Народна Освіта » Біологія » Охарактеризуйте наслідки зниження народжуваності в Україні

НАРОДНА ОСВІТА

Охарактеризуйте наслідки зниження народжуваності в Україні

План відповіді

  1. Народжуваність.
  2. Рівень народжуваності в Україні.
  3. Причини зниження народжуваності в Україні.
  4. Наслідки зниження народжуваності в Україні.
  5. Висновок.

Народжуваність — один із чинників, що впливають на кіль­кість населення. Кількість людей, що населяють Землю, невпин­но зростає, причому найбільш інтенсивне зростання кількості на­селення відбулося протягом останніх 200 років. При сучасному темпі зростання кількості населення його рівень добробуту мож­на підвищити тільки за умови дуже високих темпів економічного розвитку, що може спричинити збільшення навантаження на до­вкілля. Тому зараз в усьому світі визнається необхідність регулю­вання народжуваності.

Україна належить до країн з низькою народжуваністю. Основ­ні причини зниження народжуваності:

—    зниження життєвого рівня населення внаслідок соціально- економічної кризи;

—    екологічні проблеми, що загострилися після Чорнобильської катастрофи;

—    соціально-психологічний дискомфорт.

Рівень народжуваності в Україні не забезпечує поновлення кількості населення. Зниження народжуваності відбувається також за рахунок зростання рівня смертності. У багатьох облас­тях України (Чернігівській, Сумській, Полтавській тощо) рівень смертності значно перевищує рівень народжуваності. Це призво­дить до зниження кількості населення.

Міняється вікова структура населення — серед його верств по­чинають переважати старші вікові групи. Відповідно в структурі захворюваності на перший план виходять хвороби, характерні для людей літнього віку (серцево-судинні й онкологічні захворю­вання), знижуються показники здоров’я населення України.

Зниження частки молодого населення призводить до подаль­шого зниження народжуваності (зниження рівня відтворення населення), а це означає зниження репродуктивного потенціалу країни.

Висновок: зниження народжуваності в Україні призводить до зменшення кількості населення, зниження, його репродуктивного потенціалу та показників здоров’я.

Запам’ятай: народжуваність, смертність, вікова струк­тура, репродуктивний потенціал.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 22:51, Переглядів: 10642