Народна Освіта » Біологія » Основні правила підвищення працездатності м’язів

НАРОДНА ОСВІТА

Основні правила підвищення працездатності м’язів

Ця стаття дає відповідь на питання: Обґрунтуйте основні правила підвищення працездат­ності м’язів.

План відповіді

  1. Робота м’язів.
  2. Зниження працездатності — стомлення.
  3. Підвищення працездатності м’язів.
  4. Висновок.

Скелетні м’язи утворюють активну частину опорно-рухового апарата. Вони прикріплюються до кісток скелета й приводять тіло в рух.

В основі роботи м’язів лежить їхня здатність до скорочення. Скорочуючись, м’яз коротшає, товщає і рухається відносно су­сідніх м’язів. Будь-яке м’язове скорочення пов’язане з витратою енергії.

При тривалій фізичній роботі без відпочинку поступово змен­шується працездатність м’язів. Тимчасове зниження працездат­ності, що настає в міру виконання роботи, називається стомлен­ням. Після відпочинку працездатність м’язів відновлюється.

Розвиток стомлення м’язів пов’язаний насамперед із про­цесами, що відбуваються в центральній нервовій системі. Стом­ленню сприяє й накопичення в м’язів процесу переробки продуктів обміну речовин. Під час відпочинку кров виносить ці речовини, і посилює працездатність нервових клітин центральної нервової системи.

При виконанні ритмічних фізичних вправ стомлення настає повільніше, тому що в проміжках між скороченнями м’язів працездатність частково відновлюється.

Працездатність м’язів залежить від ритму їхнього скорочень (при великому ритмі стомлення розвивається швидше), а та­кож від величини навантаження (чим більше навантаження, тим швидше розвивається стомлення). Під час виконання фізичної роботи дуже важливо підібрати середні величини ритму й наван­таження. При цьому продуктивність буде високою, а стомлення наступить пізніше.

Працездатність залежить від тренування м’язів. Сила м’язів залежить від числа м’язових волокон і площі їхнього поперечного перерізу. Число м’язових волокон є постійним, а площа їхнього поперечного перерізу збільшується при тренуваннях.

Працездатність краще відновлюється в умовах не пасивного, а активного відпочинку — при зміні одного виду діяльності ін­шим.

Висновок: працездатність м’язів залежить від стану нерво­вої системи, ритму роботи, величини навантаження, тренуван­ня м’язів.

Запам’ятай: скелетні м’язи, опорно-руховий апарат, пра­цездатність, стомлення, пасивний і активний відпочинок.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 22:34, Переглядів: 3241