Народна Освіта » Біологія » Характеристика будови головного мозку людини та функції його відділів

НАРОДНА ОСВІТА

Характеристика будови головного мозку людини та функції його відділів

План відповіді:                    

  1. Визначення головного мозку як частини ЦНС.
  2. Будова головного мозку та функції відділів головного мозку.
  3. Взаємозв’язок відділів головного мозку.
  4. Висновок.

Будова головного мозкуГоловний мозок розташований в порожнині черепа і має такі відділи: довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок, проміж­ний мозок і великий мозок. Довгастий мозок, міст, середній і про­міжний мозок складають стовбур головного мозку.

Довгастий мозок є продовженням спинного мозку і перехо­дить у задній мозок. Виконує рефлекторну та провідну функції. В ньому знаходяться центри безумовних рефлексів жування, ков­тання, ссання, кашлю, чхання, блювання, мигання. Регулює ди­хання, травлення, кровообіг.

Задній мозок складається з моста та мозочка. Міст разом з до­вгастим мозком є продовженням спинного мозку, він виконує реф­лекторну та провідну функції. Він зв’язує довгастий і середній мо­зок. Мозочок розташований безпосередньо над довгастим мозком, його поверхню утворює сіра речовина, під нею розташована біла речовина. Він регулює рухові акти, координацію рухів.

Середній мозок підтримує тонус скелетних м’язів. В ньому розміщені центри орієнтувальних рефлексів на зорові та звукові подразники.

Проміжним мозком закінчується стовбурова частина голов­ного мозку. Через нього проходять імпульси до кори великих півкуль від усіх рецепторів — зорових, слухових, шкірних та ін. Від діяльності проміжного мозку залежить здійснення більшості складних рухових рефлексів — ходіння, бігу, плавання. Він узго­джує роботу різних внутрішніх органів. Регулює обмін речовин, температуру тіла, виробляє біологічно активні речовини (гормо­ни), які здійснюють гуморальну регуляцію діяльності організму.

Великий (кінцевий) мозок складається з двох півкуль голов­ного мозку, що вкривають середній і проміжний мозок. їхня по­верхня вкрита корою, яка утворена сірою речовиною. Під корою знаходиться біла речовина. Сіра речовина вкриває півкулі мозку і мозочка, утворюючи кору. Крім того, вона у вигляді окремих
скупчень (ядер) міститься всередині білої речовини. Біла речо­вина утворює провідні шляхи, які зв’язують головний мозок із спинним, а також частини головного мозку між собою. У корі головного мозку виділяють чутливі і рухові зони. Поверхня пів­куль складчаста — має борозни і опуклі звивини, що збільшує її площу. Борозни ділять кожну півкулю на лобову, тім’яну, скро­неву і потиличну частини. У задній центральній звивині позаду центральної борозни розміщена зона шкірної ти. суглобно-м’язо- вої чутливості, у передній центральній звивині — рухова зона, у скроневій — слухова. Зорова зона розміщена в корі потиличної частини півкуль. Поблизу бокової борозни розміщена смакова зона. Нюхова зона розміщена біля основи півкуль. Чисто мовної зони немає. Вона представлена в корі скроневої частини, нижній лобовій звивині зліва, на тім’яній частині. Кора великих півкуль функціонує як єдине ціле і є матеріальною основою психічної ді­яльності людини.

У людини, як і в інших хордових, налічується 12 пар череп- номозкових нервів, які відходять від головного мозку. Вони здій­снюють зв’язок між мозком та органами чуття, м’язами і залоза­ми голови.

Висновок: головний мозок людини — важлива частина ЦНС, вона є матеріальною основою вищої нервової діяльності.

Запам’ятай: головний мозок.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 22:25, Переглядів: 29503