів. 12. 1. 0,3 м. 2. Сила тяжіння; сила пружності. 3. 10 Н. 4. 33,3 Н/м. 5. 10 Н. 6, 7. 1,5 Дж. 14. 83 %.

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ «ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС»

2. Лід, сніг, вода, пара. 3. Явище дифузії залежить від температури тіл.

5. У рухомому автомобілі знаходиться у стані спокою, відносно землі рухається. 6. а) Не рухається, оскільки відстань між машинами не змінюється; б) рухаються, оскільки машини переміщуються полем; в) рухається, оскільки переміщується з бункера комбайна в кузов автомобіля. 7. Протилежно руху. 8. Слід вибрати деякий нерухомий об’єкт (дерево, будинок тощо) і спостерігати, у який бік зміщується хмара відносно цього тіла. У нічний час нерухомим орієнтиром може бути Місяць, зорі тощо.

9.    а) Коло; б) сукупність криволінійних відрізків, що нагадують затуплену пилку; в) пряма горизонтальна лінія. 10. Рухи ескалатора й стрічки транспортера - рівномірні, а інші - нерівномірні. 11. Шлях дорівнюватиме довжині траєкторії (дороги) від дому учня до школи й назад, а переміщення дорівнюватиме нулю. 12. Шлях дорівнюватиме довжині траєкторії (дороги), яку пройшов учень з дому до школи, а переміщення визначиться відстанню, взятою по прямій лінії, яка сполучає два згаданих пункти.

13. Значення переміщення дорівнює 330 000 000 км і 0. 14. Така сама, як і крапель. 15. а) Пряма ліня; б) у стані спокою; в) крива лінія. 16. Так, вони досягають швидкості руху близько 216 км/год. 17. Зі збільшенням товщини шару нитки на котушці збільшується лінійна швидкість точок на поверхні цього шару, і нитка швидко намотується. Щоб запобігти обриву нитки, слід підтримувати однакову лінійну швидкість точок поверхневого шару, тобто поступово зменшувати швидкість обертання котушки.

18. Під впливом вібратора частини бетону набувають коливального руху, бетон ущільнюється і його густина збільшується. 19. Кожне скорочення м’язів серця викликає проштовхування крові по судинах усього організму. Притискаючи в певному місці артерію, лікар відчуває поштовхи крові та їх частоту. 20. Відхиляючись назад і на якусь мить наче падаючи, надати гойдалці кінетичної енергії. Після цього вона розгойдується за рахунок підняття центра ваги тіла (тобто випрямляючи ноги, якщо ви розгойдуєтеся стоячи, чи підтягуючи їх, якщо сидите) щоразу, коли гойдалка перебуває у нижній точці траєкторії. За рахунок виконуваної роботи збільшується енергія гойдалки і, отже, амплітуда гойдання. Так само підтримується амплітуда коливання. 21. Щоб не виникали вібрації крил під час польоту. Вивчення цього питання дало можливість успішно боротися з флатером в авіації, який виникав при певній швидкості польоту й міг призвести до руйнування літака. Крила почали виготовляти з потовщеннями на кінцівках, як у бабки. 22. Швидкості човна й людини протилеж

