Народна Освіта » Інформатика » § 3. Історія опрацювання інформаційних об'єктів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 3. Історія опрацювання інформаційних об'єктів

Історія людства нерозривно пов’язана з інформаційними процесами. Для полегшення опрацювання інформації (зокрема, таких інформаційних об’єктів, як звук, зображення, тексти, числа) люди здавна розробляли різноманітні засоби.

Етапи розвитку обчислювальних засобів

Розрізняють кілька етапів розвитку обчислювальних засобів.

На домеханічному етапі люди використовували для лічби різні підручні засоби: камінчики, мотузки, зерна тощо. Згодом різні народи почали використовувати обчислювальні пристрої, найбільш розповсюдженими серед яких були абак і його різновиди.

На механічному етапі з розвитком промисловості й торгівлі було створено низку механічних пристроїв для обчислень. Біля витоків механічної обчислювальної техніки стояли відомі науковці, інженери і дослідники (рис. 3.1).

Перший відомий ескіз механічного обчислювального пристрою близько 1500 року виконав італійський винахідник, інженер і художник Леонардо да Вінчі. Перший діючий пристрій для додавання та віднімання чисел («паскаліну») розробив і виготовив у 1642 році Блез Паскаль — згодом відомий французький учений. У 1673 році німецький математик і фізик Ґотфрід Вільгельм Лейб-ніц створив механічний калькулятор на основі двійкової системи числення, на якій ґрунтується робота сучасних комп’ютерів.

У 1833 році англійський математик Чарльз Беббідж розробив проект програмованої обчислювальної машини. Опис та програму для неї склала його учениця Ада Лавлейс — її й вважають першим у світі програмістом.

Значний внесок у подальший розвиток обчислювальних пристроїв зробили відомі вчені, інженери, дослідники з різних країн світу.

У 1938 році німецький інженер Конрад Цузе побудував першу електромеханічну програмовану цифрову машину.

На електронному етапі були створені електронно-обчислювальні машини (комп’ютери), розвиток яких триває і в наш час.

Основні етапи розвитку комп’ютерів^^^^^^^^^^^)

Розглянемо історію розвитку комп’ютерів як універсального засобу для роботи з різними інформаційними об’єктами.

За елементною базою комп’ютери поділяють на кілька поколінь.

 

Комп’ютери першого покоління почали виготовляти в 40-х роках XX ст. з використанням електронних ламп (рис. 3.2). Швидкодія комп’ютерів не перевищувала 20 тис. операцій за секунду.

Перший комп’ютер під назвою «ENIAC» було створено в США в 1945 році під керівництвом Джона Моучлі і Джона Преспера Еккерта. Комп’ютер масою 30 т виконував до 5 тис. операцій за секунду і займав цілу будівлю з кондиціонерами для охолодження.

Основоположником обчислювальної техніки в СРСР був академік Сергій Олексійович Лебедев (рис. 3.3). Під його керівництвом у Київському електротехнічному інституті у 1951 році було створено перший у СРСР і Європі комп’ютер з назвою «МЭСМ» (рос. — «малая электронная счетная машина»).

Комп’ютери другого покоління з’явились у 50-ті роки ХХ ст. з винайденням транзисторів (рис. 3.4). Розміри комп’ютерів зменшились у десятки разів, а їх швидкодія досягла 100 тис. операцій за секунду.

В Інституті кібернетики Академії наук України у 60-х роках XX ст. було створено серію машин для інженерних розрахунків (скорочено МІР). Колектив учених очолював Віктор Михайлович Глушков (рис. 3.5).

 

Комп’ютери третього покоління з’явились у 70-ті роки ХХ ст. з появою інтегральних схем (рис. 3.6). У таких схемах на одній кремнієвій кристалічній пластині площею до 1 см2 розміщувалися тисячі елементів. Розміри комп’ютерів ще зменшилися (до кількох шаф), а їх швидкодія досягла мільйонів операцій за секунду.

Комп’ютери четвертого покоління виникли завдяки розробці великих інтегральних схем (рис. 3.7). Такі схеми на кристалічній пластині площею близько 1 см2 містять мільйони елементів. Швидкодія комп’ютерів досягла сотень мільйонів операцій за секунду. Розміри комп’ютера знову зменшилися, він став настільним.

Один із перших персональних комп’ютерів було створено у США в 1976 році засновниками фірми Apple Стівом Джобсом і Стівом Возняком (рис. 3.8).

Зменшення розмірів та збільшення продуктивності комп’ютерів сприяло їх широкому впровадженню у всі сфери життя. На початок 2016 року кількість комп’ютерів у світі сягнула двох мільярдів і продовжує стрімко зростати.

Види сучасних комп'ютерів

Сучасні комп’ютери розрізняють за їх обчислювальними можливостями.

Суперкомп’ютери — багатопроцесорні системи для здійснення складних обчислень.

В Україні створено потужні центри суперкомп’ютерних обчислень у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» та Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Мейнфрейми — високопродуктивні надійні сервери для використання в критично важливих системах (керування електростанціями, продаж квитків, хмарні технології тощо).

   Мікрокомп’ютери призначені для реалізації простих задач керування, наприклад, побутовою технікою.

   Персональні комп’ютери (ПК) призначені для використання однією людиною, тобто для персонального користування. Персональні комп’ютери розрізняють за їх розмірами (див. форзац 1, рис. 3.9).

 

Виробництво комп’ютерів постійно удосконалюється, розширюється сфера застосування. Набувають поширення нові види комп’ютерів: роботизовані іграшки, роботи — помічники по господарству тощо (рис. 3.10).

Питання для самоперевірки

1.    Назвіть етапи розвитку обчислювальних засобів.

2.    Хто виготовив перший механічний обчислювач?

3.    Кого називають першим у світі програмістом?

4.    Яка елементна база персональних комп’ютерів?

5.    Хто є основоположником розробки комп’ютерів в Україні?

6.    Назвіть види сучасних комп’ютерів.

Вправа 3

Знайдіть у тексті параграфа дані про швидкодію комп’ютерів першого покоління і сучасного комп’ютера та порівняйте їх. Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. Знайдіть в Інтернеті і скопіюйте в документ інформацію про внесок у створення перших комп’ютерів Джона Вінсента Атанасова і Михайла Пилиповича Кравчука.

Складіть невеликий за обсягом твір на тему «Комп’ютери майбутнього». Уведіть текст у створений документ. Збережіть у файл з іменем Вправа 3 у відповідній папці.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 3 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 20:06, Переглядів: 5179