Народна Освіта » Біологія » Що таке здоров’я. Які чинники сприяють збереженню здоров’я людини

НАРОДНА ОСВІТА

Що таке здоров’я. Які чинники сприяють збереженню здоров’я людини

План відповіді

  1. Визначення: здоров’я.
  2. Критерії здоров’я.
  3. Правила здорового способу життя.

Здоров’я — це стан нормального, гармонічного функціонуван­ня всіх неушкоджених органів і систем не тільки за звичайних умов, але й під час фізичних і психічних навантажень.

Поняття здоров’я людини поділяється на фізичне і психічне. Фізичне здоров’я — це нормальне функціонування неушкодже­них тканин і органів і як наслідок відсутність хворобливих відчут­тів. Психічно здорова людина має світлий розум, гарний настрій, пам’ять і сон. Поняття психічного та фізичного здоров’я тісно вза­ємопов’язані.

Нормальне здоров’я, як правило, визначається гарним само­почуттям людини (суб’єктивний критерій). Об’єктивні критерії

індивідуального здоров’я — нормальні антропометричні (зріст, статура), анатомічні (будова органів і тканин), фізіологічні (функ­ціонування органів і систем) і біохімічні (склад крові й т. ін.) по­казники.

Стан, протилежний здоров’ю,— хвороба. Під час хвороби орга­нізм функціонує в умовах анатомічних і функціональних порушень клітин, тканин, органів і систем органів. Хворий організм менш життєздатний і гірше пристосований до дії чинників довкілля.

Основи здоров’я закладаються ще до народження дитини. Дуже важливим для його формування є період дитинства та юнацтва. Тому з дитячих років необхідно піклуватися про своє здоров’я, розвивати навички здорового способу життя, мати уявлення про особисту гігієну й правила надання першої медичної допомоги.

Правила здорового способу життя: дотримувати правильного режиму дня; правильно харчуватися; займатися фізичними впра­вами; дотримувати гігієнічних норм; чергувати працю й відпочи­нок; уникати шкідливих звичок — паління, вживання алкоголю та наркотиків. Важливим чинником фізичного та психічного здо­ров’я є оптимістичний погляд на життя, впевненість у своїх силах, гарний настрій і душевна рівновага.

Висновок: підтримка здоров’я полягає в дотриманні правил гігієни та здорового способу життя, відмові від шкідливих зви­чок.

Запам’ятай: організм, здоров’я, хвороба, гігієна.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 22:06, Переглядів: 28966