НАРОДНА ОСВІТАМеханическая работа. Единица работы

Автор: admin от 24-01-2017, 08:00, переглянуло: 899

РАЗДЕЛ 4

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И ЭНЕРГИЯ

Вы знаете, как определить силу и путь, а узнаете, как вычислить работу

Вы имеете представление о мощных двигателях, а будете знать, как рассчитать их мощность

Вы знаете, что существуют механическая, электрическая, атомная энергии, а узнаете, какой энергией обладает движущееся тело и как называется энергия взаимодействия

Вы знаете, что для получения выигрыша в силе человек использует простые механизмы, а узнаете, на каких законах основано действие этих механизмов

Вы слышали о коэффициенте полезного действия, а будете знать, как его можно увеличить

Категорія: Фізика

 


Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка

Автор: admin от 21-01-2017, 06:44, переглянуло: 2733

Усе у світі перебуває в русі (рис. 6.1): мільярди років, що існує Всесвіт, розлітаються одна від одної галактики; Земля обертається навколо Сонця, здійснюючи один оберт за рік; за декілька годин літак перелітає із Києва до Парижа; у краплині води безліч мікробів щосекунди пересуваються з місця на місце; увесь час рухаються молекули.

Категорія: Фізика

 


Механічна робота. Одиниця роботи

Автор: admin от 21-01-2017, 07:35, переглянуло: 3367

На перший погляд, навести приклади ситуацій, коли виконується робота, дуже просто. Роботу виконують вода і повітря, машини й механізми, будівельники і вантажники. А чи виконує роботу учень, який нерухомо тримає в руках важкий портфель? програміст, який, сидячи за комп'ютером, виконує завдання?

Категорія: Фізика

 


Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла

Автор: admin от 21-01-2017, 21:01, переглянуло: 9827

Слово «енергія» ми чуємо в телевізійних репортажах, бачимо на шпальтах газет тощо. Ним можна скористатися для характеристики людей (енергійна людина), природних явищ (енергія землетрусу чи урагану), машин і механізмів (електроенергія, яку вони споживають). Ащо ж таке енергія з точки зору фізики?

Категорія: Фізика

 


Логіко-структурна блок-схема підручника "Фізика - 9 клас"

Автор: admin от 12-07-2014, 22:46, переглянуло: 1495

В даній публікації містяться логіко-структурні блок-схеми довідника "Фізика 9 клас", укладеному за підручником Є.В. Коршака.

Категорія: Фізика

 


Коротка математична довідка за 9 клас

Автор: admin от 12-07-2014, 23:33, переглянуло: 3113

Коротка математична довідка основних позначень, велечин та формул, необхідних для розв'язування фізичних та математичних задач.

Категорія: Фізика

 


Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Автор: admin от 21-01-2017, 07:07, переглянуло: 40222

Ще в давнину люди, спостерігаючи за Сонцем і Місяцем, визначили одиниці часу: рік, місяць, добу та ін. Був створений сонячний годинник, потім з'явилися водяний, вогневий і пісковий годинники. Проте справжня революція в конструкції годинників відбулася після з'ясування властивостей коливального руху. А от яких саме властивостей — дізнаєтесь із цього параграфа.

Категорія: Фізика

 


Колебательное движение. Амплитуда, период и частота колебаний

Автор: admin от 24-01-2017, 07:25, переглянуло: 7465

Еще в древности люди, наблюдая за Солнцем и Луной, определили единицы времени: год, месяц, сутки и др. Были созданы солнечные часы, затем водяные, огневые, песочные. Однако настоящая революция в конструкции часов произошла после выяснения свойств колебательного движения. Каких именно — узнаете из данного параграфа.

Категорія: Фізика

 


Инертность тела. Масса

Автор: admin от 24-01-2017, 07:45, переглянуло: 1206

Вспомните: вы заходите в автобус, все места заняты. Двери закрываются, автобус резко начинает движение, и вы должны приложить усилия, чтобы не упасть.

Категорія: Фізика

 


Закон сохранения и превращения механической энергии

Автор: admin от 24-01-2017, 08:02, переглянуло: 1656

Наверное, каждый из вас играл с мячиком-попрыгунчиком. Вспомните: мячик взлетает вверх, падает на пол, отскакивает от него, снова взлетает и снова падает... Когда мячик летит вверх, скорость его движения уменьшается, затем мячик на миг останавливается на некоторой высоте, а после этого начинает движение вниз.

Категорія: Фізика