ні за напрямом і різні за значенням. Швидкість руху човна менша від швидкості руху людини, оскільки його маса більша. 23. Однаково для всіх випадків. 27. Для збільшення дальності стрибка. 28. Важке ковадло забирає майже всю енергію молота. 29. Унаслідок інерції чай у склянці зберігатиме стан руху, тому його поверхня буде похилою. 30. Як кермо, що дає змогу робити круті повороти. 31. Коли транспорт гальмує, то вода продовжує рухатися вперед і виливається спереду, а коли починає рухатися вперед, то вода намагається зберегти стан спокою і тому виливається позаду вагона. 32. Мокра трава має більшу масу, а отже, й інерцію спокою. 33. При швидкому переміщенні коси стебла за інерцією не встигають прийти в рух і перерізаються косою. Якщо ж коса переміщується повільно, то стебла, встигаючи набути рух, переміщуються разом з косою і не перерізуються. 34. Менша маса, а отже, й менша інерція легкової машини дасть змогу швидше зупинити її під час гальмування. 35. На явищі інерції. Цвях (паля), набувши швидкості під час удару молотком (бабою копра), продовжує свій рух до зупинки під дією сили тертя. 36. Не однаково. Більше підмиваються береги, розташовані далі від центра повороту. Внаслідок інерції вода сильніше діє на той берег, який спричиняє зміну напряму течії річки, тобто той, який знаходиться далі від центра повороту. 37. Течія пояснюється дією сили тяжіння, аналогічно до того, як тіло скочується згори вниз. 38. Сила тяжіння на Місяці у 6 разів менша від сили тяжіння на Землі. Отже, у 6 разів менша і сила тертя. 39. Під дією земного тяжіння рух людини вгору сповільнюється доти, доки її швидкість не дорівнюватиме нулю. У той самий час людина притягує Землю. Тому швидкість, надана Землі людиною, також зменшується до нуля одночасно зі зменшенням до нуля швидкості людини. 40. Не зникає. Саме завдяки силі тяжіння тіло падає. 41. У процесі дозрівання яблук збільшується їх вага, тому гілки дерева можуть зламатися. 42. У першій стадії опорного стрибка пружиниста долівка прогинається, а в другій стадії сила її пружності, що напрямлена вгору, зумовлює дію на спортсмена, збільшуючи висоту його стрибка. 43. Перебуваючи на батуті, спортсмен деформує його, унаслідок чого виникає сила пружності, що напрямлена вгору. З кожним стрибком сила пружності збільшується, додається до зусилля спортсмена і стрибки стають вищими. 44. У верхньому положенні сила пружності, що діє на гімнаста, може дорівнювати нулю і напрямлена вниз залежно від швидкості обертання. У нижньому положенні сила пружності наближено дорівнює п’ятикратній вазі гімнаста і напрямлена вгору. 45. Шкаралупа яйця має таку будову, яка нагадує будівлю, де клиноподібна форма камінців, заважаючи їм опускатися, анітрохи не перешкоджає їм підніматися. 46. Пружність. 47. Ні, оскільки середня густина живої риби дорівнює густині води, у якій вона перебуває. 48. Під додатковою вагою снігу або ожеледі. 49. Гепард - найшвидший сухопутний звір на Землі. Швидкість його бігу досягає 140 км/год. Кігті допомагають йому мати краще зчеплення із Землею. 50. Для збільшення сили тертя. 51. Нерівні ребристі зернини гречки утворюють купи з крутими схилами внаслідок значного тертя, що виникає між поверхнями зернин під час їх руху. Зерна гороху круглі, і між ними сили тертя менші, ніж між зернинами гречки. Зернини проса досить гладенькі, ніби відполіровані, і тому сили тертя між ними малі, що й зумовлює утворення куп з пологими схилами. 52. Неоднакова. Швидкість течії біля берегів, де певна маса води

