Народна Освіта » Біологія » Як уникнути захворювань органів дихання. Профілактика захворювання на туберкульоз.

НАРОДНА ОСВІТА

Як уникнути захворювань органів дихання. Профілактика захворювання на туберкульоз.

  1. Чинники порушення структури та цілісності органів дихання.
  2. Профілактика захворювань органів дихання.
  3. Туберкульоз: збудник, ознаки хвороби, профілактика.

Тривалі впливи шкідливих факторів середовища (фізичних, хімічних, біологічних) призводять до порушень функції війчас­того епітелію, а також слизових залоз, які зволожують стінки дихальних шляхів. Це є однією з основних причин захворювань органів дихання. Особливо шкідливим є паління. Під час палін­ня отруйні речовини проникають у ротову порожнину, верхні ди­хальні шляхи, осідають на слизові оболонки і стінки легеневих пухирців. Серед курців поширені запалення дихальних шляхів.

З метою підтримання здоров’я дихальної системи слід обері­гати її від шкідливих факторів у вигляді хімічних речовин, пилу, бактерій, дуже гарячого чи холодного повітря. В умовах підви­щеного забруднення повітря потрібно користуватися марлевими пов’язками або респіраторами. Слід обережно ставитися до мовно­го апарата — гортані. Занадто гучний голос, невмілий спів, крик порушує цілісність голосових зв’язок, які з часом хворобливо змінюються. На роботу органів дихання позитивно впливають правильна організація побуту, дотримання режиму праці та від­починку, харчування, заняття фізкультурою і спортом, загартову­вання.

Туберкульоз — інфекційна хвороба, що спричинюється міко­бактеріями — туберкульозними паличками. Основним джерелом інфекції є хворі на туберкульоз люди. Зараження відбувається по­вітряно-пиловим, рідше — повітряно-крапельним шляхом, а та­кож через їжу, посуд та побутові речі.

У  вологих умовах, неосвітлюваних сонцем, збудник туберку­льозу довго зберігає свою життєздатність. У сухих, добре освітле­них умовах він швидко гине.

Антисанітарні умови і неповноцінне харчування — основні причини масового поширення туберкульозу.

На сьогодні медицина досягла певних успіхів у профілактиці туберкульозу та лікуванні хворих. Регулярно проводять обсте­ження дорослого й дитячого населення.

Висновок: запобіганню захворюванням сприяє чистота жит­лових будинків, на вулицях міст, у громадських приміщеннях, по­вноцінне харчування.

Запам’ятай: органи дихання, куріння, харчування, тубер­кульоз, мікобактерії, гігієна.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 11:07, Переглядів: 5995