Народна Освіта » Біологія » Яке значення соціальних чинників у процесі еволюції людини

НАРОДНА ОСВІТА

Яке значення соціальних чинників у процесі еволюції людини

План відповіді:

  1. Життя в групі та необхідність комунікації.
  2. Суспільна ієрархія.
  3. Культура.
  4. Висновок.

В еволюції людини велику роль відіграють як біологічні, так і соціальні чинники, причому соціальні чинники на сучасному етапі набувають усе більшого значення.

В основі соціальної еволюції людини лежить необхідність жити в групі та взаємодіяти з її членами. Потреба в комунікації реалізується за допомогою жестів і звукових сигналів. У процесі еволюції людини спілкування за допомогою жестів відійшло на другий план, а основним стало спілкування за допомогою мови. Поступово мова ускладнювалася, відбиваючи такі аспекти діяль­ності людини, як спілкування на полюванні, при побудові житла та під час виготовлення знарядь праці, передавання досвіду стар­шого покоління молодшому. Ускладнення мови супроводжувало­ся розвитком скроневих часток кори головного мозку.

Життя в групі супроводжується створенням ієрархії — систе­ми підпорядкування одних особин іншим. Для того щоб досягти верхніх щаблів ієрархічної градації й утримувати своє положен­ня, були потрібні не тільки кращі фізичні якості, але й інтелекту­альні здібності. Ця система стимулювала розвиток пам’яті, логі­ки, а значить — і відповідних відділів мозку.

Необхідність передавання життєвого досвіду за наявності роз­винутого мозку привела до виникнення писемності й образотвор- чогр мистецтва, їхній подальший розвиток стимулювався релігій­ними культами — обов’язковим атрибутом суспільства, що дося- гло певного рівня розвитку. Еволюція людини пішла в напрямку розвитку інтелекту.

Висновок: соціальні чинники, що виникли з необхідності жити і спілкуватися в групі, привели до подальшого розвитку людського мозку та його функцій, що зумовило такий напрямок еволюції людини, як розвиток інтелекту.

Запам’ятай: еволюція людини, соціальні чинники, комуні­кація, ієрархія інтелекту.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 22:20, Переглядів: 18348