зазнає більшого тертя у взаємодії з берегом, буде меншою. 53. а) Під час руху ноги з лижею тертя є шкідливим, а в момент миттєвої зупинки і переступання на другу ногу - корисним; б) і в) під час загвинчування тертя є шкідливим, а після цього проявляється як корисне і не дає можливості гвинту ослабитися; г) під час розгону літака тертя є шкідливим, а при посадці - корисним: допомагає гальмувати літак. 54. а) Сила тертя напрямлена назад, а потім уперед; б) сила тертя напрямлена до центра дуги; в) і г) сила тертя напрямлена назад. 55. Це робиться для зменшення тертя, яке виникає під час руху лижі вперед і спрямоване назад. Такі лижі дають змогу рухатися вперед з меншою затратою сил і ковзають значно краще. 56. а) Тертя об поверхню дороги; б) тертя осі у втулці; в) тертя об поверхню дороги; г) тертя осі у втулці; д) тертя коліс об рейки. 57. Для зменшення тертя корпусу літака в повітрі, оскільки там воно розріджене. 58. Це дає їм змогу з малим тертям продиратися крізь лісові хащі. 59. Газель біжить, торкаючись поверхні ґрунту лише кінчиками копит, що дає змогу їй розвивати швидкість до 65 км/год. 60. Горошини в даному випадку зіграють роль кулькових підшипників, замінюють тертя ковзання на тертя кочення, а воно, як відомо, менше. 61. Сила тертя кочення менша, ніж сила тертя ковзання. 62. Збільшується площа мотузок, якою вони контактують між собою, а отже, збільшується тертя. 63. Причиною ковзання колеса є значне тертя в буксі колеса завдяки загущенню мастила. 64. Щоб зменшити силу в’язкого тертя в рідині. 65. Слиз зменшує силу тертя, і риба вислизає з рук. Індійці часто перед боєм змащували своє тіло жиром, щоб у рукопашному бою вислизати з рук ворога. 66. Це збільшує силу тертя під час пересування ведмедя по льоду. 67. Змащені лижі дають змогу розвинути більшу швидкість, бо по плівці води, що утворюється під час ковзання лиж по снігу, переміщується шар мазі. Внутрішнє тертя в рідинах невелике. 68. Під час розкриття парашута сила опору повітря викликає раптове зменшення швидкості, яке сприймається парашутистом, як збільшення його ваги. Це збільшення може досягати 7-8-кратного значення. 69. Зустрічний потік повітря, обтікаючи автомобіль, створює підіймальну силу, яка дещо зменшує вагу, а отже, і силу тертя між колесами і поверхнею дороги. 70. Під час приземлення крила розправляються, щоб збільшити опір повітря і зрівноважити силу тяжіння. Під час зльоту крила розправляються, щоб збільшити силу відштовхування птаха від землі, що дає можливість подолати силу тяжіння. 71. Щоб зменшити ефективну площу тіла, на яку діє вітер, і зменшити силу опору. 72. Це вдало доповнює його веретеноподібну форму, сприяє добрій обтічності під час руху у воді. 73. У першому випадку сили, що діють на людину, незрівноважені, а в другому - зрівноважені. На людину діють: сила тяжіння, сила тертя, сила реакції гірки. 74. Збільшується тиск на лід. 75. Результат дії сили на тіло залежить не тільки від її значення, але й від часу дії. Коли людина біжить по тонкому льоду, час дії сили тяжіння досить малий - за цей час лід не встигає проломитися. 76. Не зміниться, оскільки значення і напрям ваги обох відер не змінюється. 77. Щоб зменшити тиск на сніг. 78. Перетинки між кінцівками гусей і качок збільшують площу опори їх лап, унаслідок чого тиск на ґрунт буде значно менший, ніж у курей, у яких цієї перетинки немає. 79. Якщо тиск повітря у шині зменшується, то збільшується площа поверхні коліс, якою вони контактують з поверхнею дороги. Це призводить до збільшення сили тертя і покращення ходо

вих якостей автомобілів. 80. Вагомою причиною є те, що під час падіння в піску утворюється заглиблення, унаслідок чого збільшується площа опори, на яку розподіляється вага людини. Тиск буде меншим, і людина не відчує болю. 81. Щоб був меншим тиск і легше було пересуватися по глибокому снігу. 82. Для зменшення тиску, який спричиняє вантаж на плечі людини. 83. Коли цвяхів більше, площа опори, на яку розподіляється вага тіла, буде більшою, отже, тиск буде меншим. 84. Так. 85. Кістки кінцівок, особливо ніг, перебувають під певним навантаженням, іноді досить великим. Поверхні кісток у суглобах укриті шаром хряща, міцність якого значно менша від міцності кісток. Потовщення кінців кісток зумовлює збільшення площі їх поверхонь, а отже, і зменшення тиску на них. 86. Жало у бджоли гостре, і навіть мала сила, що діє на надзвичайно малу площу, може створювати великий тиск. 87. Підкований кінь стає на кілька шипів підкови, площа яких досить мала, а тому тиск такий великий, що під шипами утворюються заглибини у ґрунті, які усувають можливість проковзування навіть під час ожеледі. Під копитом некованого коня тиск значно менший і на зимовій дорозі він ковзає. 88. Зерна вівса ростуть окремо, а не в колосі, як пшениця або жито, і займають таке положення, що ефективна площа, на яку діє вітер, буде малою, а тому невеликою буде й сила тиску. 89. Дерева в лісі мають меншу стійкість, оскільки вони тягнуться вгору і крони їх розташовані ближче до вершин. 90. Листя дуже збільшує лобову площу, а тому пропорційно збільшується сила тиску вітру. Отже, частіше ламаються дерева влітку. 91. Листя створює додаткову площу опори, і сила тиску, яка діє на дерево, буде більшою. 92. Згідно із законом Паскаля тиск під водою на однаковій глибині однаковий з усіх боків. Оскільки риби мають водонепроникну будову тіла, то тиск однаковий і ззовні, і всередині тіла. Тому риба, перебуваючи на великих глибинах, не відчуває величезного тиску. 93. Унаслідок ослаблення протидії внутрішнього тиску зовнішньому. Для виведення потомства глибоководні риби мають піднятись на поверхню, щоб мальки зробили перший ковток повітря. При цьому риба гине, бо внутрішній тиск розриває її. 95. Зменшується зі збільшенням глибини, оскільки тиск усередині рідини збільшується з глибиною. 96. Вибух створює додатковий тиск, якого організм цих істот не витримує. 97. Коли голова жирафа піднята, то навантаження на серце буде більшим, оскільки воно має подавати кров, переборюючи й гідростатичний тиск. 98. Лікарі, використовуючи явище сполучних посудин, домагаються того, що кров входить у судини хворого під надлишком тиску, що сприяє її ефективному вливанню. 99. Один кінець гумової трубки опустити у воду посудини, що на столі (має бути розташованою вище). Через другий кінець трубки висмоктувати воду і опустити іншу посудину нижче від рівня стола. 100. Закон сполучених посудин, оскільки вище за цей ставок є інший, з якого вода підземною трубою тече до брили. 101. Роздвоєні копита лосів мають перетинку, яка збільшує площу опори і зменшує тиск. Крім того, унаслідок парнокопитності, відсутнє атмосферне засмоктування. 102. Коли лось стає ногою на ґрунт, його ратиці розсуваються, перетинка між ними натягується, площа опори збільшується, а тиск на ґрунт зменшується. 103. Забрудненість атмосфери за інших рівних умов веде до підвищення температури повітря, що призводить до зменшення кількості водяної пари в повітрі, а отже, й атмосферного тиску. 104. У результаті дихання (вдиху) об’єм грудної клітки і

