Народна Освіта » Материалы за 23.03.2012

НАРОДНА ОСВІТАЗадачі на тему Закони термодинаміки. Теплові двигуни

Автор: admin от 23-03-2012, 19:43, переглянуло: 21900

 

4.1.   При якому процесі внутрішня енергія газу не змінюється?

4.2.     Яку роботу виконав газ при ізобарному збільшенні об’єму від 35 л до 50 л? Тиск газу дорівнює 200 кПа.

4.3.      Шматок м'якого дроту кілька разів зігнули і розігнули. В яку форму перейшла витрачена при цьому енергія?

4.4.     На скільки змінилася внутрішня енергія газу, якщо йому надали кількість теплоти 15 кДж і виконали над ним роботу 25 кДж?

4.5.     На скільки змінилася внутрішня енергія газу, що виконав роботу 50 кДж, одержавши кількість теплоти 85 кДж?

 

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему зв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією молекул. Фізика

Автор: admin от 23-03-2012, 19:34, переглянуло: 10702

3.1. Чому дорівнює тиск вуглекислого газу, якщо в балоні об’ємом V = 40 л міститься N = 5 ■ 1024 молекул, а середня квадратична швид­кість молекул Ї7 = 400 м/с?

3.2. Знайдіть середню квадратичну швидкість молекул кисню за нормальних умов.

3.3. При якій температурі середня квадратична швидкість атомів гелію дорівнює 1,3 км/с?

3.4. У скільки разів змінився б тиск у балоні, якби в результаті елект­ричного розряду кисень 02, що знаходився в балоні, перетворився на озон 03? Вважайте, що температура газу не змінилася.

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему Газові закони. Рівняння стану ідеального газу

Автор: admin от 23-03-2012, 18:54, переглянуло: 33071

2.1 Виразіть у кельвінах значення температури: 27 °С, -23 °С, 370 °С.

2.2. Виразіть у градусах Цельсія значення температури: 23 К, 93 К, 753 К.

2.3. При якій температурі за шкалою Кельвіна плавиться свинець?

2.4. Температура в кімнаті збільшилася на 10 °С. На скільки збільши­лася температура за шкалою Кельвіна?

2.5. При температурі -23 °С газ займає об’єм 60 л. Яким буде об’єм газу при 127 °С? Тиск газу не змінився.

Категорія: Фізика

 


Основи молекулярно-кінетичної теорії. Стала Авогадро Задачі з фізики. 10 клас.

Автор: admin от 23-03-2012, 16:48, переглянуло: 8967


1.1. Яка товщина гасової плівки на поверхні води, якщо гас масою 1,6 г утворив пляму площею 200 м2? Який висновок можна звідси зробити про розміри молекул?
1.2.0 Чим пояснюється явище дифузії? Чому дифузія в газах відбу-вається набагато швидше, ніжу рідинах?
1.3. О Чому водень і гелій здатні «зникати» навіть з герметично за-критих посудин?
1.4.0 Якщо не працює вентиляція, дрібний деревний пил у столяр-ному цеху годинами «висить» у повітрі навіть після вимикання деревообробних верстатів. Чому?

Категорія: Фізика