4.2. Редактор презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007

Автор: admin от 25-12-2013, 05:44, переглянуло: 10417

1.    Опишіть загальний вигляд вікна графічного редактора.

2.    Що таке Буфер обміну? Які дії можна виконувати з його використанням?

3.    Що таке демонстрація? Як перейти на наступний слайд під час демонстрації?

Редактори презентацій

Ви вже вмієте працювати з програмою, що призначена для створення та опрацювання графічних зображень, - графічним редактором. Тепер ознайомимося ще з одним видом програм-редакторів -редакторами презентацій.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 4. Редактор презентацій 4.1. Комп'ютерна презентація та її об’ єкти

Автор: admin от 25-12-2013, 05:43, переглянуло: 6676

1.    Чим на різних уроках учителі доповнюють усне пояснення нового навчального матеріалу?

2.    Як може одночасно переглядати фотографії група друзів?

3.    У якому вигляді повідомлення розміщуються на стендах у шкільних кабінетах?

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація

Доволі часто виникає потреба передати одне й те саме повідомлення групі людей. Повернувшись після канікул, ви розповідаєте шкільним друзям про місця, які відвідали.

Категорія: Інформатика

 


3.5. Додавання текстових написів до графічного зображення

Автор: admin от 25-12-2013, 05:42, переглянуло: 9194

1.    Як ввести з клавіатури знак оклику? Слово з великої літери? Пропуск між словами? Як видалити неправильно введений символ?

2.    Як використовуються маркери змінення розмірів об’єктів?

3.    Які об’єкти діалогових вікон ви знаєте? Як їх використовувати?

Текстові написи та основні властивості символів

До створених графічних зображень у Paint можна додавати текстові написи. Наприклад, на рисунку 3.21 розміщено два текстових написи - «Веселої мандрівки!» та «Хортиця». Напис - це фрагмент графічного зображення, що містить текст.

Категорія: Інформатика

 


3.4. Редагування графічних зображень

Автор: admin от 25-12-2013, 05:41, переглянуло: 6908

1.    Як виконується операція переміщення вікна?

2.    Як виконується операція змінення розмірів аркуша з використанням маркерів?

3.    Як ви вважаєте, у чому полягають операції копіювання об’єкта і переміщення об’єкта?

Створене в Paint графічне зображення можна змінювати - видаляти, переміщувати або копіювати об’єкти зображення, додавати нові тощо. Такі операції є операціями редагування.

Категорія: Інформатика

 


3.3. Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень

Автор: admin от 25-12-2013, 05:40, переглянуло: 7048

1.    Як використовуються ліва та права кнопки миші під час малювання?

2.    Яке призначення додаткових панелей?

3.    Опишіть послідовність дій при створенні відрізка прямої лінії.

Інструменти вільного малювання

Крім уже розглянутих інструментів, для створення графічних зображень використовують й інструменти для малювання «від руки» - Олівець, Пензель, Розпилювач, Ластик. Їх називають інструментами вільного малювання і застосовують для малювання фігур довільної форми (табл. 3.4).

Категорія: Інформатика

 


3.2. Графічні об’єкти. Інструменти для малювання геометричних фігур

Автор: admin от 25-12-2013, 05:40, переглянуло: 9685

1.    Які геометричні фігури ви знаєте?

2.    Назвіть об’єкти вікна програми Paint та їх призначення.

3.    Для чого призначені діалогові вікна? Назвіть відомі вам об’єкти діалогових вікон.

Графічні об’єкти та їх властивості

Зображення, яке створюється в графічному редакторі Paint, складається з графічних об’єктів - прямих і кривих ліній, прямокутників та інших многокутників, кіл та овалів тощо. Так, на рисунку 3.10 зображення будинку створено з квадратів, прямокутників та інших многокутників; світлофора та машини - з прямокутників, трикутників і кругів; пішохідного переходу - з кількох однакових прямокутників тощо.

Категорія: Інформатика

 


Графічний редактор Paint 3.1. Поняття графічного редактора. Середовище графічного редактора Paint

Автор: admin от 25-12-2013, 05:39, переглянуло: 19783

1.    Наведіть приклади повідомлень, поданих графічно.

2.    Назвіть об’єкти вікна програми та їх призначення.

3.    Як відкрити папку, якщо відомо шлях до неї

Поняття графічного редактора

Одним з напрямів використання сучасної комп’ютерної техніки є створення та опрацювання комп’ютерних графічних зображень (графіка від грец. - креслю, малюю).

Категорія: Інформатика

 


2.8. Поняття про файл i папку (каталог)

Автор: admin от 25-12-2013, 05:36, переглянуло: 6798

1.    Чи відомо вам слово «файл»? Що воно означає?

2.    Для чого використовується ім’я людини? Чи є люди з однаковими іменами? Як їх розрізняють?

3.    Які дані ви повинні повідомити бібліотекарю для отримання потрібної книжки в шкільній бібліотеці?

Поняття про файл, ім’я файлу

Ви вже знаєте, що при використанні комп’ютера здійснюються різноманітні інформаційні процеси: передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. Для здійснення цих процесів треба вміти відрізняти одне повідомлення від іншого. Це можливо, якщо кожному з них надати унікальне ім’я та визначити місце для його зберігання на носії даних.

Категорія: Інформатика

 


2.7. Операції над вікнами

Автор: admin от 25-12-2013, 05:35, переглянуло: 9402

1.    Як запустити програму на виконання?

2.    Які операції над об’єктами можна виконати з використанням миші? Як їх виконати?

3.    Назвіть об’єкти вікна програми. Як називаються кнопки керування вікном?

Основні операції над вікнами

Як ви вже знаєте, програми відкриваються у вікнах. Сучасні комп’ютери забезпечують одночасну роботу кількох програм. Можна запустити програму відтворення звуку і працювати з текстом, передавати дані до іншого комп’ютера і опрацьовувати фотографії. На екрані одночасно може знаходитись кілька вікон запущених програм.

Категорія: Інформатика

 


2.6. Комп’ ютерна програма. вікно програми

Автор: admin от 25-12-2013, 05:34, переглянуло: 5902

1.    Що таке програма?

2.    Що таке комп’ютерне меню? Які ви знаєте види комп’ютерного меню?

3.    Як відкрити та як закрити меню?

Поняття про комп’ютерну програму

Слово «програма» чуємо доволі часто. По телебаченню говорять про програму телепередач, тренування спортсмени здійснюють за певною програмою, вчені розповідають про програму досліджень, ваш товариш - про цікаву програму шкільного свята. Що ж таке програма? У широкому розумінні, програма - це план діяльності.

Категорія: Інформатика