легенів збільшується, унаслідок цього в легенях тиск зменшується. Під дією атмосферного тиску повітря надходить в легені через ніс і рот. Цей тиск можна відчувати, якщо затиснути рот і ніздрі та вдихнути. 105. У ротовій порожнині та стравоході під час ковтальних рухів тиск знижується. Під дією переважаючого атмосферного тиску вода потрапляє в порожнину рота. 106. Міцність суглоба зумовлена надлишком зовнішнього тиску атмосфери. При підніманні на високу гору цей тиск зменшується і стає співмірним з тиском у суглобній сумці, у результаті чого нормальна діяльність їх порушується. 107. Тиск повітря в будиночку, який дещо вищий за атмосферний, зрівноважує тиск води на даній глибині. Запас повітря поповнюється за рахунок бульбашок повітря, які павук приносить з поверхні води на своєму тілі. 108. Це сприяє відкриттю євста-хієвих трубок. При цьому порожнина рота сполучається з гортанню, що допомагає вирівнювати тиск на барабанні перетинки з обох боків. 109. Під час піднімання літака атмосферний тиск повітря зменшується, а при посадці зростає. У першому випадку барабанна перетинка вигинається назовні, а в другому - всередину вуха. Це викликає головний біль та інші неприємні відчуття. Із часом тиск у середньому вусі зрівнюється із зовнішнім, оскільки воно сполучене з носоглоткою через так звану євста-хієву трубку. Ковтання ж слини прискорює вирівнювання тиску. 110. Оскільки в пляшці тиск газу більший за атмосферний, а при відкорковуванні відбувається вирівнювання тиску, при цьому інтенсивний потік газу захоплює частину рідини. 116. Куля може розширитись і навіть лопнути, оскільки з висотою атмосферний тиск падає, а внутрішній дедалі більше його переважатиме. 117. Достиглі овочі наповнені рідиною, а тому виникає велика сила внутрішнього тиску. 118. В умовах невагомості відсутній гідростатичний тиск стовпа крові, який доводиться долати серцю за звичайних умов. 119. Зменшенням висоти стовпа повітря над нами. 120. Легені розширюються, оскільки тиск повітря на висоті менший, ніж кров’яний тиск. 121. Слон несвідомо використовує атмосферний тиск: він опускає хобот у воду і втягує в себе повітря. Під дією атмосферного тиску хобот наповнюється водою, потім слон згинає його і виливає воду в рот. 122. За рахунок атмосферного тиску (під присоскою утворюється розрідження). 123. Притискаючи диск до того чи іншого предмета, причепи піднімають пластинки. Між ними утворюється вакуум, і риба міцно притискується, іноді так сильно, що, коли смикнути її за хвіст, вона розривається навпіл. 124. У воді зусилля людини полегшуються наявністю сили Архімеда. 125. Оскільки вага людини на глибокому місці внаслідок дії сили Архімеда менша. 126. Коли людина випустить повітря з легенів, то сила Архімеда, що діє на неї з боку води, зменшиться і її тіло зануриться у воду. 127. Так, оскільки у воді частина ваги тіла врівноважується ви-штовхувальною силою води. 128. Тварини плавають завдяки сильному роздуванню тулуба і збільшенню внаслідок цього виштовхувальної сили, що діє на них з боку води. 129. Під дією архімедової сили стебла водоростей зберігають вертикальне положення досить стійко, тому міцність їм зайва. 130. Величезна вага цих істот потребувала б на суходолі непомірних за розмірами та міцністю кісток, а у воді вага тіла частково компенсується виштовхувальною силою. 131. Відро заповнене повітрям, тому на нього діє значна сила Архімеда. 132. Під дією високої температури тіло розбухає, об’єм його збільшується, а отже, зростає і виштовхувальна сила,

