Народна Освіта » Біологія » Які фактори сприяли поширенню покритонасінних рослин на Землі

НАРОДНА ОСВІТА

Які фактори сприяли поширенню покритонасінних рослин на Землі

План відповіді:

1.  Утворення насінних зачатків усередині зав’язі.

2.  Подвійне запліднення й утворення ендосперму.

3.  Насіння і плід.

4.  Квітка.

5.  Висновок.

Покритонасінні найбільш пристосовані до життя в різних ре­гіонах нашої планети. Вони мають ряд переваг у порівнянні з ін­шими рослинами. У покритонасінних рослин насінні зачатки за­вжди утворюються усередині зав’язі маточки і захищені її стін­ками. Для покритонасінних характерне подвійне запліднення. У них при проростанні пилка на рильце маточки утворюються два спермії. Один з них зливається з яйцеклітиною, інший — з цен­тральною клітиною зародкового мішка. У результаті першого злиття утворюється зародок, у результаті другого — ендосперм. Таким чином, насіння має необхідний запас поживних речовин для проростання. Насіння міститься усередині плоду й захищене його стінками. Плоди сприяють поширенню насінин (за допомо­гою повітря, води, прикріпившись до тварин) і їхньому пророс­танню. Наявність у покритонасінних квітки зробило можливим їхнє запилення за допомогою комах. Також для покритонасінних характерні наявність дійсних судин і вищий ступінь редукції га­метофіта в життєвому циклі.

Такі відмітні риси покритонасінних, як наявність квітки, роз­ташування насінних зачатків у зав’язі маточки, подвійне заплід­нення, розвиток плоду із зав’язі й розташування насіння усередині плоду дозволили їм зайняти панівне положення на Землі, тому що вони в меншій мірі залежать від наявності вологи, відрізняються розмаїтістю форм пристосування до умов життя.

Висновок: панівне положення покритонасінних на Землі за­безпечили такі відмітні риси, як: наявність квітки; розташу­вання насінних зачатків у зав’язі маточки; подвійне запліднен­ня; розвиток плоду із зав’язі та розташування насінин усередині плоду.

Запам’ятай: насінні зачатки, подвійне запліднення, ендо­сперм, квітка, плід.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 22:08, Переглядів: 10122