Народна Освіта » Материалы за 13.02.2013

НАРОДНА ОСВІТАХарактерні особливості класу Ссавці

Автор: admin от 13-02-2013, 22:54, переглянуло: 8737

Ссавці, або звірі,— найвища група тваринного світу, що на­раховує близько 4000 сучасних видів, поширених по всій земній

кулі. Серед ссавців є наземні, підземні, деревні й водяні тварини.

Довжина тіла від 35 мм до 33 м (синій кит), маса від 2 г до 163 т. Характерні риси представників класу.

Категорія: Біологія

 


Охарактеризуйте наслідки зниження народжуваності в Україні

Автор: admin от 13-02-2013, 22:51, переглянуло: 9992

Народжуваність — один із чинників, що впливають на кіль­кість населення. Кількість людей, що населяють Землю, невпин­но зростає, причому найбільш інтенсивне зростання кількості на­селення відбулося протягом останніх 200 років. При сучасному темпі зростання кількості населення його рівень добробуту мож­на підвищити тільки за умови дуже високих темпів економічного розвитку, що може спричинити збільшення навантаження на до­вкілля.

Категорія: Біологія

 


Основні правила підвищення працездатності м’язів

Автор: admin от 13-02-2013, 22:34, переглянуло: 3348

Скелетні м’язи утворюють активну частину опорно-рухового апарата. Вони прикріплюються до кісток скелета й приводять тіло в рух.

В основі роботи м’язів лежить їхня здатність до скорочення. Скорочуючись, м’яз коротшає, товщає і рухається відносно су­сідніх м’язів. Будь-яке м’язове скорочення пов’язане з витратою енергії.

Категорія: Біологія

 


Характеристика будови головного мозку людини та функції його відділів

Автор: admin от 13-02-2013, 22:25, переглянуло: 29684

Головний мозок розташований в порожнині черепа і має такі відділи: довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок, проміж­ний мозок і великий мозок. Довгастий мозок, міст, середній і про­міжний мозок складають стовбур головного мозку. Довгастий мозок є продовженням спинного мозку і перехо­дить у задній мозок. Виконує рефлекторну та провідну функції.

Категорія: Біологія

 


Чому під впливом алкоголю і наркотиків людина деградує

Автор: admin от 13-02-2013, 22:22, переглянуло: 6175

При частому й тривалому вживанні алкоголю чи наркотиків розвивається спочатку психічна, а потім фізична залежність від них. Алкоголь і наркотики — отрути, їхнє вживання супроводжу­ється значними патологічними змінами всіх органів і систем.

Категорія: Біологія

 


Яке значення соціальних чинників у процесі еволюції людини

Автор: admin от 13-02-2013, 22:20, переглянуло: 18348

В еволюції людини велику роль відіграють як біологічні, так і соціальні чинники, причому соціальні чинники на сучасному етапі набувають усе більшого значення.

В основі соціальної еволюції людини лежить необхідність жити в групі та взаємодіяти з її членами. Потреба в комунікації реалізується за допомогою жестів і звукових сигналів.

Категорія: Біологія

 


Порівняльна характеристика будови скелета ссавців і людини. Спільні та відмінні риси

Автор: admin от 13-02-2013, 22:15, переглянуло: 58872

Скелети людини і ссавців складаються з одних і тих самих від­ділів (скелет голови, скелет тулуба, пояси кінцівок і скелети віль­них кінцівок), утворених подібно розташованими кістками. Риси схожості скелетів доводять тваринне походження людини.

Однак скелет людини має ряд особливостей, які істотно від­різняють його від скелетів ссавців. Особливості скелета людини пов’язані з прямоходінням і трудовою діяльністю.

Категорія: Біологія

 


Які фактори сприяли поширенню покритонасінних рослин на Землі

Автор: admin от 13-02-2013, 22:08, переглянуло: 8749

Покритонасінні найбільш пристосовані до життя в різних ре­гіонах нашої планети. Вони мають ряд переваг у порівнянні з ін­шими рослинами. У покритонасінних рослин насінні зачатки за­вжди утворюються усередині зав’язі маточки і захищені її стін­ками. Для покритонасінних характерне подвійне запліднення. У них при проростанні пилка на рильце маточки утворюються два спермії.

Категорія: Біологія

 


Що таке здоров’я. Які чинники сприяють збереженню здоров’я людини

Автор: admin от 13-02-2013, 22:06, переглянуло: 28643

Здоров’я — це стан нормального, гармонічного функціонуван­ня всіх неушкоджених органів і систем не тільки за звичайних умов, але й під час фізичних і психічних навантажень.

Поняття здоров’я людини поділяється на фізичне і психічне. Фізичне здоров’я — це нормальне функціонування неушкодже­них тканин і органів і як наслідок відсутність хворобливих відчут­тів. Психічно здорова людина має світлий розум, гарний настрій, пам’ять і сон. Поняття психічного та фізичного здоров’я тісно вза­ємопов’язані.

Категорія: Біологія

 


Необхідність захисту навколишнього середовища

Автор: admin от 13-02-2013, 21:59, переглянуло: 3255

Під захистом довкілля розуміється система заходів, спрямова­них на усунення негативного антропогенного впливу на біосферу та забезпечення її нормального функціонування.

Антропогенний вплив на природу став найважливішим еколо­гічним чинником і набув глобального характеру. Головними вида­ми негативного впливу людини на біосферу є забруднення довкіл­ля, перетворення ландшафтів, знищення біологічних видів.

Категорія: Біологія