яка в певний момент стає більшою за вагу вареника. 133. У першому випадку архімедова сила зменшує силу тиску і при тій самій площі опори тиск буде меншим. 134. На барабанні перетинки вух діє тиск, який пропорційний глибині занурення. 135. Уночі повітря охолоджується, густина його збільшується, і воно стікає в улоговини. 136. У молоці є фракції різної густини. Вершки мають найменшу густину і тому збираються у верхній частині стовпа рідини. На цьому явищі ґрунтується розшарування в суміші рідин різної густини. 137. Камінці слугують баластом, який дає змогу крокодилу ходити по дну річки. 138. У таких птахів набагато більші проблеми виникають під час занурення і значно менші - під час виринання внаслідок малої загальної густини тіла. При зануренні архіме-дова сила перешкоджає цьому, і тому птахи намагаються таким чином збільшити густину свого тіла. 139. За таких умов спортсмен збільшує свою потенціальну енергію не лише за рахунок сили м’язів, але й використовуючи набуту кінетичну енергію. 140. Оскільки потрібно виконувати більшу роботу внаслідок зростання сили тертя. 141. За рахунок кінетичної енергії молотка. 142. Куля має велику швидкість, а отже, і значну кінетичну енергію. Це дає їй можливість виконати велику роботу. 143. Під час переміщення рівною дорогою виконується робота переважно з подолання тертя. При підніманні вгору доводиться виконувати роботу проти дії сили тяжіння. 144. Порожній, оскільки в нього менша кінетична енергія. 145. Незалежно від швидкості сила тертя для санок буде однакова, отже, виконуватиметься однакова робота. 146. Щоб надати м’ячу більшої енергії. 147. Енергія заряду перетворюється в потенціальну енергію газів; частина потенціальної енергії перетворюється в кінетичну енергію кулі і йде на виконання роботи з подолання сил тертя у стволі. Кінетична енергія кулі частково перетворюється в потенціальну енергію при її підйомі, частково перетворюється в звукову енергію і витрачається на виконання роботи проти сил опору повітря і мішені. 148. Коли волокти, оскільки сила тертя ковзання більша за силу тертя кочення. 149. Вода має кінетичну енергію і під час зупинки автомобіля продовжує рухатися вперед. 150. Унаслідок виконання роботи з подолання тертя механічна енергія буде перетворюватися в теплову, що може призвести до опіків. 151. Вістря цвяха, подібно до клина, розсуває деревину, а обрублений кінець такої дії не створює. 152. Прикладаючи силу до верхньої частини ободу колеса, візник створює вдвічі більший момент сили при однаковому зусиллі. Отже, краще прикладати силу саме так.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СВОЄ НАВЧАННЯ

Як працювати з підручником

1.    Прочитайте назву параграфа або будь-якого тексту, уявіть, про що повинно йтися в ньому.

2.    Прочитайте текст і визначте, про що в ньому розповідається (про фізичне тіло, фізичне явище, фізичний дослід, науковий факт, закон, теорію, практичне застосування положень теорії або закону).

3.    Згадайте, що треба знати про ці елементи фізичних знань (узагальнений план його характеристики).

4.    Поставте свої запитання до тексту. Використовуючи текст підручника, дайте відповіді на запитання.

5.    Проаналізуйте отриману інформацію з позиції повноти висвітлення проблеми, чіткості і переконливості викладу тощо.

6.    Якщо відповідь на будь-яке запитання відсутня, запитайте вчителя або пошукайте потрібні відомості в іншому джерелі.

7.    Виділіть незрозумілі слова і з'ясуйте їх значення.

8.    Прочитайте ще раз параграф, розділіть текст на смислові блоки й дайте назву кожному.

9.    Порівняйте назви кожного блоку з тим, що плануєте розглядати як об'єкт.

10.    Найголовніші думки порівняйте з тими, що визначив автор підручника, запишіть їх у зошит.

11.    Ознайомтеся із запитаннями в кінці параграфа і дайте на них відповіді.

12.    Якщо виникли труднощі, прочитайте текст ще раз і спробуйте знайти відповіді на запитання.

13.    Перепишіть у зошит ці пункти і прочитайте їх ще раз.

Як створювати конспєкт

1.    Читаючи матеріал перший раз, розділіть його на основні смислові частини, виділіть головні думки, висновки.

2.    Якщо створюєте план-конспект, сформулюйте його пункти, підпункти і визначте, що саме треба включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

3.    Найсуттєвіші положення (тези) послідовно й коротко викладіть своїми словами або запишіть у вигляді цитат.

4.    У конспект включіть не тільки основні положення, але й доведення, конкретні факти і приклади (без детального опису).

5.    Створюючи конспект, окремі слова й речення записуйте скорочено, виписуйте тільки «ключові слова», замість цитування робіть посилання на сторінки тексту, який конспектуєте, використовуйте умовні позначення.

6.    Розміщуйте абзаци у вигляді сходинок (подібно до пунктів і підпунктів плану), підкреслюйте різними способами, користуйтеся олівцем, ручкою і маркерами різних кольорів.

План роботи з таблицями, що характеризують властивості речовин

1.    Яку властивість речовини відображають величини, наведені в таблиці?

2.    У яких одиницях табличні величини представлено в СІ?

3.    Знайдіть у таблиці речовини з найбільшим значенням величини.

4.    Знайдіть у таблиці речовини з найменшим значенням величини.

5.    Наведіть приклади використання цих речовин на практиці.

План вивчєння Фізичного явища

1.    Зовнішні ознаки явища (ознаки, за якими можна розпізнати явище).

2.    Умови, за яких відбувається явище.

3.    Сутність явища (його пояснення, у тому числі на основі сучасних наукових теорій).

4.    Зв'язок даного явища з іншими.

5.    Фактори, від яких залежить перебіг явищ.

6.    Кількісна характеристика явища.

7.    Використання та врахування на практиці.

8.    Шкідливий вплив явища на людину, живі організми, навколишнє середовище.

9.    Способи попередження (або послаблення) явища.

План відповіді про фізичну теорію

1.    Основні поняття і положення. Коло явищ, яке охоплює дана теорія.

2.    Ядро теорії: постулати, закони, сталі величини.

3.    Основні наслідки теорії.

4.    Експериментальна перевірка теорії.

5.    Межі застосування теорії.

План відповіді про Фізичний закон

1.    Що встановлює, визначає, стверджує закон.

2.    Хто і коли його відкрив.

3.    На основі яких даних сформульовано закон.

4.    Які фізичні величини він пов'язує.

5.    Формула залежності величин, що входять до закону.

6.    Окремі випадки прояву закону.

7.    Його дослідне підтвердження.

8.    Причинна обумовленість закону.

9.    Межі його застосування.

План відповіді про фізичну величину

1.    Властивість, яку характеризує дана величина.

2.    Визначення величини.

3.    Позначення.

4.    Формула, що відображає її зв'язок з іншими величинами.

5.    Одиниці величини.

6.    Методи вимірювання.

7.    Прилади для її вимірювання.

8.    Зв'язок з іншими величинами.

План відповіді про Фізичний прилад

1.    Призначення приладу.

2.    Будова приладу.

3.    Принцип дії.

4.    Правила користування приладом.

План проведення Фізичного досліду

1.    Установіть та сформулюйте мету досліду.

2.    Сформулюйте і обґрунтуйте гіпотезу. Гіпотеза - певне припущення, за допомо-ою якого можна: пояснити явище, обґрунтувати залежність.

3.    Сплануйте експеримент.

При розробці експерименту:

-    з'ясуйте, що потрібно перевірити;

-    з'ясуйте, що треба зробити для перевірки гіпотези;

-    намалюйте схему досліду;

-    встановіть порядок дій.

4.    Визначте умови, за яких треба проводити дослід.

5.    Підберіть прилади для експерименту.

План виконання лабораторної роботи

1.    Установіть та сформулюйте мету досліду.

2.    Сформулюйте і обґрунтуйте гіпотезу.

3.    Сплануйте експеримент.

4.    Визначте умови, за яких треба проводити дослід.

5.    Підберіть прилади для експерименту.

6.    Зберіть установку.

7.    Проведіть досліди.

8.    Зніміть покази приладів.

9.    Підберіть найзручніший спосіб запису результатів експерименту.

10.    Виконайте обробку результатів вимірювань (зробіть обчислення).

11.    Розрахуйте похибку.

12.    Проаналізуйте отримані результати.

13.    Зробіть висновок за результатами проведеного дослідження, узгодивши їх з метою.

Алгоритм виконання експерименту з метою перевірки гіпотєзи

1.    Припущення (ваша гіпотеза, пророкування) про явище, процес, закономірність.

2.    Модель, теорія, закон, на які можна спиратися в даному випадку.

3.    Міркування, на основі якого висунуто припущення.

4.    Ідея (задум) для перевірки припущення.

5.    Необхідні прилади та матеріали.

6.    План дій.

7.    Аналіз плану (що та як буде змінюватися, що буде сталим, за рахунок чого).

8.    Отримані результати.

9.    Висновок, який зроблено.

10.    Причини можливих помилок і шляхи їх подолання.

11.    Розрахунок похибки результату.

12.    Порівняння припущень та висновків з досліду.

Що потрібно знати, щоб уміти розв’язувати задачі

Вивчаючи фізику, потрібно навчитися добре розв'язувати вправи й задачі. Тому слід дотримуватися такої загальної схеми розв'язування вправ і задач із фізики:

1. Ознайомтеся з умовою вправи або задачі. Читати умову треба уважно, щоб чітко засвоїти її зміст. У разі потреби умову вправи або задачі слід перечитати 2-3 рази, щоб добре її запам'ятати.

2.    Використовуючи «Словник фізичних термінів», що міститься в підручнику, поясніть невідомі вам терміни й вислови.

3.    Проаналізуйте вправу або задачу. Від з'ясування того, які фізичні явища і закономірності становлять зміст вправи або задачі, відносно чого вони проявляються, який зв'язок між ними, які фізичні поняття ввійшли в умову вправи або задачі, який їх шлях розв'язування, залежить ваш успіх у їх розв'язанні.

4.    Доповніть умову довідниковими даними. Цей процес навчить вас користуватися табличними даними, довідковою літературою, збірниками задач.

5.    Зробіть короткий запис умови вправи або задачі. Щоб записати коротко умову вправи або задачі, ви повинні уважно розібрати її, зрозуміти, про що в ній говориться і що треба визначити.

6.    Виразіть дані в СІ. Для того щоб ви без труднощів виконали цей етап, треба знати співвідношення між одиницями фізичних величин.

7.    Виконайте малюнок (рисунок), схему, підготуйте обладнання або прилади.

8.    Виберіть прийом, метод або спосіб розв'язування вправи або задачі.

9.    Сформулюйте відповіді на запитання, визначте значення шуканих величин.

10.    Виконайте аналіз відповіді вправи або задачі. Аналіз відповіді, тобто порівняння відповіді з фізичними умовами вправи або задачі, з відповіддю в підручнику або збірнику задач, дає можливість виявити допущену вами помилку, порівняти фізичні події з реальною дійсністю, відновити в пам'яті відповідні фізичні положення.

11.    Запропонуйте інші способи розв'язання вправи або задачі. З'ясуйте можливості визначення фізичних величин, які потрібно знайти за умовою.

12.    Укажіть на практичне використання фізичних процесів або явищ, про які йдеться у вправі або задачі.

Під час розв'язування якісних (логічних) задач з фізики дотримуйтесь такої послідовності:

1.    Прочитайте і запишіть умову задачі, поясніть, використовуючи «Словник фізичних термінів», невідомі вам фізичні поняття і вислови.

2.    Поясніть умову задачі, виконайте малюнок (рисунок), схему.

3.    Проаналізуйте задачу, тобто з'ясуйте, які фізичні явища і закономірності пов'язані зі змістом задачі.

4.    З'ясуйте основну закономірність, яка визначає і пояснює суть і зв'язок явищ, про які йдеться в задачі.

5.    Поясніть явища або процеси на основі виділеної закономірності.

6.    Сформулюйте і запишіть відповіді на запитання задачі.

Під час розв'язування експериментальних задач з фізики дотримуйтесь такої послідовності:

1.    Ознайомтеся з умовою задачі, поясніть, використовуючи «Словник фізичних термінів», невідомі вам фізичні поняття.

2.    Виконайте малюнок (рисунок), схему, розгляньте фотографії.

3.    Ознайомтеся з обладнанням, складіть план дослідження, підготуйте досліди.

4.    З'ясуйте фізичні явища і закономірності, пов'язані зі змістом задачі.

5.    Виконайте експеримент, спостереження, проведіть вимірювання і обчислення, визначте шукані величини і дайте відповіді на запитання задачі.

6.    Поясніть і оцініть отримані результати.

Вимоги до написання реферату

1.    Продумайте тему реферату.

2.    Підготуйте список літератури, яку потрібно прочитати. Використовуйте наукову літературу.

3.    Складіть детальний план і біля кожного пункту вкажіть, з якої книжки чи іншого джерела буде використано інформацію.

4.    Читаючи текст літературних джерел, позначайте і виписуйте все те, що використаєте в роботі.

5.    У вступі до реферату розкрийте значення теми.

6.    Послідовно розкрийте всі пункти плану, обґрунтуйте і поясніть основні положення, наведіть приклади і факти, що підтверджують положення.

7.    Продемонструйте наявність власних думок.

8.    Використовуйте посилання в тексті на літературні джерела.

9.    У кінці реферату зробіть узагальнюючі висновки.

10. Оформіть список використаних джерел.

Як потрібно виконувати навчальні проекти з Фізики

Протягом навчального року вам потрібно виконати такі проекти:

Навчальний проект 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Навчальний проект 2. Розвиток судно- та повітроплавання.

Навчальний проект 3. Становлення знань про фізичні основи машин і механізмів.

Виконуючи навчальний проект, вам слід дотримуватися таких дій:

1.    Вибрати тему проекту.

2.    Розробити план проекту.

3.    Обговорити та узгодити з учасниками проекту і вчителем розроблений план роботи над проектом.

4.    Виконати план:

-    пошук літератури в бібліотеці та інформації в мережі Інтернет;

-    робота з літературними та електронними джерелами;

-    аналіз змісту сприйнятої інформації та відбір потрібної для висвітлення виділених у змісті завдань з наступною її систематизацією;

-    проведення спостережень фізичних явищ чи процесів;

-    проектування експерименту або експериментального дослідження;

-    постановка експерименту та проведення запланованих вимірювань фізичних величин, а також виконання необхідних обчислень, у тому числі й похибок;

-    формулювання висновків з проведених теоретичних або експериментальних досліджень;

-    спостереження природних явищ з метою виявлення в них можливих задачних ситуацій;

-    складання умов фізичних задач та їх розв'язування;

-    написання фізичних творів або рефератів на задану тему;

-    проектування і виготовлення фізичного приладу (вивчення наявних у літературі моделей виготовлення обраного фізичного приладу, підбір необхідних матеріалів та розрахунок їх кошторису; конструювання і виготовлення приладу; написання технічного паспорта, відбір демонстрацій, фізичних дослідів, які можна провести з використанням розробленого приладу).

5.    Підготувати звіт про виконану роботу і презентацію отриманих результатів.

Зміст проекту має включати такі розділи: вступ, основна частина, заключна частина

і висновки, використані літературні джерела. У вступі зазначають: актуальність обраної теми (чим вона зацікавила учня, яке має суспільне значення), мета і завдання роботи над проектом. В основній частині описують зміст роботи і процес її виконання, отримані результати та їх аналіз. Заключна частина і висновки мають відображати результати і їх узгодження з поставленими завданнями.

Оформлення звіту про виконання проекту передбачає необхідність обрання форми звіту (скорочений чи розширений).

 

Це матеріал з підручника Фізика 7 клас Сиротюк

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 9-01-2016, 00:27, Переглядів: 60556